>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Погрози у кримінальному правіЦіна: 0 грн
Додана: 28.01.2012

Розмір файлу: 35.47 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 1/1Середня оцінка: 1ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОГО ВЧЕННЯ ПРО ПОГРОЗИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ    6
1.1 Історичний розвиток та характеристика погроз в нормативно-правових актах    6
1.2 Поняття погрози в новій та новітній історії держави і права
України    14
РОЗДІЛ 2. ТИПОЛОГІЯ ПОГРОЗ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА    17
ВИСНОВКИ    31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    33

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1.    Конституція України//зі змінами та доповненнями від 01.02.2011. [Електронний ресурс]. – режим доступу
2.    Кримінальний Кодекс України//зі змінами та доповненнями від 05.07.2011. [Електронний ресурс]. – режим доступу
3.    Уголовный кодекс УССР с изменениями и дополнениями по 1-е ноября 1924 г. и с алфавитным указателем. – Юрид. изд-во Наркомюста УССР. - Харьков, 1924. - 73 с.
4.    Уголовный кодекс УССР. 4-е официальное издание. - В ред. 1927 г. - Юрид. изд-во Нар-комюста УССР. - Харьков, 1928. - 120 с.

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

5.    Бажанов М.І. Кримінальне право України» (в двох томах)/М.І. Бажанов. – Київ-Харків, 2006. – 451 с.
6.    Захарченко П.П. Історія держави і права України: підручник / П.П. Захарченко. - К.: Атіка, 2005. - 368с.
7.    Історія держави і права України : підручник / [Чайковський А.С. (кер. авт. кол.), Батрименко В.І., Зайцев Л.О., Копиленко О.Л. та ін.]; за ред. А.С. Чайковського. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 512 с.
8.    Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України/М.Й. Коржанський. – К: Атіка, 2007. – 490 с.
9.    Кримінальне право України / Під ред. Бажанова М.І., Сташиса В.В. Тація В.Я. – К-Х: Юрінком Інтер, 2006. – 412 с
10.    Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і фак. / За ред. П.С. Матишевського та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 478 с..
11.    Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник за ред. В. І. Шакуна. – К.: Правові джерела, 2004. – 413 с.
12.    Кубинська О.П. Кримінальний процес України: Навчальний посібник./ О.П. Кубинський, О.А. Кубинська. – К.: Прецедент, 2005. – 202 с.
13.    Матишевський П.С. Кримінальне право України/П.С. Мати шевський. – К: АСК, 2004. – 396 с.
14.    Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 січня 1997р. / За ред. В.Ф.Бойка, Я.Ю. Кондратьєва, С.С.Яценка. - К.: Юрінком, 1997. - 960 с.
15.    Пионтковсий А.А. Курс советского уголовного права / Пионтковсий А.А., Меньшагин В.Д., Чхиквадзе В.М. - Часть оосбенная. - М., 1959. - Т.2. - 800 с.
16.    Преступное насилие в истории уголовного законодательства России: сб. материалов третьей Международной научно-практической конференции [«Уголовное право: стратегии развития в XXI веке»], Л.В. Иногамова-Хегай, Т.В.Аргунова. - М. : МГЮА, 2006. - с. 147-150.
17.    Российское законодательство Х-ХХ веков : в 9 т / [под ред. О.И. Чистякова]. - М .: Юрид. лит., 1988. - Т. 6: Законодательство первой половины ХІХ века. - 432 с.
18.    Российское законодательство Х-ХХ веков: В 9 т / [под ред. О.И. Чистякова]. - М .: Юрид. лит., 1984. - Т. 1: Законодательство Древней Руси. - 430 с.
19.    Российское законодательство Х-ХХ веков: В 9 т/ [под ред. О.И. Чистякова]. - М .: Юрид. лит., 1984. - Т. 3: Акты Земских соборов. - 512с.
20.    Савченко А.В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняльно-правове дослідження: [монографія] / Савченко А.В. - К.: КНТ, 2007. - 596 с.
21.    Статути Великого князівства Литовського: У 3-х томах. - Том І Статут Великого князівства Литовського 1529 року / [С. Ківалов, П. Музиченко, А. Паньков]. - Одеса: Юридична література, 2002. - 464 с.
22.    Статути Великого князівства Литовського: У 3-х томах. - Том ІІ Статут Великого князівства Литовського 1529 року / [С. Ківалов, П. Музиченко, А. Паньков]. - Одеса: Юридична література, 2002. - 464 с.
23.    Таганцев Н.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. / Н.С. Таганцев. -С.Петербург: Типография М. Меркунев, 1911 г. - 625 с.
24.    Хавронюк М.І. Історія кримінального права європейських країн: [монографія] / Хавронюк М.І. - К.:Істина, 2006. - 192 с.
25.    Чернишова Н. В. Кримінальне право України/Н.В. Чернишова. – К., 2005. – 455 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038