>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Лексико-семантичний рівень мови ЗМІЦіна: 0 грн
Додана: 03.06.2012

Розмір файлу: 33.7 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 1/1Середня оцінка: 1ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ КІНЦЯ 20- ПОЧ. 21 СТ. 6
1.1 Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця XX – початку XXI століття 6
1.2 Розвиток лексико-семантичної системи мови ЗМІ: чинники та засоби впливу 8

РОЗДІЛ 2 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ПРОЦЕСИ У СЛОВНИКОВОМУ СКЛАДІ СУЧАСНИХ МАС-МЕДІА 13
2.1 Особливості лексики сучасних ЗМІ з точки зору активних семантичних процесів 13
2.2 Джерела поповнення лексико-семантичної системи ЗМІ: інновації-запозичення 16
2.3. Жаргонної лексики в засобах масової інформації 20

ВИСНОВКИ 23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 25

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

1. Використання елементів просторіччя в мові української публіцистики // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів, присвяченої 85-й річниці Української національно-демократичної революції, 15-16 квітня 2002 року: В 2-х томах. – Т.1. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет: Інформаційно-видавничий відділ, 2002. – С.127-129.
2. Денотативно-конотативна переорієнтація лексичних одиниць у мові сучасних українських мас-медіа // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Вип. 7. / Відп. ред. Н.М.Корбозерова. – К.: КДЛУ. – 2001. – С. 249–255.
3. Динамічні процеси в лексиці та фразеології сучасної української мови (друга половина 80-х – 90-ті роки ХХ ст.) // Najnowsze dzieje jкzykуw sіowianskich. Українська мова / Red. nauk. S. Jermolenko. – Opole: Un-t Opolski, 1999. – С. 90–103.
4. Динамічні процеси в суспільно-політичній лексиці й термінології сучасних мас-медіа // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Вип. 3. / Відп. ред. Н.М.Корбозерова – К.: КДЛУ. – 2000. – С. 341–347.
5. Іменники-інновації на позначення опредметненої дії в мові сучасних мас-медіа // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Вип. 5. / Відп. ред. Н.М. Корбозерова – К.: КДЛУ. – 2001. – С. 185–188.
6. Індивідуальні новотвори в мові сучасних засобів масової інформації // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія. – Вип. 6. – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2002. – С. 133–136.
7. Каппон Рене Дж. Настави журналістам Ассошіейтед Пресс: Професійний порадник. - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2005. - 157 с.
8. Лексичні й стилістичні неологізми в ЗМІ з погляду мовної культури // Культура слова. – К.: Наук. думка. – 1999. – Вип. 52. – С. 3–12.
9. Мацько Л. Українська мова в кінці ХХ ст. (зміни в лексиці) // Дивослово. – 2000. – №4. – с.15-20. 
10. Мовні особливості та екстралінгвістична зумовленість публіцистичного стилю // Система і структура східнослов’янських мов: До 70-річчя з дня народження  М.М.Пилинського: Зб. наук. праць. – К.: Т-во «Знання» України, 2002. – С.171-177.
11. Нікітіна Н. Українська мова на телебаченні: сьогочасна ситуація // Дивослово. - 2004. - № 12. - С. 2-7
12. Нові абревіатури в мові мас-медіа кінця ХХ століття // Мовознавство. – 2001. – №.1 – С. 33–40.
13. Нові лексичні запозичення в мові засобів масової інформації // Культура слова. – К.: Наук. думка. – 1998. – Вип. 51. – С. 53–60.
14. Новотвори на основі власних назв у мові засобів масової інформації // Наукові записки. – Вип. 31. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2001. – С. 51–55.
15. Оказіоналізми у мові сучасних мас-медіа // Культура слова. – К.: Наук. думка. – 2001. – Вип. 59. – С. 72–78.
16. Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХ ст. // Мовознавство. – 1999. – №1. – С. 7–21.
17. Пасивізація окремих груп лексики на сучасному етапі // Система і структура східнослов’янських мов: Зб. наук. пр. / Редкол.: В.І.Гончаров (відп. ред.) та ін. – К.: Знання. – 2001. – С. 197–203.
18. Перспективи створення суспільного мовлення в Україні: наукове видання . - К. : "Геопринт", 2005. - 84, с.
19. Розкошний А. П. Демократія в журналістській творчості : Навчальний посібник. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 110 с.
20. Розмовна лексика в мові засобів масової інформації // Система і структура східнослов’янських мов: Міжкаф. зб. наук. пр. / Редкол.: Н.В.Артикуца (відп. ред.) та ін. – К.: Знання. – 1999. – С. 219–223.
21. Розмовна лексика та фразеологія в мові сучасних українських газет // Ономастика і апелятиви. – Вип. 17. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С.54-69.
22. Рябовол, Л. Т. Правові основи діяльності засобів масової інформації (частина перша): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2003. - 68 с.
23. Семантичні зміни в словах іншомовного походження як результат їх детермінологізації // Дослідження з лексикології і граматики української мови. – Т. 2. – Дніпропетровськ: ДДУ. – 2000. – С. 138–143.
24. Стилістично знижені інновації  в мові сучасної української публіцистики (на матеріалі газет) // Наукові записки Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Філологічні науки. Вип. 5. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2001. – С.131-135.
25. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації): Монографія. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – 388 с.

Електронні джерела

26. Газета по-українські [Електронний ресурс]. – Режим доступу:. – назва з екрана.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038