>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Особливості нестандартних уроків з іноземної мовиЦіна: 0 грн
Додана: 09.07.2013

Розмір файлу: 50.33 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5
ОСОБЛИВОСТІ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ НА II-ОМУ СТУПЕНІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ (НА ПРИКЛАДІ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ)
Курсова робота


2010
 

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ У СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ………………………….5
I.1. Класифікація організаційних форм навчання………………………………....5
I.2. Сутність уроку як педагогічного феномену…………………………………..7
I.3. Типи та структура уроку……………………………………………………….9
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ I…………………………………………..……………...13
РОЗДІЛ II. НЕСТАНДАРТНИЙ УРОК – ОДИН ЗІ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ……………………………………14
II..1 Поняття про нестандартний урок……………………………………………14
II.2. Система нестандартних уроків………………………………………………17
II.3. Класифікація нестандартних уроків………………………………………...19
II.4. Дидактична взаємодія вчителя й учня під час нестандартного уроку…….22
II.5. Передумови широкого використання нестандартних уроків……………...25
II.6. Експериментальна робота по вивченню ефективності проведення нестандартних уроків……………………………………………………………...26
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ II…………………………………………………….…..31
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ……………………………..……………………………….32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………33
ДОДАТКИ


 

АЛЬНІ ВИСНОВКИ

Розвиток науки і техніки дав вчителям та учням нові форми комунікації, нові типи вирішення абстрактних і конкретних завдань, перетворюючи вчителя з авторитарного транслятора готових ідей у натхненника інтелектуального та творчого потенціалу учня. Так, у Законі України „ Про загальну середню освіту” зазначено, що освіта має бути спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості [6, с.3]. Реалізацію цього завдання можна забезпечити за умови здійснення творчого підходу.  
Виходячи з поставлених задач, які були призначені для реалізації мети дослідження, ми можемо зробити наступні висновки та підвести підсумки проведеної роботи: сутність нестандартного уроку виражається в тому, що така методика проведення уроку допомагає викладачам пробудити та утримати інтерес учнів до навчальної праці, розвинути інтерес до самонавчання, творчості, вміння систематизувати матеріал та творчо мислити. Особливість нестандартних уроків полягає в такому структуруванні змісту і форми, яке б викликало бажання в учнів до подальшого активного навчання, сприяло їх оптимальному розвитку і вихованню [1, c.34-35]. На основі проведеної експериментальної роботи, щодо вивчення ефективності викладання нестандартних уроків, ми прийшли до таких результатів, що нестандартні уроки позитивно впливають на навчально-виховний процес у сучасній школі. В результаті проведення уроку було зрозуміло, що у дітей залишилися приємні спогади про урок, набуті знання закріпилися, а новий матеріал розглядався з великим інтересом, діти залюбки брали участь у заході та проявляли себе як творчі та ініціативні особистості.  Головна заслуга уроків з нетрадиційною структурою – дуже потужна активність учнів на уроці. Нестандартні уроки слід впроваджувати в навчально-виховному процесі всіх шкіл тому, що проведена  експериментальна робота довела, що подібні уроки дійсно мають більше пріоритетів ніж стандартні. Головне потрібно навчитись вчителям правильно підбирати форму роботи і якісно проводити урок.
   
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Бабанский Ю. К. Педагогіка: Посібник / Ю. К. Бабанский. – М. : Просвещение, 1984. – 608 с.
2.    Болотина Л. Р. Педагогіка: Посібник / Л. Р. Болотина – М. : Просвещение, 1987. – 312с.
3.    Вашуленко М. С. Нестандартні уроки мовлення та мислення молодших школярів / М. С. Вашуленко, Л. І. Дмитренко // Початкова школа. – 1993. – № 11. – С. 6-8.
4.    Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник / Н. П. Волкова. – К. : Академія, 2001. – 576 с.
5.    Глазиріна В. М. Педагогіка сучасної школи / В. М. Глазиріна – Д. : Норд-Пресс, 2006. – 220 с.
6.    Закон України «Про освіту», від 12 листопада 1997 / Кабінет Міністрів України. – Офіц. вид. – К. : Ґенеза, 1996. – 37 с. – (Нормативний документ Міністерства Освіти України).
7.    Кобзар Б.С. Громадськість і виховання / Б.С. Кобзар  —  К.: Радянська школа, 1973. – 173 с.
8.    Копосов П. В. Місце навчальної гри у методичній системи сучасної дидактики / П. В. Копосов // Рідна школа. – 2000. – № 11. – С. 65.
9.    Кремень В. Г. Освіта: інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. – К. : Грамота, 2005. – С. 123-124.  
10. Литовченко О. Мотивація творчої особистості / О. Литовченко // Шкільний світ. – 2009. – № 42. – С. 6-9.
11. Махмутов М. І. Современный урок / М. І. Махмутов. – М. : Педагогіка, 1981. – 192 с.
12. Медведєва О. И. Творчество учителя на уроках английского языка. Иностранные языки в школе / О. И. Медведєва. – М. : Просвещение, 1989. – 63 с.
13. Новолокова Н. П. 99 схем і таблиць / Н. П. Новолокова. В. М. Андрєєва. – Х. : Основа. – 2008. – С. 41, 71, 80.
14. Паламарчук В. Ф. У пошуках нестандартного уроку / В. Ф. Паламарчук // Радянська школа. – 1991. – № 11. – С. 65-69.
15. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології  навчання / О. І Пометун Л. В. Пироженко. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.
16. Саюк В. І. Ігрові методи та їх дидактичне значення / В. І. Саюк // Рідна школа. – 2001. – № 4 – С. 18.
17. Фицула М. М. Педагогіка: Научное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / М. М. Фицула – К. : Академия, 2002. – 542 с.
18. Харламов М. Ф. Педагогіка: Учеб. – 6-е изд. / М. Ф. Харламов – Мн. : Университецкаэ, 2000. – 560 с.
19. Шпак В. Ю. Народження нестандартного уроку ІІ Початкова школа / В. Ю. Шпак, О. А. Митник // Початкова школа. – 1997. – № 2. – С. 8-13.
20. Красникова С. А. Применение нестандартных уроков в педагогической деятельности [Электронный ресурс] / С. А. Болотникова Режим доступа до журн.:
21. Нечаевая М. А. Нестандартные уроки [Электронный ресурс] / М. А. Нечаева Режим доступа к журн.:
22. Головина Н. В. Нестандартные формы работы на уроках литературного чтения [Электронный ресурс] / Н. В. Головина Режим доступа к журн.:
23.Куліш О. І. Урок, як основна форма навчання в школі [Електронний  ресурс] / О. І. Куліш Режим доступу до журн.:


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038