>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Поняття ВТО та механізм правового регулювання інтелектуальної власності згідно вимог правил ВТОЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 76.02 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0
Зміст
Вступ........................................................................................................................
Розділ І Сутність інтелектуальної власності та її правове регулювання в Україні.
1.1 Поняття інтелектуальної власності в Україні і за кордоном.
1.2 Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні.

Розділ ІІ Поняття ВТО та механізм правового регулювання  інтелектуальної власності згідно вимог правил ВТО.
2.1 Поняття ВТО.
2.2. Механізм правового регулювання інтелектуальної власності згідно вимог правил ВТО(угода TRIPS).

Розділ III  Напрями і механізм адаптації законодавства України про інтелектуальну власність згідно вимог правил ВТО………..65

Висновок..................................................................................................................70 Література................................................................................................................75

 

 

 

 


Література

Конституція України від 28 червня 1996 р. // Голос України.
Цивільний процесуальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 40-41, 42.
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року
Кодекс про адміністративні правопорушення;
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. - К.: Велес, 2006  - 111 с.// Відомості Верховної Ради України.- 2003, №№40-44
Про авторські та суміжні права: Закон України (в редакції від 11 липня 2001 року №2627–III) // Офіційний вісник України. – 2001. – 23 серп. – № 32. – С. 14–50.
Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України
Про охорону прав на промислові зразки: Закон України
 Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р. N 697-XII. . : Оф. Видання. – К. : Концерн “ Видавничий Дім ” “ Ін Юре ”, 2004.
 Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України
 Про внесення змін в деякі законодавчі акти з питань інтелектуальної власності: Закон України від 4 липня 2002 року
 Про інноваційну діяльність: Закон України  від 4 липня 2002 року
 Про особливості введення в цивільний оборот об'єктів інтелектуальної власності, що створені з використанням коштів державного та/або місцевого бюджетів, спеціальних фондів та державних фондів цільового призначення: Проект Закону України  від 3 червня 2004 року // http://www.parliament.org.ua
Про заходи з охорони інтелектуальної власності в Україні: Указ Президента України від 27 квітня 2001 року
Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення і боротьби з нелегальним його використанням: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2002 року
Паризька Конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року
Бернська Конвенція про охорону літературних та художніх творів від 9 вересня 1886 року 14. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року
Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм 1971 р. (дата набуття чинності для України — 18 лютого 2000 р.);
Всесвітня конвенція про авторське право (дата набуття чинності для України — 27 травня 1973 р.);
Договір ВОІВ про виконання і фонограми 1996 р. (дата набуття чинності для України — 20 травня 2002 р.);
Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення 1961 р. (дата набуття чинності для України — 12 червня 2002 р.);
Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків — Гаазький акт 1969 р. (дата набуття чинності для України — 28 серпня 2002 р.) та Женевський акт 1999 р. (дата набуття чинності дляУкраїни — 23 грудня 2003 р.);
Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин (редакція 1978 р., дата набуття чинності для України — 3 листопада 1995 р.);
Страсбургзька Угода про Міжнародну патентну класифікацію від 19 грудня 1954 року 16. Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм від 29 жовтня 1971 року
 Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року. (Римська конвенція). – .
 Угода з торгових аспектів прав інтелектуальної власності (Угода TRIPS) від 15 квітня 1994 року
 Бошицький Ю. Проблеми вдосконалення цивільного законодавства України у сфері інтелектуальної власності // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2002
 Жаров В.О. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності: Захист прав на об’єкти промислової власності. Захист авторських і суміжних прав. Конспект лекцій. – К.: ЗАТ “Інститут інтелектуальної власності”, 2000
 Шишка Р. Б. Охорона прав інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: Монографія. – Х., 2002
 Бачун О. Досудова підготовка справ щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності // Юридичний журнал – 2002, - № 1
 Бугера О. Інтелект – антикризовий чинник. // Юридична газета – 2004, 14 травня
 Ващук Я. Правовий захист об’єктів інтелектуальної власності в Україні в 2004 році http://patent.km.ua
 Ващук Я. Світовий ринок інтелектуальної власності щороку зростає // Галицькі контракти – 2003, - № 28
 Гура М. Система правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності // Юридична газета – 2004, 30 квітня
 Дорошенко О. Судова експертиза в інтелектуальній власності: яким шляхом йти? // Право України – 2002, - № 2
 Жаров В., Максимова Н. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності. Проблемні питання та шляхи їх вирішення // Інтелектуальна власність – 2002, - № 2 – 3
 Кириченко І. Вирішення судових спорів з питань інтелектуальної власності. Експертне дослідження // Юридичний журнал – 2003, - № 3
  Коваль А. Чи захистить автора кодекс? // Юридична газета – 2003, 6 жовтня
 Коваль А. Як визначити шкоду, завдану «кримінальним» порушенням прав інтелектуальної власності? // Юридична газета – 2004, 8 квітня
 Лебідь С. Позитивні зрушення у боротьбі з правопорушеннями // Інтелектуальна власність – 2002, - № 1
 Паладій М. Патентний суд: аргументи “за”. // Інтелектуальна власність – 2002, - № 4
 Паладій М. Потрібен спеціальний суд для захисту прав інтелектуальної власності // Юридичний вісник України – 2002, 6 грудня
 Паладій М. Шляхи розбудови інфраструктури державної системи права охорони інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність – 2002, - № 5
 Підлісний Є. Автор у павутині. // Український юрист – 2003, - № 7
 Підлісний Є. Бездоганний арешт // Український юрист – 2004, - № 6
 Підопригора О., Кравченко С., Теленик С. Реалізація захисту прав інтелектуальної власності в Україні. // Інтелектуальна власність – 2003, - № 8
 Пічкур О., Крижанівський О. Проблемні питання правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність – 2003, - № 8
 Сиденко В. Охорона інтелектуальної власності в Україні: проблеми й розв’язання // Дзеркало тижня – 2001, - № 43
 Чеботарьов В. Формування ринку інтелектуальної власності в Україні // Світ інтелектуальної власності – 2003, - № 34
 Шаров І. Думка матеріальна і потребує захисту // Голос України – 2002, 12 грудня
 Сайт Державного департаменту інтелектуальної власності. – .
 Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) від 1947 року, оновлена версія від 1994 року.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038