>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Урок футболу в школіЦіна: 0 грн
Додана: 09.07.2013

Розмір файлу: 88.17 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0
Урок футболу в школі
Бакалаврська робота


2008
 
Зміст

Вступ……………………………………………………………………..………3
Розділ 1. Урок футболу в Україні: передумови введення,
основна форма організації учнів, орієнтовна програма…….………..……5
1.1 Передумови введення уроку футболу……………….……………..5
1.2 Урок, як основна форма організації
фізичного виховання учнів……………………………………….…….13
1.3 Орієнтовна програма проведення
навчально-тренувальних занять з футболу……………….…..….....40
Розділ 2. Організація та проведення дослідження……….…..….…………63
2.1 Організація дослідження……………………..………….…………63
2.2 Методика проведення дослідження…………………..….……….69
Розділ 3. Результати дослідження та їх обговорення……….……………..73
Висновок…………………………………………….…………………………..90
Література……………………………………………………….………………94 

Висновок

В результатів проведеного дослідження нами було:
1) Розкрито передумови введення уроку футболу, як третього уроку фізичного виховання. Виконання національних та державних програм з питань охорони здоров`я дітей в останні роки дало деякі позитивні зрушення.
Але захворюваність та поширення захворювань серед дитячого населення в Україні є найвищою за останні п`ять років, причому за всіма основними класами хвороб. Особливого занепокоєння викликає зростання інфекційних захворювань, хвороб нервової системи та психічних розладів, хвороб ендокринної та сечостатевої системи, органів травлення, травм та отруєнь. Спостерігається негативна тенденція – при загальному поступовому зменшенні кількості дитячого населення, відбувається значне зростання кількості дітей-інвалідів і показників захворюваності.
За даними вибіркових досліджень 36,4% учнів загальноосвітніх шкіл України мають низький рівень фізичного здоров'я, 33,5% – нижче за середній, 22,6% – середній і лише 6,7% – вище за середній, а 0,8% – високий.
Що стосується дорослого населення, то приблизно 70% його має низький та нижчий за середній рівні фізичного здоров'я, в тому числі у віці 16-19 років – 61%, 20-29 років – 67,2%, 30-39 років – 66,9%, 40-49 років – 81,5%, 50-59 років – 88,1%, 60 років і старші – 98,1%.
І це закономірно, якщо врахувати, що лише 6-8% дорослого населення регулярно займаються фізичною культурою, а за соціологічними даними Українського інституту соціальних досліджень третина опитаних респондентів 15-28 років не займаються фізкультурою і спортом, займається лише кожний шостий з них.
За даними Держкомспорту України останніми роками значно знизився рівень залучення населення до занять всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи. Загальна кількість населення, що займається фізичною культурою, на початок 1992 року становила 4 млн. 529 тис. осіб, на початок 1999-го року цей показник знизився до 3 млн. 684 тис., або на 845 тисяч.
Зменшується кількість підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, в яких проводиться фізкультурно-оздоровча і спортивна робота, їх налічується 41 тис. 312, що на 1301 одиницю менше, ніж у 1991 році. Лише у 15% трудових колективів є інструктори-методисти, які провадять фізкультурно-масову і оздоровчу роботу.
На 36,8 тис. зменшилась кількість сільських мешканців, що регулярно займаються фізичною культурою, їх загальна кількість становить 512,1 тис осіб. Спостерігається тенденція до зниження рівня загальної кількості інструкторів з фізичної культури у сільській місцевості.
Зменшується кількість загальноосвітніх шкіл, у яких запроваджено три години фізичної культури на тиждень. Так, три уроки з фізичної культури введені лише у 454 школах України із 21,2 тис. Теж саме спостерігається у професійних навчально-виховних закладах тригодинні уроки. Вони введені лише у 41 закладі, що становить 3,6 % від їх загальної кількості.
Всього до оздоровлення засобами фізичної культури на базі загальноосвітніх шкіл України залучено на початок 1998 року 1 млн. 700 тис. осіб, або на 309,6 тисячі осіб менше, ніж у 1991 році.
Такі ж негативні тенденції характерні для вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації. На 49,7 тис. осіб зменшилась кількість студентів вищих навчально-виховних закладів I – IV рівнів акредитації, які займаються фізичною культурою і спортом.
Разом з тим, за даними офіційної статистики в Україні на початок 1999 року нараховувалося 444,2 тис. осіб учнівської та студентської молоді, що за станом здоров'я віднесена до спеціальних медичних груп.
2) Проаналізовано урок, як основну форму проведення занять з учнями. Федерація футболу України провела значну попередню підготовку і створила необхідні передумови для підписання Договору про співробітництво. Так, були організовані Всеукраїнська науково-практична конференція «Впровадження уроку футболу в середніх закладах освіти» і Всеукраїнський семінар «Організація та проведення регіональних курсів підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури з методики викладання футболу». У містах Києві, Львові, Харкові та Дніпропетровську створені і розпочали роботу регіональні постійно діючі курси перепідготовки вчителів фізкультури, які викладають футбол у школі. У журналі «Фізичне виховання в школі» систематично виходить рубрика «Футбол у школі».
Урок футболу, як і будь-яка інша форма занять фізичними вправами складається з трьох частин: підготовчої, основної і заключної. Неодмінність такої схеми диктується психофізичними закономірностями функціонування організму при виконанні м’язових навантажень і змін його працездатності: зона передстартового стану, зона впрацьовування, зона відносної стабілізації і тимчасової втрати працездатності.
3) Розглянута орієнтовна схема проведення уроку футболу в школі. Що включає теоретичну підготовку: історія українського футболу; розвиток футболу в Україні та за кордоном; фізична підготовка юного футболіста. фізичну підготовку: загальнорозвиваючі вправи в парах, трійках і групах; рівномірно-перемінний біг на 30, 60, 100 і 200 м; повторно-інтервальне пробігання (серіями) різних за довжиною відрізків (від 10 до 30 м) з максимальною швидкістю (8-12 відрізків у кожній серії), з паузами для відпочинку 30 с; біг на витривалість 200, 400, 500 м; стрибки у висоту та довжину з місця; вправи з навантаженням (набивними м'ячами масою 1-2 кг, гантелями масою 0,5-1 кг). Технічна підготовка: удари по м'ячу ногою, удари по м'ячу головою, зупинки м'яча, ведення м'яча, відволікальні дії (фінти), відбирання м'яча, вкидання м'яча, жонглювання м'ячем, техніка гри воротаря.
4) Досліджено рівень розвитку фізичних якостей учнів Острозької гімназії.
Середній показник бігу на 30 м складає 5,09 сек., а на 60 м – 9,06 сек. Ці середні показники відповідають найкращим показникам державних тестів.
Середній показник розвитку витривалості склав 6,9 хв., що дорівнює середнім нормам міністерства освіти і науки України.
Середній показник гнучкості склав в дослідній групі 8,53 см, що дорівнює середнім показникам за нормами міністерства освіти і науки України.
Середній показник силової підготовленості складає 28,45, за нормами міністерства освіти і науки України цей показник є високим.
Середній показник розвитку спритності склав 10,12 сек., що за нормами міністерства освіти і науки України цей показник є високим.
Середній показник розвитку швидкісно-силових якостей склав 203,47 см, що за нормами міністерства освіти і науки України цей показник є високим.
На 0,02 сек. показник швидкості бігу на 30 м краще в досліджуваній групі учнів. Подібні результати ми далі: на 0,45 разів учні досліджуваної групи зігнули і розігнули руки від підлоги в упорі лежачи; на 0,08 сек. кращій показник спритності (човниковий біг) в досліджуваній групі та на 3,47 см краще стрибок з місця у довжину в цій же групі за норми міністерства освіти і науки України.
Отже можна зробити висновок, що введення уроку футболу в школі сприяло розвиткові швидкості, сили, спритності і швидкісно-силових якостей в учнів Острозької гімназії. Це пояснюється тим, що футбол стимулює розвиток саме цих фізичних якостей.

 
Література

1.    ВІЛ-інфекція в Україні. //Інформаційний бюлетень.- №14. К., 1999.
2.    Азаркин Святослав Александрович. Его Величество Футбол. — Д. : Січ, 2003. — 184с..
3.    Азаркин Святослав Александрович. Криворожский футбол: история и современность / Н.М. Скиба (ред.). — Кривий Ріг : ПП "Видавничий дім", 2000. — 208с.
4.    Бабешко Алексей Анатольевич, Левицкий Марк Юрьевич. Донецкий футбол. XX век: История, статистика, фотографии. — Донецк : Сталкер, 1998. — 463с.
5.    Бабій В. Богородчанський футбол. — Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1997. — 16с. : іл.
6.    Бенсон Колин, Круз Иан, Голдмен Кен, Хоули Джеймс, Ирвин Марк. Футбол: Полная иллюстрированная энциклопедия мирового футбола / Кир Реднедж (глав.ред.)Т. Покидаева (пер.с англ.), Гари Линекер (предисл.), П. Тимохин (пер.с англ.). — М. : РОСМЭН, 2001. — 256с.
7.    Бруссіг Томас. Як хлопці стають чоловіками або чому футбол: Повість / Софія Онуфрів (пер.з нім.). — Л. : Кальварія, 2006. — 96с.
8.    Вадимов Лев. Футбол-95/96: Календарь-справочник / Олег Бурбовский (фото). — Запорожье, 1995. — 63с.
9.    Відповіді на запитання з правил гри у футбол: Метод. рек. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / Микола Манолійович Осадець (уклад.). — Чернівці : Рута, 2005. — 23с. — Бібліогр.: с. 23.
10.    Віхров Костянтин Львович. Футбол у школі: Навч.-метод. посіб.. — К. : Комбі ЛТД, 2002. — 256с.
11.    Віхров Костянтин Львович. Футбол у школі: Навч.-метод. посібник. — 2.вид., випр. й доп. — К. : Комбі ЛТД, 2004. — 255с.
12.    Воробйов О.О., Мединський С.В., Ячнюк І.О., Ячнюк Ю.Б. Пропозиції до навчальної програми з дисципліни “Відновлення працездатності у фізичній культурі та спорті” (для студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці: Рута, 2004. – Вип. 208. Педагогіка і психологія. – С. 35-41.
13.    Голомазов С. В., Чирва Б. Г. Футбол. Теоретические основы и методика контроля технического мастерства. — М. : СпортАкадемПресс, 2000. — 79с.
14.    Голомазов С., Чирва Б. Футбол: Тренировка точности юных спортсменов. — М., 1994. — 81с.
15.    Голомазов С., Шинкаренко И. Футбол: Тренировка спец. работоспособности или новое в физ. подготовке футболистов. — М., 1994. — 87с.
16.    Голомазов Станислав Вениаминович, Чирва Борис Григорьевич. Футбол. Методика тренировки "техники реализации стандартных положений". — М. : СпортАкадемПресс, 2001. — 116с.
17.    Голомазов Станислав Вениаминович, Чирва Борис Григорьевич. Футбол. Методика тренировки техники игры головой. — М. : СпортАкадемПресс, 2001. — 80с
18.    Голомазов Станислав Вениаминович, Чирва Борис Григорьевич. Футбол: Тренировка вратаря. — М., 1996. — 203с.
19.    Дудицька С. Перспективи розвитку валеології у вищих навчальних закладах // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 244. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 72-77.
20.    Дудицька С. Роль сім’ї, навчальних закладів та громадськості у формуванні здорового способу життя студентів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 271. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 40-44.
21.    Євстратов П., Мосейчук Ю., Гауряк О., Мороз О., Виклюк Я. Динаміка показників розумової працездатності у студентів з різною руховою активністю // Молода спортивна наука України: Збірник наукових праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 8: У 4-х т. – Львів: НВФ „Українські технології”, 2004. – Т. 3. – С. 104-107.
22.    Єсюнін Сергій Миколайович. Хмельницький футбол: історія, події, статистика / Хмельницька обласна рада; Хмельницький обласний краєзнавчий музей. — Хмельницький, 2000. — 78с.
23.    Жукотинський К.К. Соціальна адаптація учнів ДЮСШ // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві / Зб. наукових праць. – Луцьк, 2005. – С. 40-43.
24.    Инфекционные болезни – глобальная угроза человечеству. //Медицинские вести. - 1997. - № 2.
25.    Киселиця О.М. Взаємозв’язок швидкісно-силових якостей та рецепторних дій школярів // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві / Зб. наукових праць. – Луцьк, 2005. – Ч. 1. – С. 241-243.
26.    Кобець І.І., Кобища Ю.В., Папушина Т.В. Про СНІД. - К.: Здоров`я, 1994.
27.    Кобища Ю.В., Пурик-Бондаренко О.П.. Молоді про СНІД. - К.: Здоров`я, 1994.
28.    Коман Михаил Михайлович, Соловей Анатолий Васильевич. Футбол длиною в жизнь / В. Вырва (лит.ред.), А. Соловей (лит.ред.). — К., 1998. — 180с.
29.    Коман Михаил Михайлович, Соловей Анатолий Васильевич. Футбол длиною в жизнь. — К., 1998. — 179с.
30.    Леко Б.А. Державні тести з фізичної підготовленості: у чому суть проблеми? // Педагогіка і психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць за ред. Єрмакова С.С. – Харків-Львів: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. - № 17. – С. 91 – 101.
31.    Лясота Т. Проблеми фізичного виховання дітей у школі та сім’ї // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Рута, 2003. – Вип. 181. Педагогіка і психологія: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Психолого-педагогічні проблеми підвищення якості підготовки педагогічних кадрів у ВНЗ: стан, проблеми, перспективи” (Чернівці, 27–28 листопада 2003 р.). – С. 99 – 101.
32.    Максимов Максим. Футбол, который нам не забыть: Футбольная хроника времен Виктора Каневского. — К. : ИСА, 1996. — 174с
33.    Мардар Г., Н.Стратійчук, О. Киселиця, Н.Павлова. Фізичне й валеологічне виховання та здоров’я молоді // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві / Зб. наукових праць. – Луцьк, 2005. – Ч. 1. – С. 292-294.
34.    Мардар Г.І., Лясота Т.І. Вітчизняний та зарубіжний досвід соціальних програм та проектів по формуванню здорового способу життя // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 225. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 66-71.
35.    Мардар Г.І., Стратійчук Н.А. Фізичне та психічне здоров’я студентів-валеологів // Актуальні питання валеології, екології, традиційної та нетрадиційної медицини: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: Видавництво ДМІ НМ . - 2003 . – С. 3-5.
36.    Мединський С. Історичні паралелі щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту в Україні // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 10: У 4-х т. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2006. – Т. 4. – Кн. 2. – С. 320-324.
37.    Мединський С.В. Особливості підготовки вчителя фізичного виховання у системі університетської освіти // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник нау-кових праць. Вип. 244. Педагогіка та психо-логія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 103-108.
38.    Мельник В.М., Проблеми епідеміології та профілактики туберкульозу//Медицинские вести. - 1997. - № 1.
39.    Мини-футбол: XV международный турнир "Кубок Большого Днепра", Дворец спорта ОАО "Трест "Запорожалюминстрой", 18-21 августа 2005 года:Программа / Асоціація міні-футболу України ; Запорожская областная региональная ассоциация мини-футбола ; Мини-футбольный клуб "Днепроспецсталь". — Запорожье : Запоріжжя, 2005. — 15с. : ил.
40.    Мировой футбол 2005: Справочник / Игорь Вячеславович Гольдес (сост.). — М. : Олимпия Пресс, 2005. — 576с.
41.    Мужичок В. Зміст шкільного курсу фізичної культури як засіб виховання дисциплінованості учнів // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Рута, 2003. – Вип. 179. Педагогіка і психологія: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Розвиток змісту освіти як історико-педагогічна проблема” (Чернівці, 30–31 жовтня 2003 р.). – С. 67 – 72.
42.    Мужичок В.О. Виховання ігрової дисципліни юних футболістів // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип.7: У 3-х т. – Львів: НВФ „Українські технології”, 2003. – Т. 3. – С. 288 – 290.
43.    Правила игры [Футбол]: Июль 2003 года / FIFA. — К. : ЗАО "ВИПОЛ", 2003. — 72с. : ил.
44.    Ромм М. Д. Футбол: Описание, правила, техника, тактика, тренировка и обучение. — М. ; Ленинград : Государственное издательство. Отдел военной литературы, 1927. — 174 с.
45.    Сало Іван Андрійович. Футбол... зі сльозами / Володимир Дубас (світлини), Віктор Диченко (світлини). — Л. : Каменяр, 2007. — 544с.
46.    Сенцовський Володимир Іванович. Любов моя - футбол: Нариси, оповідання, вірші. — Чернігів, 1996. — 84с
47.    Сергеев Г. В., Чубаров М. М Футбол: Учеб. пособие (элективный курс физического воспитания в вузе) / Московский гос. индустриальный ун-т. — М. : МГИУ, 2000. — 116с.
48.    Синицкий В.Н., Проблема наркомании в Украине: социально-психологические и медико-биологические аспекты. //Медицинские вести. - 1998. - № 4.
49.    Соломонко Василь Васильович, Лисенчук Геннадій Анатолійович, Соломонко Олександр Васильович. Футбол: Підручник для студ. вузів фіз. виховання і спорту. — К. : Олімпійська література, 1997. — 287с. : рис. — Бібліогр.: с. 279-280
50.    Соломонко Василь Васильович, Лисенчук Геннадій Анатолійович, Соломонко Олександр Васильович. Футбол: Підручник. — К. : Олімпійська література, 1997. — 287с.
51.    Сорока Михайло Михайлович, Сорока Олексій Михайлович. Український футбол на чемпіонатах світу. — К. : ВАТ "Вид-во "Київська правда", 2006. — 288с.
52.    Статистичний огляд основних показників здоров’я населення України та ресурсів охорони здоров`я за 1993-1997 роки. - К.,1998.
53.    Страшевич Василь Борисович. Футбол ніколи не закінчується: історико-краєзнав. нарис. — Черкаси : Брама-Україна, 2006. — 261с. : іл. — Бібліогр.: с. 254-261.
54.    Устінова Т.Б. Особливості формування професійних здібностей у процесі педагогічної діяльності тренера дитячого та юнацького спорту // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 244. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 185-188.
55.    Франков Артем Вадимович. Футбол по-украински. — Х. : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2006. — 224с.
56.    Футбол - 1997: Підсумки першого кола сезону - 96/97 в усіх лігах, Склади команд, Календар ігор в усіх лігах (друге коло); Український футбол:сезони 1992- 1996 років:Довідник- календар / Федерація футболу України / Анатолій... Біденко (працювали). — К., 1996. — 389с.
57.    Футбол 2002: Довідник-календар / Валентин Збираль (ред.-упоряд.), Юрій Назаркевич (ред.-упоряд.). — Л. : Видавниций дім "Панорама", 2002. — 31 с.
58.    Футбол в Україні: Витоки, традиції, перспективи: Зб. матеріалів ІV наук.- практ. конф. / Федерація футболу України — Л.; К., 2004. — 312с.
59.    Футбол на Бессарабские ворота / Футбольный клуб "Динамо" / Владимир Юрьевич... Кулеба (авт.- сост.). — К. : ВАТ "Видавництво "Київська правда", 2003. — 448с.
60.    Футбол Украины: Очерки, страницы истории, статистика / И Заседа (ред.-сост.), А. Башкатов (ред.-сост.). — 2.изд., испр. и доп. — К. : Пресса Украины, 1997. — 320с.
61.    Футбол Украины-2007: статистический справочник / Андрей Л. Кудырко (сост.). — К. : КНТ, 2007. — 304с.
62.    Футбол Черкащини: історія, сучасність і перспективи розвитку: Наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю футболу Черкащини:[Доповіді] / Федерація футболу Черкаської області ; Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького ; Обласна організація Всеукраїнської спілки краєзнавців ; Обласна бібліотека ім. Т.Г.Шевченка / В.Г. Фощій (ред.кол.) — Черкаси, 2005. — 106с.
63.    Футбол: Метод. рек. / Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича / Юрій Юрійович Мосейчук (уклад.), Микола Манолійович Осадець (уклад.). — Чернівці : Рута, 2000. — 35с.
64.    Чуйко Г., Леко Б. Проблема активності у спорті // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип.. 8: У 4-х т. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2004. – Т. 1. – С. 408-415.
65.    Шамардин Валерий Николаевич, Савченко Виктор Григорьевич. Футбол: Учеб. пособие для студ., преподавателей спец. учеб. заведений, а также тренеров. — Днепропетровск : Пороги, 1997. — 238с
66.    Ячнюк Ю. Робочий зошит з фізичної культури як обов’язковий навчально-методичний засіб студента // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 10: У 4-х т. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2006. – Т. 3. – С. 353-358.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038