>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Податок на прибуток та інвестиційна діяльність підприємствЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 1.18 Mb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/2Середня оцінка: 5Зміст.
Вступ. …………………………………………………………………………4
Розділ I. Теоретично-організаційні засади регулювання інвестиційної діяльності……………………………………………………………………………6
1.1 Сутність та форми  державного регулювання інвестиційної       діяльності……………………………………………………………………………6
1.2 Регулювання інвестиційної діяльності за допомогою податкових важелів……………………………………………………………………….16
1.3 Роль податку на прибуток в  регулюванні інвестиційної діяльності…………………………………………………………………….24
Розділ II. Порядок справляння податку на прибуток та його вплив на інвестиційний процес………………………………………………………………33
2.1 Вплив ставок податку на прибуток на інвестиційну діяльність підприємств………………………………………………………………….33
2.2 Податок на прибуток підприємств: механізм розрахунку та порядок сплати………………………………………………………………………...51
2.3 Проблемні аспекти податкового стимулювання інвестиційної діяльності…………………………………………………………………….59
Розділ III. Оптимізація оподаткування прибутку підприємств та способи покращення інвестиційного клімату в Україні. …………………………………69
3.1 Світовий досвід оподаткування прибутку підприємств……………….69
3.2 Стимули інвестиційної діяльності: зарубіжний досвід та можливості застосування в Україні………..…………………………………………...………91
Висновки та пропозиції………………………………………...……104
Список використаної літератури……………………………………108
        Додаток 1……………………………………………………………...112
 Список використаної літератури
1. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року № 959 -XII (із змінами і доповненнями).
2. Закон України "Про інвестиційну діяльність  від 18 вересня 1991 року (із змінами і доповненнями).
3. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 року № 283/97 - ВР (із змінами і доповненнями).
4. Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 року № 93/96 - ВР (із змінами і доповненнями).
5. Закон України "Про створення спеціальної економічної зони "Яворів"" від 15 січня 1999 року № 402-XIV.
6. Закон України "Про створення спеціальної економічної зони туристсько - рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець"" від 18 березня 1999 року №514-XIV.
7. Азаров М. Податкова політика в Україні: принципи і реалії // Вісник податкової служби України. 1998-№15.
8. Бадида М. Податок на прибуток: проблеми законодавства // Вісник податкової служби України. 1999 -№ 77.
9. Балюк Н. "Жорсткий реалізм" Віктора Ющенка // Високий замок. 2000-№7.
10. Величко О.В. Державне регулювання інвестиційної діяльності // Фінанси України .2000-№10.
11. Геєць В. Перспективи світового економічного зростання у 2000-2002 роках //Вісник НБУ. 2000 - № 2.
12. Гнатюк Н. І. Інвестиційні аспекти розвитку спільного підприємництва в Україні // Фінанси України. 1998 -№ 5.
13. Головатюк В.М. Вплив економічних і політичних факторів на привабливість інвестиційного середовища // Фінанси України.2000-№5.
14. Грибков О. Інвестиції: проблеми та перспективи // Вісник податкової служби України. 1999 - № 12.
15. Жижера М. Практичні аспекти офшорного бізнесу на Кіпрі // Економіка, фінанси, право. 1999 -№ 9.
16. Жиребних А. Про пільги платникам податків // Вісник податкової служби України. 1998 -№10.
17. Захарін С.В. Стратегія підвищення інвестиційної привабливості економіки України для іноземного капіталу.// Фінанси України . 2000 -№12.
18. Захарін С.В. Податкові важелі державного регулювання іноземних інвестицій. .// Фінанси України . 2000 -№7.
19. Заяц В. Налоговые преграды на пути иностранных инвестиций // Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации. 1999 -№ 19.
20. Карзаева Н.Н. Курсовые разницы  и расчёт налога на прибыль // Бухгалтерский учёт. 2001-№2.
21. Кізима Т. Оподаткування прибутку підприємств з іноземними інвестиціями. // Фінанси України. 1996 - № 9.
22. Комарова К.В. Іноземні інвестиції як необхідна умова становлення ринкового механізму.// Фінанси України. 2000 - № 9.
23. Кучеренко О., Румянцев С. Реалії іноземного інвестування в Україні. // Цінні папери в України. 1999 -№ 45.
24. Лапшин Ю., Чуприна О. Спеціальні економічні зони в Україні. // Вісник податкової служби в Україні. // Вісник податкової служби в Україні. 1999-№ 15.
25. Мартиненко В. Інвестиційний потенціал України: проблеми виміру та оцінок //Вісник НБУ. 2000. - № 2.
26. Матвійчук Г. Чи поліпшиться в Україні умови для інвестиційної діяльності? //Економіка, фінанси, право. 1999. -№9.
27. Мещерякова О. Налоговые системи розвитых стран мира. Справочник.. -М, Фонд "Правовая культура", 1995.
28. Нідзельська О. Податок на прибуток . // Все про бухгалтерський облік. 2000-№113.
29. Ніколаєв О. Про деякі питання приватизації // Вісник податкової служби України. 1999. -№13.
30. Осика А.П., Клияненко Б.Т. Стимулирование инновационной деятельности фирм при помощи налоговых мероприятий (опит США). Тези міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми вдосконалення податкової системи України". — К.: ПВКП "Укртиппроект", 1996.
31. Паламарчук В.О. Фінансово – економічна і правова основа іноземних інвестицій.// Фінанси України. 2000- №6.
              32. Палкін Ю., Медвєдєв Ю. Про стимулюючу функцію податків // Економіка України. 1998. -№ 8.
33. Пересада А.А. Основи инвестиционной деятельности. - К. "Издательство Либра  000, 1996.
              34. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні.—К.: "Лібра", 1998.
              35. Савченко Т., Ярош Л. Податок на прибуток у системі оподаткування України // Вісник ПСУ. 2000- №17-18.
              36. Сёмина З.М. Особенности исчисления налога на прибыль// Аудиторские ведомости. 2000- №11.
37. Степаненко А.С. Налоговая конкурентноспособность Украины в привлечении прямых иностранных инвестиций. Тези міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми вдосконалення податкової системи України". —К.: ПВКП "Укртиппроект", 1996.
38. Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В.Л. Держава - податки - бізнес. -К.: "Либідь", 1992. 
39. Теньков С. Пільги для іноземних інвесторів: що нового? // Вісник податкової служби України. 1999. -№ 34.
40. Терещенко С.І. Деякі аспекти функціонування податку на прибуток юридичних осіб. Тези міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми вдосконалення податкової системи України". - К.: ПВКП "Укртиппроект", 1996.
41. Ткач Т.В. Роль іноземних інвестицій в економіці України // Фінанси України. 1999. -№9.
42. Фурман А. Оподаткування прибутку підприємств // Вісник податкової служби України. 1999. - № 3.
43. Фурман А. Податок на прибуток. // Баланс. 1999 - №38.
44. Хобта В.М., Горобец Й.В. Учет налогообложения прибыли в оценке эффективности инвестиционных проэктов. Тези міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми вдосконалення податкової системи України". —К.: ПВКП "Укртиппроект", 1996.
45. Хопта В.М., Степанова Т.А. О направлениях реформирования налогообложения инвестиционной деятельности в Украине. Тези міжнародної    науково-практичної    конференції    "Проблеми вдосконалення податкової системи України". — К.: ПВКП "Укртиппроект", 1996.
46. Черваньов Д.М. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. —К.: "Знання", КОО, 1999.
47. Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике. — М. "Финансы" издат. "ЮНИТИ", 1997.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038