>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Проблеми розміщення та використання трудових ресурсівЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 660.58 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3.7/10Середня оцінка: 3.7ЗМІСТ
ВСТУП......................................................................................................................3
РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ.
1.1 Розміщення і використання трудових ресурсів. Основні аспекти. ..............5
1.2.Трудові ресурси та їх структура.....................................................................10
1.3 Фактор  народонаселення, як складової трудових ресурсів, у розміщенні продуктивних сил. ................................................................................................12
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ТА СПЕЦИФІКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ.
2.1 Трудоресурсна ситуація та її регіональні особливості................................16
2.2 Урбанізація. Міське та сільське населення. .................................................20
2.3 Ринок праці та забезпечення продуктивної зайнятості трудових
ресурсів. .................................................................................................................23
РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
3.1. Проблеми розміщення трудових ресурсів. .................................................27
3.2. Перспективи розвитку трудових ресурсів. .................................................31
ВИСНОВКИ. .........................................................................................................36
СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ..................................................40
ДОДАТКИ..............................................................................................................42

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.    Акимов А.В. Мировое население: вигляд в будущее. – М.: Наука, 1992. – 199с.
2.    Барр Р. Политическая экономия. М.: «Международные отношения», 1994. – 250с.
3.    Белозерова С. М. Социальная политика в сфере труда. — М.: Моск. гос. ун-т леса, 1995. — 230с.
4.    Горелов Н.А. Экономика трудовых ресурсов. – М.: Высш. Шк., 1992. – 208с.
5.    Григорчук Т.В. Основи економічної теорії., Коломия –1998. - 180с.
6.    Данюк В. М., Колот А. М. Управління трудовими ресурсами: Навч.-метод. посібник. — К.: Політвидав України, 1991. — 103с.
7.    Дорогунцов С. І., Заєць Т. А., Пітюренко Ю. І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 988с.
8.    Доценко А. І. Регіональне розселення: проблеми та перспективи. — К.: Наукова думка, 1994. —  280с.
9.    Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил: теорія, методи, практика. – К., 1997. – 324с.
10.    Заставний Ф. Д. Населення України. — Львів: МП «Край», 1993. — 224 с.
11.    Заяць Т. А. Відтворення робочої сили України: регіональні аспекти. — К.: Ленвіт, 1996. — 100 с.
12.    Ковалевський В.В., Михайлюк О.Л., Семенов В.Ф.  Розміщення продуктивних сил: Навч. посібник. -  К.: Либідь, 1996. – 368 с.
13.    Маслова И.С. Эффективная занятость и рынок рабочей силы//Вестник статистики.1990.№12
14.    Качан Є. П. Розміщення продуктивних сил України - К.: Юридична книга, 2001. – 552 с.
15.    Новицкий П.Т. Население и трудове ресурсы. – М.: Мисль, 1996. – 350с.
16.    Павленков В.А. М.: Рынок труда. 1992 – 174 с.
17.    Стешенко В. С. Природний рух населення України: загальна характеристика. —К.: Здоров'я, 1991. —  120с.
18.    Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Розміщення продуктивних сил України. Навч. Посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 470с.
19.    Хомра О. У. Міграційні процеси в Україні. Здоров'я та відтворення народу України // Матеріали конференції. — К.: Здоров'я, 1991. — 36с.
20.    Старостенко Г. Г. Методологія і практика досліджень відтворення населення України (регіональний аспект). — К.: УЕФІ, 1997. — С. 75—76.
21.    Україна у цифрах у 2004 році: Короткий статистичний довідник. - За ред. Осауленка О. Г.-К., 2005. – С. 394-395, 396 – 397. 


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038