>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Урок англійської мовиЦіна: 0 грн
Додана: 09.07.2013

Розмір файлу: 32.36 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0Урок англійської мови

, 2012
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УРОКУ    5
1.1 Поняття уроку та особливості його структури    5
1.2 Основні вимоги до уроку іноземної мови    8

РОЗДІЛ 2. УРОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ТИПОЛОГІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ    14
2.1 Класифікація уроків англійської мови    14
2.2 Особливості аналізу уроку англійської мови    17
2.3 План-конспект комбінованого уроку з англійської мови в 5 класі за темою «Вулиця, на якій я живу»    22

ВИСНОВКИ    26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    28

 

ВИСНОВКИ

Отже, урок – це форма організації навчання, за якої заняття проводить учитель з групою учнів постійного складу, одного віку й рівня підготовки впродовж певного часу й відповідно до розкладу. До особливостей уроку відносимо: завершеність та обмеженість в часі частиною навчального процесу, включення кожного уроку в розклад і регламентація в часі та за обсягом навчального матеріалу, постійність форми, обов’язковість відвідування учнями, гнучкість форм при організації навчання, спільна діяльність учителя й учнів, сприяння формуванню пізнавальних якостей особистості.
Підсумуємо, що за способами проведення виділяють уроки-лекції, уроки-бесіди, уроки-диспути, уроки самостійної роботи учнів та ін. За етапами навчальної діяльності – вступні уроки, уроки первинного ознайомлення з матеріалом, уроки формування понять, виведення законів і правил, уроки застосування знань на практиці, уроки повторення й узагальнення матеріалу, контрольні уроки, комбіновані уроки.
Зазначимо, що сьогодні в методиці уроки поділяються на два основних типи. Перший тип – уроки, що спрямовані на формування мовленнєвих навичок користування мовним матеріалом. Другий тип – це уроки, що спрямовані на розвиток мовленнєвих умінь.
В той же час, структура уроку відбиває закономірності процесу наймання, мого логіку. Компоненти уроку слід відрізняти від мого етапів. Так, подача матеріалу, тренування та практика в мовленні можуть бути також етапами уроку, проте поточний контроль навичок та вмінь учнів не може бути виділений в окремим етап. Порядок слідування компонентів не с незмінним: він залежний, від мети уроку, його зв’язку з попереднім та наступним уроками, характеру матеріалу.
Маємо підкреслити, що аналіз уроку іноземної мови вимагає як всебічних знань про урок, так і спеціальних умінь його спостереження та оцінювання. Складність аналізу уроку полягає не тільки в багатоплановості останнього, але й у специфічності окремих його компонентів і типів. В практичній частині нашого дослідження ми розробили план комбінованого уроку англійської мови для 5 класу середньої школи на базі підручника О. Карп’юк «Англійська мова для 5 класу».
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Tarasova O. Guality Education / O. Tarasova // English language and Culture: wekly. – Шкільний світ, 2006. – №92 – с. 1.
2.    Артемчик Г. Про сучасні підходи до вивчення і викладання іноземних мов / Г. Артемчик // Рідна школа, вересень 2007. – С. 47-59.
3.    Веремей О. М. Розмовляємо англійською без помилок / О.М. Веремей. – Х.: Вид. гр. «Основа», 2005. – 176 с.
4.    Виготський Л.С. Педагогічна психологія / Л.С. Виготський. – М.: Педагогіка, 1991. – 232 с.
5.    Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови: Посібник для вчителів / О.І. Вишневський. – К.: Радянська школа, 1989. – 254 с.
6.    Давидов В. В. Проблеми розвиваючого навчання / В.В. Давидов. – М.: Педагогіка, 2003. – 197 с.
7.    Жданович Ю. Вчимося і граємося: методичні рекомендації для організаторів дозвілля дітей / Ю. Жданович. – К.: «Шкільний вік», 2008. – 126с.
8.    Зав’якін О. В., Телєжнікова Т. М. Англо-український словник для дітей у малюнках / О.В. Зав’якін. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2009. – 64 с.
9.    Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И.А. Зимняя. –  Просвещение, 1991. – 264 с.
10.    Інтеграція – це процес, який вимагає часу // English language and culture – К.: Шкільний світ, 2004. – № 17. – с. 3 – 4.
11.    Карп’юк О. Англійська мова. 5 клас. /О. Капр’юк. – К.: «Астон», 2005. – 192 с.
12.    Концепція  навчання іноз. мов у середній загальноосвітній 12-річній школі // English languague and culture. – Київ: Шкільний світ, 2004. – №6. –с. 3-8.
13.    Литвиненко С. Ігротерапія/ С. Литвиненко. – К.: «Шкільний світ», 2010. – 126 с.
14.    Лобанова В. Рольова гра на заняттях з англійської мови / В. Лобанова // Рідна школа, жовтень 2002. – С. 51-52.
15.    Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.
16.    Новоселецька С. В. Психолого-педагогічні аспекти навчальної співпраці на заняттях з іноземної мови/ С. В. Новоселецька // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог, 2002. – випуск 2. – С. 198-206.
17.    Олійник Т.І. Рольова гра у навчанні англійської мови / Т.І. Олійник. – К.: Освіта, 1992. – 127 с.
18.    Онищук В.Л. Урок в современной школе / В.Л. Онищук. – М., 2000. – 320 с.
19.    Позакласні заходи з англійської мови. Вип. 1 / Укладач О. С. Любченко. – Х.: Вид. гр. «Основа», 2005. – 112 с.
20.    Сиденко А. Ігровий підхід у навчанні / А. Сидоренко // Народна освіта. – 2000. – № 8. – 135 с.
21.    Стечок В. Оптимізація навчання на уроках англійської мови / В. Стечок// Початкова школа. – № 8, 2002. – С. 51-55.
22.    Тучина М.В. Іноземні мови в умовах переходу до профільного навчання/ М.В. Тучина // Англійська мова та література. – №17-18, червень 2004. – С. 2-4
23.    Черняков О. Вивчення англійської мови через гру/ О. Черняков // Початкова школа №4. 2002. – С. 24-26
24.    Шаповал Т., Т. Гончаренко, В. Снігульська Обдаровані діти: діагностика та супровід / Т. Шаповал. – К.: «Шкільний вік», 2008. – 126 с.
25.    Шустваль С. Гра на уроці англійської мови як засіб підвищення і пізнавальної активності школярів/ С.Г. Шустваль // Початкова школа №7. 2011. – С. 40-41

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038