>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Формування техніки читання в учнів початкових класівЦіна: 0 грн
Додана: 03.06.2012

Розмір файлу: 107.44 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0
 
ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 6
1.1 Вплив формування навички свідомого читання у молодших школярів на успішність навчання 6
1.2 Дослідження формування техніки читання в працях науковців-педагогів 9
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКИ ЧИТАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 18
2.1 Методика формування техніки читання в початковій школі 18
2.2 Уроки класного читання 21
2.3 Особливості вивчення творів різних жанрів на уроках читання 25
2.4 Уроки узагальнення знань на уроках читання 31
2.5 Інноваційні технології в навчанні читання в молодших класах 33
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ШВИДКОСТІ ЧИТАННЯ
У ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 41
ВИСНОВКИ 45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 47

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Беленькая Л. И. Ребенок и книга. О читателе восьми-девяти лет. – М.: Просвещение, 1969. – 167 с.
2. Бігич О. Б. Вправи з навчання техніки читання та письма українською мовою у початкових класах. – К.: Ленвіт, 2006. – 64 с.
3. Бугайко Т. Ф., Бугайко Ф. Ф. Навчання і виховання засобами літератури. – К: Рад. школа, 1973. – 29 с.
4. Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В. Что это значит – учить читать? – К.: «Школа», 2000. – 112 с.
5. Васильева М. С, Оморокова М. И., Светловская Н. Н. Актуальные проблемы методики обучения чтению в начальных классах. – М.: Педагогика, 1997. – 215 с.
6. Волкова А.В., Одарюк Л.П. Навчальний посібник з розвитку вмінь читання у дітей. – Запоріжжя: ЗДУ, 2000. –  40 с.
7. Выготский Л. С. серия «Антология гуманной педагогики». – М:, 1996. – С.  169-211.
8. Григорян Е.Я., Мурко І.І., Федоренко О.О. Навчальний посібник з розвитку вмінь читання дитячої літератури. – Запоріжжя: ЗДУ, 2000. – 39 с.
9. Капська А. Й. Виразне читання на уроках літератури в 4-7 класах: посібник для вчителів. – К:. Рад. Шк., 1980. – 118 с.
10. Концепции. Программы. Технологии. Вып. 2. – М:. 1998.  – 80 с.
11. Леонтьев А. А. Психология обучения чтению //Нач. шк. плюс –минус. – 1999. – № 100. – С. 9-13.
12. Люблінська Г. О. Дитяча психологія. – К:. Вища школа, 1974. – 253 с.
13. Маленкова Л.И. Педагоги, батьки і діти. – М., 1999. – 276 с.
14. Методические основы языкового образования и литературного развития младших школьников. Под ред. Т. Г. Рамзаевой. – С-Пб.: Специальная литература, 1997. – 168 с.
15. Методична розробка з читання. – Зап: ЗДУ, 2004. – 92 с.
16. Методичні вказівки до читання українською мовою. – ЗНУ, 2005. – 36 с.
17. Монаков Н.І. Вивчення ефективності виховання: Теорія та методика. – М., 1981. – 189 с.
18. Никифорова О. И. Восприятие художественной литературы школьниками. – М.: Учпедгиз, 1959. – 206 с.
19. Никифорова О. И. Психология восприятия художественной литературы. – М.: Книга, 1972. – 206 с.
20. Педагогіка / Під ред. А.М.Алексюка. – К: Вища школа, 1985. – 341 с.
21. Рабочая книга практического психолога. – М:. Красная площадь, 1996. – 29 с.
22. Реан А. А., Борцовская Н. В., Розум С. И. Психология и педагогика. – С.-Пб.: Питер, 2000. – 432 с.
23. Рожина Л. Н. Психология воспитания литературного героя школьниками, – М.: Просвещение, 1977. – 158 с.
24. Розін В.М. Доля молодої родини. – М., 1999. – 173 с.
25. Смысловое восприятие речевого сообщения / под. Ред. Т. М.Дридзе, А. А. Леонтьева. – М.: «Наука», 1976. – 264 с.
26. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – Ростов–на–Дону.: Феникс, 1999. – 671 с.
27. Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения. – М.: Просвещение, 1968. – 557 с. 
28. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання/зібр. творів. – М, 1950. – т. 8.
29. Фром А. Абетка для батьків. – Л.: Леніздат, 1999. – 231 с.
30. Хорошковська О.Н., Воскресенська Н.О., Свашенко А.О. Українська мова: Художнє слово. Читання. – К.: Промінь, 2004. – 160 с.
31. Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей. – М., 1993. – С. 98-102.Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038