>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Пасивні операції банківЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 217.39 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4/5Середня оцінка: 4Зміст
Вступ……………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні аспекти пасивних операцій комерційного банку……………….6
1.1. Сутність і призначення комерційного банку……………………………………….6
1.2. Характеристика напрямків діяльності комерційного банку...................................13 
1.3.Теоретичні засади здійснення пасивних операцій в комерційних банках України...............................................................................................................................21
Розділ 2. Практика здійснення пасивних операцій у Рівненській обласній філії АКБ «Укрсоцбанку»...................................................................................................................30
2.1. Оцінка власного капіталу, як основної складової пасивів Рівненської обласної філії АКБ «Укрсоцбанку».................................................................................................30
2.2.  Оцінка  залучених коштів, як  складової  пасивів Рівненської обласної філії АКБ «Укрсоцбанку»...................................................................................................................42
2.3. Ефективність пасивних операцій..............................................................................51
Розділ 3. Перспективи розвитку пасивних операцій комерційного банку..................57 
3.1 Проблеми пов’язані з  здійсненням пасивних операцій комерційного банку.......57
3.2 Перспективи розвитку пасивних операцій комерційного банку в Україні............64
Висновки.............................................................................................................................71
Список використаної літератури......................................................................................74
Додатки...............................................................................................................................77
Список використаної літератури
1.    Закон України „Про банки та банківську діяльність” від 7.12.2002// Урядовий кур’єр - №8.- 17 січня 2003 року.
2.    Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності банків в Україні затверджена Постановою Правління НБУ №368 від 28 серпня 2001 р.
3.    Інструкція про  порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків (з останніми змінами та доповненнями від 17 січня 2005 р.).
4.    Інструкція  N 10 «Про порядок регулювання і  аналіз діяльності комерційних банків» від 30.12.96 р.
5.     The New Basel Capital Accord. Basel Committee on Banking Supervision. April,  2003.
6.      Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затверджене постановою Правління НБУ від 18.07.2003 р.
7.    Банківська енциклопедія / Під ред. А.М.Морозова. – К.: „Ельтон”, 1993 рік. – 328с.
8.    Банковское дело: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред.проф. В.И.Колесникова., проф. Л.П. Кролевицкой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 464с.
9.    Біленчук П.Д., Диннік О.Г., Лютий О.І., Скороход В.О.  Банківське право: українське та європейське. Навч.посібнник – К.: Атіка, 1993 – с.16-40.
10.    Білобловський С.  Окремі аспекти системи оцінки кредитного ризику банками // Економіка, фінанси, право / №3 2002 р. / сс. 30 – 32.
11.    Бюлетень НБУ .- 2001 №1 – 41с.
12.    Васюренко О.В., Банківські операції . Навч.посібник – 2-е вид., випр. і доповнене – К.: Т-во „Знання” КОО, 2001 255с. Вища освіта XXІ ст.
13.    Вітлінський В.В.  Методи формування резервів на покриття кредитних ризиків // Фінанси України / №12  1998 р. / сс.46 – 54.
14.    Введение в банковское дело. - М.,1997. – 180с.
15.    Волошин І.В.  Оцінка банківських ризиків: нові підходи. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 216 с.
16.    Горячек І.  Види банківських ризиків та управління ними // Економіка, фінанси, право / №9 2000 р. / сс. 33 – 36.
17.    Гроші та кредит : Підручник / За ред. проф. Б.С.Івасіва. – К.: - КНЕУ, 1999. – 404с.
18.    Деньги, кредит, банки.: Учебник/ Под ред. О.И.Лаврушына. – М.:   Финансы и статистика, 2001. –  465с.
19.     Дзюблюк О.Т. Інтеграція банківського та промислового капіталів і кредитні відносини.// економіка України. – 2002. № 10. – с.10-50.
20.    Економічна енциклопедія/ гол.ред. М.І.Албанін. – 1999 .- 155с.
21.    Загорый Г.О. О методах оценки банковкого риска // Денги и кредит. – 1997 - №6 – с.32-45.
22.    Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – Львів: в-во Держ.у-ту  «Львівська політехніка». – 1996 – 384сс.
23.    Задерій Н.  Ставки знижуються // Галицькі контракти / 07.03.2005 / сс.24 – 25.
24.    Задерій Н.  Чистка рядів // Галицькі контракти / 11.10.2004 / сс.20 – 21.
25.    Івасів І.Б.Ліквідність банку в умовах маркетингоорієнтованого менеджменту// Фінанси України / №1  2003 р. / сс.109 – 115.
26.    Клименко Г.М. Альтернативні можливості залучення іноземних кредитів в  Україну // Фінанси України. № 10 – с.11-13.
27.    Корнієнко Т.  Методика визначення класу позичальника для розрахунку розміру резерву відшкодування втрат за кредитними операціями / Вісник НБУ / №3 2000 р. / сс.35 – 37.
28.    Кочетков В.М.  Методичні підходи до аналізу та управління ризиком  ліквідності балансу комерційного банку // Фінанси України / №10  2000 р. / сс.98 – 101.
29.    Кочетков В.Н Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект. Монография. К.: МАУП, 1999. – 192с.
30.    Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки: монографія. Київ: Атака, 2000. – 240с.
31.    Матвієнко П.В. Промінвестбанк в економічній системі України. – К.: Наукова думка., 2000 – 112с.
32.    Міркін Я.М. Управління ризиками в комерційному банку. – М.: Інститут економічного розвитку Світового банку, 1997. – 350 с.
33.    Основы банковского дела. За ред. А.М.Мороза. К.: 1994. – 330с.
34.    Олексієнко С.М.  Процентний ризик в операціях комерційних банків // Фінанси України / №12 1998 р. / сс. 63 – 70.
35.    Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 1996. – 192с.
36.    Панкратов Ф.Г., Серьогина Т.К. Комерційна справа. – Навч. посібник для Вузів. Вид.2-ге, виправлене і доповнене. – Рівне. „Вертекс”, 2002. – 352с.
37.    Платіжні системи: Навч. посібник для вищих закладів освіти / В.А.Ющенко. К.: Либідь, 1998. – 416с.
38.    Лісовенко В.  Теорія і практика використання інституту державних гарантій // Вісник НБУ / №12 1999 р. / сс. 31 – 32.
39.    Романенко Л.Ф.  Ризики у банківській діяльності // Фінанси України / №5 2003 р. / сс. 121 – 127.
40.    Садеков А.А.  Кредитний скоринг – методика оптимізації управління кредитними ризиками // Фінанси України / №8 2000 р.
41.    Рiд Е , Коттер Р , Гiлi Е , Смiт Р “ Комерцiйнi банки “ — М: Космополiт, 1991р, c. — 196
42.    Фінансовий аналіз комерційного банку. – Нав.посібник, - К.: - „Слобожанщина”, 1999. -  236с. 

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038