>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Сімя та сімейні правовідносиниЦіна: 0 грн
Додана: 28.01.2012

Розмір файлу: 34.36 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СІМ’Ї    6
1.1 Історія розвитку сім’ї     6
1.2 Поняття сім’ї    8
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ    13
2.1 Поняття та види сімейних правовідносин    13
2.2 Здійснення та захист сімейних правовідносин    18
ВИСНОВКИ    26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    28

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативно-правові акти та законопроекти

1.    Закон України “Про охорону дитинства” зі змінами та доповненнями від 16.06.2011.
2.    Закон України “Про попередження насильства в сім’ї ” зі змінами та доповненнями від 25.09.2008.
3.    Кодекс законів про шлюб та сім’ю зі змінами та доповненнями від 01.07.2010.
4.    Конституція України від 28 червня 1996 року зі змінами та доповненнями від 20.10.2011.
5.    Сімейний Кодекс України зі змінами та доповненнями від 20.09.2011.
6.    Цивільний Кодекс України зі змінами та доповненнями від 22.09.2011.

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

7.    Антокольская М.В. Семейное право: [Учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. „Юриспруденция”]. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: Юристъ, 2001. – 333 с.
8.    Бірюков І.А. та ін. Цивільне право України: Заг. ч.: [Навч. посіб. для студентів спец. вузів] / Бірюков І.А., Заіка Ю.О., Співак В.М.. – К.: Наук. думка, 2005. – 304 с.
9.    Боброва Д.В. Цивільне право України: підручник 2-кн. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 864с.
10.    Гражданское и семейное право / Под ред. Харитонова Е. – Харьков: Одиссей, 2006.- 651 с.
11.    Гражданское право / Под ред. Толстого Ю.К., Сергеева А.П. – М., 2002. – Т.2. – 518 с.
12.    Гражданское право Украины. Учебное пособие в двух частях//Под ред. В.А. Кройтора, С.А. Слипченко. – Харьков: Эспада, 2007. – 781 с.
13.    Доліненко Л.О. Доліненко В.О., Сарчевська С.О. Цивільне право України: Навчальний посібник. – К.: Прецедент, 2005. – 356 с.
14.    Основные институты гражданского права зарубежных стран/Под ред. Залесского В. – М.: Норма, 2004. – 491 с.
15.    Ромовська З. В. Цивільна правоздатність громадян // Право України. – 2004. – № 10 – 68 с.
16.    Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина: Академічний курс: Підручник. – К.: Атака, 2005. – 560 с.
17.    Ромовська 3. В. Українське сімейне право : підручник [для студ вищ. навч. закп.]/Зореслава Ромовська. – К.: Правова єдність, 2009 – 500 с.
18.    Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учеб. Пособие. – К.: А.С.К., 2004. – 832 с.
19.    Цивільне право / За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В – К., 2008. – 876 с.
20.    Цивільне право України / За ред. Дзери О.В., Кузнецової Н.С. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т.2. – 910 с.
21.    Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х томах. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – Ч. 1. – 520 с.
22.    Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х томах. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – Ч. 2. – 554 с.
23.    Цивільне право України: Навчальний посібник. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та інші. – К.: Прецедент, 2005. – 448 с.
24.    Цивільне право України: Підручник: У 2 кн./ О.В. Дзера та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – Кн. 1. – 736 с.
25.    Цивільне право України: Підручник: У 2 кн./ О.В. Дзера та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – Кн. 2. – 815 с.
26.    Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. , О.В. Дзера (керівник авт. Кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер. 2003. – 685 с.
27.    Цивільне право: [Навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак.] За ред. О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової. – К.: ВЕНТУРІ, 2004. – 478 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038