>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Злочинні наслідки, кваліфікація злочинуЦіна: 0 грн
Додана: 03.06.2012

Розмір файлу: 47.16 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4.5/2Середня оцінка: 4.5 
ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗЛОЧИННІ НАСЛІДКИ: ПОНЯТТЯ, ТИПОЛОГІЯ, ЗНАЧЕННЯ В КРИМІНАЛІСТИЦІ 6
1.1 Поняття та види злочинних наслідків 6
1.2 Злочинні наслідки та основні проблеми Загальної частини кримінального права України 10

РОЗДІЛ 2. ЗЛОЧИННІ НАСЛІДКИ І ПРИЧИННИЙ ЗВ’ЯЗОК У ЗЛОЧИНАХ ПРОТИ ЗАГАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 15
2.1 Вплив злочинних наслідків на кримінальну відповідальність та кваліфікацію злочинів 15
2.2 Злочинні наслідки та об’єктивна сторона складу злочину 23

РОЗДІЛ 3. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ: ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ, ПРИНЦИПИ 28
3.1 Підстави і принципи кваліфікації злочинів 28
3.2 Кваліфікація незаконного заволодіння транспортним засобом 34

ВИСНОВКИ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1. Конституція України зі змінами та доповненнями від 25.01.2011 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996.  – № 30. – Ст. 141.
2. Кримінальний Кодекс України зі змінами та доповненнями від 15.11.2011 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – №25-26. – ст. 131
3. Кримінально-процесуальний кодекс України, затверджений Законом від 28.12.60, зі змінами та доповненнями від 15.11.2011// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1961. – №2. – ст. 15 

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

4. Берзін П.С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально-правове значення: монографія / П.С. Берзін. – К.: Дакор, 2009. – 736 с. 
5. Берзін П.С. Наслідки у складах злочинів у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: навч. посіб. / П.С. Берзін. – К.: КНТ, 2007. – 392 с.
6. Борисов В.И. Совершенствование уголовного законодательства о преступлениях против производственной деятельности //Проблемы социалистической законности. – Харьков: Изд-во «Основа» при Харьк.гос. ун-те, 2003. – Вып. 26. – С. 84-87.
7. Касинюк В.И., Корчева 3.Г. Вопросы квалификацин транспортных преступлений: Учеб. пособие. – К., 1988. – 189 с.
8. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посібник. – К.: Атака, 2002. – 640 с.
9. Кримінальне право України: Загальна частина / За ред. М.О. Бажанова та ін. – К., Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.
10. Литвин А.П. Защита граждан Украины от преступлений, посягающих на общую безопасность.// Монография. – К.: Освіта, 2005. – С. 76-90.
11. Литвин О.П. Кримінально-правова охорона екологічної й громадської безпеки та безпеки здоров’я населення України/ / Монографія. – К.: ВПЦ АМУ, 2008. – 450 с.
12. Михайленко П.П. Уголовное право Украины. Общая часть. – К.: РИО МВД Украины, 2005. – 580 с.
13. Навроцкий В.О. Теоретические проблемы уголовно-правовой квалификации. – К: 2008. – 309 с.
14. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. M.I. Мельника, M.I. Хавронюка. – К., Атака, 2004. – 690 с.
15. Нікулін С.І., Чеботарьова Г.В. Кримінальне право. Заг. част. – К., 2004. – 594 с.
16. Побегайло Э.Ф. Проблемы квалификации преступлений с нематериалными последствиями: Учебное пособие. – М.: Инфра, 2006. – С.57.
17. Тихий В.П. Создание опасности как последствие преступлений против общественной безопасности //Проблемы социалистической законности. – Харьков: Изд-во «Основа» при Харьк.гос. уни-те, 2003. – Вып. 26. – С.80.
18. Фріс П.Л. Кримінальне право України: Підр. Загальна частина. – К., Атіка, 2004. – 488 с.
19. Шаваев А. Г. Криминологическая безопасность негосударственных объектов экономики. – М.: Инфра, 2005. – С.39.
20. Щупаківський Р. Визначення об’єкта і предмета незаконного заволодіння чужим транспортним засобом // Право 


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038