>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Сучасні освітні технологіїЦіна: 0 грн
Додана: 28.01.2012

Розмір файлу: 43.84 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ    6
1.1 Типологія освітніх технологій    6
1.2 Сучасні технології в педагогіці та в інших освітніх галузях    7
1.3 Особливості практичного використання певних інноваційних навчальних технологій    15
РОЗДІЛ 2 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ    28
2.1 Психологічні готовність до навчання у ВУЗі та її роль    28
2.2 Психологічні умови ефективного впровадження сучасних освітніх технологій    29
ВИСНОВКИ    35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    37
ДОДАТКИ    39

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Дзюба Л. А. До питання про сучасні освітні технології // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць. Інститут психології їм. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименко С. Д. – К.: 2005, т. IV, Ч. 7. – С. 27-29.
2.    Дзюба Л.А. Активні методи навчання у процесі оволодіння англійською мовою/ Теоретичні і прикладні проблеми психології та педагогіки. Збірник наукових праць. № 1(1). – Луганськ, 2004. – С. 40-42.
3.    Дзюба Л.А. Професійна придатність і професійне становлення в процесі навчання у вищому навчальному закладі // Теоретичні і прикладні проблеми психології і педагогіки: Збірник наукових праць. – №4. – Луганськ, 2005. – С. 71-73.
4.    Дзюба Л.А. Психологічні чинники культури впровадження сучасних освітніх технологій // Тенденції та сучасні психолого-педагогічні проблеми підготовки фахівців у вищій школі: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-методичної конференції / Ред. колегія: Щедрова Г.П. – голова, Кіяшко О.О., Левченко О.О., Третьяченко В.В. та ін. – Луганськ: Видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2005. – С. 101-102.
5.    Дорогунцов С. Освітня сфера в інформаційному суспільстві // Вісник Національної Академії наук України. – 2005. – № 11. – C. 3-10
6.    Зубченко О. Проблеми впровадження новітніх педагогічних технологій в освітній процес загальноосвітніх шкіл Західної Європи // Рідна школа. – 2007. – № 9-10. – C. 75-78.
7.    Ігнатенко М. Сучасні освітні технології // Математика в школі. – 2007. – № 4. – С.2-6
8.    Культуротворчий підхід до впровадження освітнього менеджменту підготовки фахівців у вищій школі: науково-методичні рекомендації / Під ред. Кіяшко О.О., Шевченко О.О., Левченко О.О. та ін. – Луганськ: Видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2002. – 56 с.
9.    Лисих Л.П., Слащов В.А., Дзюба Л.А. Критерії щодо оцінки, яку одержує студент при складанні екзаменів та диференційованих заліків // Теоретичні і прикладні проблеми психології і педагогіки: Збірник наукових праць. № 3(3). – Луганськ, 2005.-С.139-141.
10.    Маленкова Л.И. Педагоги, батьки і діти. – М., 2007. – 276 с.
11.    Монаков Н.І. Вивчення ефективності виховання: Теорія та методика. – М., 1981. – 189 с.
12.    Остапчук У. Застосування сучасних освітніх технологій// Математика в школі. – 2004. – № 8. – С.11-17
13.    Педагогіка / Під ред. А.М.Алексюка. – К: Вища школа, 1985. – 341 с.
14.    Приходько А. Де шукати витоки сучасних освітніх технологій?// Рідна школа. – 2008. – № 7. – C. 52-55.
15.    Пультер С. До питання впровадження нових освітніх технологій у середній та вищій школі // Дивослово. – 2008. – № 3. – C. 2-4
16.    Селевко Г. Сучасні освітні технології : Добірка статей // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 19-20. – C. 23-40
17.    Сопіна В. Шляхи розвитку нових освітніх технологій// Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. – № 13. – C. 11-12.
18.    Сучасні освітні технології: Рекомендаційний бібліографічний покажчик/ Міністерство освіти України; Інститут змісту і методів навчання, Центральна освітянська бібліотека. – К.: АТ «ВІПОЛ», 2008.
19.    Третьяченко В.В., Дзюба Л.А. Соціально-психологічні особливості студентського самоуправління та умови його формування. Проблеми освіти: Наук-метод, зб./ Кол. авт. – К.: Наук, метод, центр вищої освіти, 2006. – Вип. 20. – С. 61-65.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038