>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Презумпція невинуватості в кримінальному процесі УкраїниЦіна: 0 грн
Додана: 23.02.2013

Розмір файлу: 41.71 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ    6
1.1 Презумпція невинуватості в дослідженнях науковців    6
1.2 Принцип презумпції невинуватості    9

РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ    12
2.1 Принципи кримінального процесу як процесуальні гарантії    12
2.2 Закріплення принципу презумпції невинуватості в кримінальному судочинстві    22

РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В НОВОМУ КОДЕКСІ    29
3.1 Реалізація принципу презумпції невинуватості    29
3.2 Особливості презумпції невинуватості в проекті КПК України від 18 вересня 2012    33

ВИСНОВКИ    38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    40

 

ВИСНОВКИ

Таким чином, принцип презумпції невинуватості тісно пов’язаний з принципом забезпечення обвинувачу вальному права на захист. Обвинуваченого наділено широкими правами для захисту від висунутого обвинувачення, органи ж держави – слідчий, прокурор, суд – зобов’язуваний забезпечити ці права саме тому, що до винесення вироку обвинувачений вважається невинним.
Дослідивши принципи кримінального процесу як процесуальні гарантії в нашій державі, та розглянувши особливості закріплення принципу презумпції невинуватості в кримінальному судочинстві за КПК від 11.06.2009 маємо підсумувати, що на першому плані повинна бути наявність даних, що дають підстави вважати особу причетною до вчинення злочину, але вони недостатні для того, щоб їй можна було пред’явити обвинувачення. І саме наявність таких даних дає право визнати особу підозрюваним. Саме цей момент є ключовим фактором, який мав би вплинути на сутність та пріоритети в новому Кримінально-Процесуальному Кодексі.
Підкреслимо, що фактично в Україні не забезпечується реалізація принципу невинуватості, оскільки особи, які мають статус підсудного або підозрюваного і щодо яких обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою, знаходяться в умовах, наближених до позбавлення волі, і на них розповсюджується більшість норм, які відносяться до позбавлення волі і статусу засудженої особи.
Важливим моментом є не лише те, що національне законодавство є суперечливим та таким, що не відповідає міжнародним актам. Проблема полягає в іншому. Проголошення принципу невинуватості та механізми його реалізації свідчать про ставлення держави та суспільства до цієї гарантії. Знак «дорівнює» між підозрюваними, підсудними та засудженими говорить про безапеляційно каральний характер всієї кримінальної політики та системи держави. Тобто вимоги закону не виходять на рівень імперативного і є констатацією того, що презумпція невинуватості – це виключно декларація, яка не має механізмів реалізації та гарантування.
Проте вже в новому Кримінально-процесуальному Кодексі України зі змінами та доповненнями від 18 вересня ми бачимо суттєві зміни, серед яких: суд присяжних, зменшення кількості людей, утриманих під вартою до суду, поняття «презумпція невинуватості» набирає нового, більш суттєвого значення, адже тепер особа є невинуватою до винесення вироку судом не на її користь.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1.    Закон України «Про прокуратуру» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991 зі змінами та доповненнями від 18.09.2012.
2.    Закон України «Про судоустрій України» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002 (втратив чинність 03.08.2010).
3.    Закон України від 18.02.1992 «Про оперативно-розшукову діяльність» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), зі змінами та доповненнями від 13.04.2012
4.    Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 / Відомості Верховної Ради України. – 1996.
5.    Кримінальний кодекс України / Відомості Верховної Ради України (ВВР), зі змінами та доповненнями від 15.01.2009.
6.    Кримінальний кодекс України / Відомості Верховної Ради України (ВВР), зі змінами та доповненнями від 18.09.2012.
7.    Кримінально-процесуальний кодекс України / Відомості Верховної Ради України (ВВР), зі змінами та доповненнями від 11.06.2009.
8.    Кримінально-процесуальний кодекс України / Відомості Верховної Ради України (ВВР), зі змінами та доповненнями від 18.09.2012.
9.    Міжнародний пакт про права людини, 1966.

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

10.    Гевко В. Кримінально-процесуальна форма: структура та елементи / В. Гевко // Право України. – 2002. – №8. – С. 138-139
11.    Крижанівський В.В. Принцип презумпції невинуватості в сучасному кримінальному процесі // Наукові записки. Серія «Право». – Острог, 2001. – Вип. 2. – С. 368-372.
12.    Крижанівський В.В. Тлумачення сумнівів на користь особи в кримінальному процесі України та США / В.В. Крижанівський // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – Спецвипуск № 1. – С. 258-259.
13.    Михеєнко М. М. Конституційні принципи кримінального процесу / М.М. Михеєнко // Вісник Академії правових наук. – Харків, 2006. – 289 с.
14.    Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Кримінальний процес України / М.М. Михеєнко. – К., 2005. – 651 с.
15.    Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України: Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих закладів освіти / За ред. Ю.М.Грошевого. – Харків: Право, 2005. – 441 с.
16.    Рижков Е. Дотримання конституційних прав громадян у процесі оперативно-розшукової діяльності / Е. Рижков //Право України. – 2001. – № 10
17.    Тертишник В.М. Проблеми розвитку процесуальної форми і гарантій правосуддя / В.М. Тертишник // Право України. – 2001. – № 1. – С. 91-93
18.    Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України. Навчальний посібник / В.М. Тертишник. – К.: Юрінком Інтер., 2007. – 581 с.
19.    Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. 4-те вид., допов. і переробл./ В.М. Тертишник. – К.: Видавництво А.С.К., 2005. – 481 с.
20.    Тертшиник В.М. Науково-практичний коментар Кримінально- процесуального кодексу України / В.М. Тертишник. – Харків: Арсіс, 2005. – 518 с.
21.    Шемшученко Ю. Конституція України і права людини / Ю. Шемшученко // Право України. – 2001. – № 8. – С.13-15

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038