>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Основні напрямки двохстороннього співробітництва між республікою Польща та УкраїноюЦіна: 0 грн
Додана: 10.07.2013

Розмір файлу: 92.58 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4/1Середня оцінка: 4Основні напрямки двохстороннього співробітництва між республікою Польща та Україною

Дипломна робота
2013
ПЛАН
ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО МІЖДЕРЖАВНОГО ПАРТНЕРСТВА    10
1.1. Передумови, становлення та розвиток дипломатичних та політичних зв’язків між Республікою Польща та Україною на початку 90-х рр. ХХ ст.    10
1.2. Особливості українсько-польського стратегічного партнерства    17
1.3.    Приорітети  українсько-польських стосунків на сучасному етапі    24
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДВОХСТОРОННЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНОЮ    35
2.1 Економічне партнерство України та Польщі    35
2.2. Українсько – польське регіональне співробітництво    42
2.3. Гуманітарний напрямок в україно-польських відносинах    51
3. УЧАСТЬ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ У БАГАТОСТОРОННІЙ МІЖНАРОДНІЙ СПІВПРАЦІ    .61
3.1. Місце України та Польщі у системі європейської безпеки    61
3.2. Співпраця України та Республіки Польща в рамках НАТО    69
3.3. Членство Польщі в ЄС та його вплив на розвиток українсько-польських стосунків    76
ВИСНОВКИ    83
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    86
СНОВКИ
Польща і Україна належать до числа важливих учасників сучасних європейських відносин, і це є одним із ключових факторів, що визначають шляхи геополітичної трансформації в Центрально-Східній Європі.  Українсько-польським відносинам уже протягом тривалого часу притаманні такі риси, як стабільність, прогрес і динамізм. Розвиток добросусідського співробітництва та скоординована взаємопідтримка на міжнародній арені зробили їх зразком взаємовідносин серед країн ЦСЄ, тому стосунки між Україною і Польщею – це особливий випадок співробітництва між новими незалежними державами і їх безпосередніми сусідами.
Отже, починаючи з другої половини 1990-х рр. ХХ ст., українсько-польські стосунки починають активно розвиватися у політичній, економічній та безпековій сфері. У 1992 р. між Україною та Польщею підписується двостронній договір  «Про добросусідство дружбу та співробітництво», що стає першим договором між офіційною владою обох держав.
У середині 90-х рр. ХХ ст. українсько-польські дипломатичні та політичні відносини починаються трансформуватися у відносини стратегічного партнерства. Державне керівництво України і Польщі приходять до переконання, що забезпечення національних інтересів обома державами, збереження необхідного рівня регіональної і загальноєвропейської безпеки є можливим за умови дотримання тісних взаємин між двома державами та проведення спільного зовнішньополітичного курсу на стратегічне партнерство.
У 1999 р. Польща вступає в НАТО, що значно сприяє налагодженню військово-політичної співпраці України та НАТО.
З 2004 року Польща стала найближчою до України державою – членом ЄС . На цьому етапі остаточно формується роль Варшави як одного з найважливіших партнерів України на міжнародній арені, «провідника» євроатлантичних і європейських інтеграційних прагнень нашої держави. Саме Польща була ініціатором програми у сфері поглиблення східного напрямку політики ЄС «Східне партнерство», що позитивно вплинуло на загальний стан україно-польських стосунків.
Із розвитком стратегічного партнерства між Україною та Польщею значно посилюється двостороннє економічне співробітництво обох держав. Відбувається значне посилення торгового обміну між двома державами. Оцінюючи сучасний стан польсько-українських міждержавних торгово-економічних відносин, можна зазначити, що вони розвиваються на високому рівні. Обсяги  інвестиційного капіталу з Польщі до України складають сьогодні 20% від загального обсягу іноземних інвестицій в Україну.
Відбувається активне транскордонне (міжргіональне) співробітництво. Це сприяло тому що деякі регіони Польщі та України увійшли до складу Єврорегіонів «Буг» та «Карпати», які, однак досі потребують реформування. Проте, на українсько-польському кордоні втілюється безліч проектів транскордонного значення, відкриваються нові пропускні пункти, що сприяє налагодженню українсько-польського співробітництва у цій сфері.  
Безпосередній вплив на економічну й політичну стабільність міждержавних відносин здійснюють такі чинники взаємин двох держав як сфера міграції, туристичне, наукове та культурне співробітництво .
Саме співробітництво в галузі культури є одним з критеріїв визначення стану стосунків обох держав. Найвизначнішим показником культурного співробітництва був «Рік Польщі в Україні» (2004) та «Рік України в Польщі» (2005).
Важливою  подією у розвитку україно-польських відносин також стало спільне проведення євро чемпіонату з футболу «Євро-2012».
 На нинішньому етапі ключовими напрямками співпраці для обох країн є реформування, розширення економічних контактів між державами, інвестиційна співпраця обох країн, підтримка Польщі у питаннях інтеграції України в європейську спільноту та скасування візового режиму для українців з країнами ЄС, посилення захисту їх прав та інтересів.
На сучасні польсько-українські відносини вплинула і складна політична й економічна ситуація. У 2010 р. відбулася кардинальна корекція зовнішньополітичного курсу України.    З прийняттям закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 20 липня 2010 року на законодавчому рівні закріплений позаблоковий статус держави, знята перспектива вступу до НАТО, а домінуючим у зовнішній політиці став російський вектор.
    Серед стратегічних партнерів України Польща не згадується, а розглядається лише в контексті співпраці з ЄС, що значною мірою вплинуло на похолодання відносин.
Якщо говорити про перспективи україно-польських взаємин, то, на мою думку, в першу чергу,  вони будуть залежати від позицій та політичної волі керівників обох держав, їхнього бачення подальшої співпраці та готовності підтримувати східноєвропейський діалог.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

І. Джерела

1.    Декларація Міністрів закордонних справ України та Республіки Польща про принципи формування українсько-польського партнерства. – [Електронний ресурс].  –  Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=616_072
2.    Декларація про принципи та напрями партнерства й співробітництва між Україною та Республікою Польща у сфері торгово-економічних зв’язків. – [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=616_077
3.    Договір між Республікою Польща і Україною про добросусідство, дружні відносини і співробітництво. – [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=616_172
4. Дорожня карта двостороннього співробітництва на 2011 – 2012 рр. – [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/strategichne-partnerstvo-bez-alternativi/
5.    Європейська Рамкова Конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями (м. Мадрид, 21 травня 1980 р.). – [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi
6.Закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики від 20 липня 2010 року. – [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102411.html
7.    Пакт стабільності для Південно-Східної Європи. – [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http://www.ln.mid.ru/nsdos.nsf/45682f63b9f5b253432569e7004278c8/432569d800223f3443256c3200462927?OpenDocument
8.    Постанова Верховної Ради України від 2 липня 1993 року «Про основні напрямки зовнішньої політики України» . – [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T336000.html
9.    Протокол про українсько-польську Змішану Комісію з питань торгівлі та економічного співробітництва. – [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=616_188
10. Протокол про співробітництво між Міністерством культури і туризму України та Міністерством культури Польщі 2009 – 2012 рр. – [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_140
11.    Спільна декларація Президента України і Президента Республіки Польща. – [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=616_088
12.    Спільна заява Президентів України і Республіки Польща «До порозуміння і єднання» . – [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=616_005
13.    Статут польсько-української міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва. – [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8128.pdf
14.    Угода  про  створення спільної військової  частини  для  участі в  міжнародних операціях із підтримання миру та захисту прав людини під егідою міжнародних організацій  між  Республікою  Польща  та  Україною. – [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=616_007
15. Угода про малий прикордонний рух від 1 липня 2009 року. – [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http://www.lwowkg.polemb.net/?document=237
16. Угода про співробітництво в галузі культури, науки і освіти від 1999 року. – [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/135701
17.    Угода між Урядом Республіки Польща та Урядом України про міжрегіональне співробітництво. – [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=616_171
18. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про співробітництво під час організації фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу УЄФА Євро-2012 від 28 липня 2008 р.  – [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_124
19. Указ Президента України від 14.09.2000 р. № 1072/2000 Про програму інтеграції України до Європейського Союзу// Інфодиск «Законодавство України»
20.    Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО . – [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU97001H.html
21.    Umowa miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polska a Ukrainy w miedzynarodowym transporcie drogowym. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://isap.sejm.gov.pl/KeyWordServlet?viewName=thasU&passName=Ukraina
22.    Umowa miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polska a Ukrainy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.msz.gov.pl/files/Informator%20ekonomiczny%20%20pdf/Ukraina/Ukraina%2004.pdf
23.    Umowa miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polska a Ukrainy w sprawie ochrony pamieci i pochowku ofiar wojny i represji politycznych. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://isap.sejm.gov.pl/KeyWordServletpolityczne_represjthasU&passName=Ukraina
 
ІІ. Література

24. Андрушків Б. Україна і Польща – економічні аспекти співпраці // Економіка України. – 2005. – № 11. – C. 82-85.
25.    Байор П. Дорогою стратегічного партнерства. / за ред. П.Байора. // Політика і час. – №6. – 2007. – С. 14-16.
26.    Балян А. Міжрегіональне, транскордонне співробітництво України за умов розширення Європейського Союзу. / за ред. А.Баляна – Ужгород: Ліра, 2006. – 325 с.
27.    Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические импекативы. / за ред. З.Бжезинского. – М.: Междунар. отношения, 1999. – 379 с.  
28.    Борщевський В. Українсько-польське економічне співробітництво в умовах євроінтеграції: Монографія. / за ред. В. Борщевського – Львів: Аверс, 2007. – 328 с.
29.    Буглай Н. Політико-правовий вимір українсько-польських відносин.   / за ред. Н. Буглай. – К., 2006. – 168 с.
30.    Горун Д. Українсько-польські відносини 1991-1997 рр. / за ред. Д. Горун. – Одеса, 1999. – 176 с.
31.    Грицай С. Вступ Польщі до НАТО: перспективи співпраці із Заходом: Зб. наук. пр. Україна і Польща –  стратегічне партнерство. Історія. Сьогодення. Майбутнє / за заг. ред. Т. Зарецької; за ред. С. Грицай. – К., 2000. –  С. 84–86.
32.    Гуцуляк І. Курс на подвійне лідерство або еволюція політичного виміру польсько-українського стратегічного партнерства. / за ред. І.Гуцуляка. // Політика і час. – №7. – 2007 рік. – С. 37-40
33.    Зюлковський  М.  Розширення  ЄС.  Польща  і  Україна:  виклики  майбутнього  сусідства. / за ред. М.Зюлковського.  //  Євро.  Економічний вимір інтеграції. Аналітичний щоквартальник. – 2003. – Вип. 2. – С. 19-24
34.    Іванов М. Українсько-польські ініціативи: створення стійкої платформи для ровитку прикордонних територій. / за ред. М. Іванова. – Ужгород: Ліра, 2008. – 157 с.
35.    Каркошка А.  Оборонний  аспект  підготовки  до  членства  в  НАТО:  досвід  Польщі. / за ред. А.Каркошки.  // Нац. безпека і оборона. – 2003. – № 7. – С. 68-73.
36.    Кіш Є. Транскордонне співробітництво України у новій системі євро-регіональної політики. / за ред. Є.Кіш. // Соціально-економічні дослідження у перехідний період. – Львів, 2005. – С.299-307.
37. Кінах А. Скористаймося сприятливим моментом. Нові підходи до польсько-українського співробітництва / А. Кінах, П. Залевські // День. – 2010. – 7 вересня (№159).
38.    Лотоцький С., Трохимчук С. Україна  в  світовому геополітичному  просторі./ за ред. С.Лотоцького та С.Трохимчука. – Зб. наук.  пр. – Львів:  Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, 2002. – 192 с.   
39.     Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво. / за ред. Н.Мікули  – Львів, 2004. – 394 с.
40.    Моцок В. «Стратегічне партнерство» України та Польщі: приклад взаємокорисного співробітництва. / за ред. В.Моцок. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – С. 249-250.
41.    Моцок В. Історія вчить: тільки шлях до порозуміння і єднання (декілька аспектів сучасної українсько-польської співпраці). / за ред.  В.Моцок. // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Золоті литаври, 1999. – Т.3. – С.218-226.
42.    Новак Є. Камо грядеши НАТО, камо грядеши Польща? Десять тез про польські інтереси в НАТО. / за ред. Є.Новак. // Стратегічна панорама. – 2003. – № 2. – С. 47-51.
43.    Павленко С. Відносини України і Польщі в контексті європейської інтеграції, Україна і Польща – стратегічне партнерство. Історія. Сьогодення. Майбутнє. / за ред. С. Павленко. – К.: Центр Україно-Польських студій. – 2002. – 169 с.
44.    Палій Н., Раєвич Т. Вступ Польщі до НАТО і досвід для України. / за ред. Н. Палій та Т. Раєвич. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки., 2008. – С. 59-64.
45. Прилипа О. Миротворча діяльність України: кооперація з НАТО та іншими структурами європейської безпеки. – К.: Знання-Прес, 2002. – 226 с.
46.    Поляков Л., Сунгуровський М. Європейська безпека: нові загрози  – старі відповіді? / за ред. Л.Полякова та М.Сунгуровського. // Інформаційно-аналітичні матеріали до Міжнародної конференції. – К., 2002. – С. 25-35.
47. Присяжнюк Ю. Особливості розвитку польсько-українського співробітництва за сучасних геополітичних умов/ Ю. Присяжнюк // Історія в школі. – 2002. – №5-6. – С. 14-16.
48. Полторацький Олександр. Особливий випадок співпраці / Полторацький Олександр // Політика і час.– 2005. – №1. – С.7-16.
49. Скворонська-Лучинська А. Україна і Польща: економічне партнерство // Вісник податкової служби України. – 2004. – № 10. – C. 63-64.
50.  Стоєцький Сергій. Концепція стратегічного партнерства в політиці Республіки Польща щодо України / Стоєцький Сергій // Політичний менеджмент. – 2005. – №3. – С.147-156.
51.    Стоєцький Сергій.  Україна  і  Польща  в  сучасних  геополітичних  координатах:  проблема  стратегічного  вибору і асиметрії партнерства. / за ред. С.Стоєцького. – К.: Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2002. – Ч. II – С. 76–79.
52.    Стрільчук Л. Польща-Україна: економічні відносини в 90-х рр. ХХ століття – на початку ХХІ ст.: особливості, проблеми, перспективи. / за ред. Л.Стрільчук. // Науковий вісник ВДУ. – №1. – 2007. – С. 55-61.
53. Східне партнерство ЄС: Додаткові можливості для євроінтеграції України/ [І. Ф. Газізуллін, М.М. Гончар, О. В. Коломієць [та ін.]; за ред.. В. Мартинюка; Укр. Не залеж. Центр політ. Дослідж. – К.: Агенство «Україна», 2009. – 84 с.
54. Табачник Д. Новий курс зовнішньої політики України: досягнення і перспективи / Д. Табачник // Політика і час. – 2005. – № 5. – С. 4.
55. Тимошенко І. Україна і Польща розширюють туристичні зв’язки /І. Тимошенко // ГОЛОС UA. – 2010. – №8. – С.2.
56.    Трегобчук В. Україна і Польща у геополітичній архітектурі об’єднаної Європи. / за ред. В.Трегобчук. –  К., 2000.  –  С.51-57.
57. Україна – Європейський Союз: взаємовідносини та співпраця. – К.: Мін. Економіки з питань європейської інтеграції України, 2004.
58.    Україна і Польща після розширення НАТО. З міжнародного семінару.  // Політика і час. – 2000. – № 5-6. – С.17-33.
59. Франчук Є. Українсько-польські ініціативи: створення стійкої платформи для розвитку прикордонних територій / Є. Франчук. – Ужгород: Ліра, 2008. – 214 с.
60.    Чикаленко Л., Васильєв О. Українсько-польські відносини в контексті сучасних інтеграційних процесів. / за ред. Л.Чикаленка та О.Васильєва. – К., 1998. – С.140-161.
61.    Штурм Р. Европа: Какой она должна быть? Конфликт интересов в преддверии расширения. / за ред. Р.Штурма. // Internationale Politik. – № 1. – М., 2003. – С.10-19.
62.    Malendowski W. Rynki transgraniczne jako czynnik transformacji  ukrainsko-polskich stosunkow handlowych. / za red. W.Malendowskiego. – Warszawa: 2000. – 150 s.
63.    Napiontek L. Stosunki polsko-ukrainskie 1989-2002. Zalozenia a praktyka. / za red. L.Napiontka. – Warszawa: Wiedza, 2004. – 108 s.
64.    Osinska L. Polskie a ukrainskie pojmowanie  partnerstwa strategicznego  pomiedzy Warszawa a Kijowem. / za red. L.Osinskiej. // Dialogi polityczne. – №8. – Warszawa, 2007 – S. 25-41.
65.    Shtaldtmuller E. Przyszlosc Polski w lat dziewiedziesiatych w opiniach partii politycznych i spoleczenstwa. / za red. E.Shtaldtmullera. // Postzimnowojenna Europa. – Wroclaw, 1995.  – 460 s.
66.    Stepnik A. Polska-Ukraina. Idea strategicznego partnerstwa a edukacja historyczna (perspektywa polska). / za red. A Stepnika. – Wroclaw, 2000. – 260 s.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038