>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Організація документообігу на підприємствіЦіна: 0 грн
Додана: 03.06.2012

Розмір файлу: 298.74 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 1/1Середня оцінка: 1ЗМІСТ
ЗМІСТ 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ, А ТАКОЖ ВИМОГИ ДО ЇХ ОФОРМЛЕННЯ 6
1.1 Основні поняття, види і форми документів. Вимоги до змісту і оформлення 6
1.2 Класифікація документів 12
РОЗДІЛ ІІ. ОБСЯГ, ЕТАПИ ТА ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ 18
2.1 Обсяг документообігу та вимоги до нього 20
2.2 Етапи документообігу 21
2.3. Попередній розгляд документів 22
РОЗДІЛ ІІІ. РЕЄСТРАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯМ 23
3.1. Реєстрація документів 23
3.2. Контроль за виконанням документів та його терміни 25
ВИСНОВКИ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
ДОДАТКИ 30


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа : Терміни та визначення понять. - К: Держспоживстандарт України, 2005. -111с.
2. Правила роботи архівних органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. - Затверджено від 16.03.2001. -Державний комітету архівів України .-43 с.
3. Примірна інструкція з діловодства в місцевих органах виконавчої влади. - К: КМУ - 2000. - 94с.
4. Асєєв Г. В. Концептуальні підходи до проблем управління документацією // Вісник Книжкової палати. -2006. - №11.-С 25.
5. Асєєв Г. В. Методологія корпоративного документообігу: схеми і вимоги до них// Вісник Книжкової палати. - 2006. - №3. - С 29-32.
6. Асєєв Г. В. Методологія корпоративного документообігу: технологічність управління та опрацювання даних// Вісник Книжкової палати. - 2005. - №9. - С. 26-30.
7. Асєєв Г. В. Управління сучасним документообігом: теорія, структура, методи// Вісник Книжкової палати. - 2004. - №4. - С. 26-29.
8. Блощинська В. А. Сучасне діловедення. Навч. посібн. - Івано-Франківськ: Полум’я, 2000. - 269 с.
9. Виноградова О. Б. Науково методичні засади навчальної дисципліни «Діловодство»// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія-2005-№1- С. 65-67.
10. ДіденкоА. Н. Сучасне діловодство. Навч. посібн. - К.: Либідь, 1998.- 256 с.
11. Ділові папери та документи підприємницької діяльності/ У поряд. В. Я Куліні-ченко. - К.: Укр. центр духовної культури, 1996. - 144 с.
12. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч. посібн- К.: Знання-Прес, 2002. - 285 с.
13. Кавторєва Я. Ю. Документообіг: організація та ведення. - 5-те вид., перероб. і доп. - X.: Фактор, 2004.- 220 с.
14. Котдієва Я. І. Документообіг: організація та ведення. - 3-тє вид., перероб. і доп. - X.: Фактді, 2002. -163 с.
15. Кушнаренко Н. Н. Документоведенние: Учебник - 4-е издан., испр. - К.: Знання, 2003. - 459 с.
16. Левицька НІ Як ефективно «оптимізувати» документообіг// Галицькі контракти. - 2006. - №3. - С 25.
17. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Діловодство» для студентів усіх форм навчання/Пахомов В. М. - Івано-Франківськ: Факел, 2000.-72 с.
18. Митяев К. Г. Документоведение, его задачи и перспективи розвития// Вопросьі архивоведения. - 1984.- №2. - С 32.
19. Нілова І. В. Окремі поняття теорії документознавства// Вісник книжкової палати. - 2005. - №7. - С 29-30.
20. Организаия роботи с документами: Учебник/В. А. Кудряев и др. - М.: ИНФРА, 1998. - 575 с.
21. Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління: Підручник. - К.: МАУП, 1997. - 344 с.
22. Пікульський В. О., Дубова С Ю. Автоматизація документообігу в органах державного управління: етапи впровадження// Вісник Книжкової палати. - 2006. - №2. - С 33-35.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038