>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Особливості територіальної організації господарстваЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 176.54 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ………………………………………………………………………….5
1.1 Сутність понять “ економічний район ” та “економічне районування”…………………………...………………………………...………..5
1.2 Особливості територіальної організації господарства економічних районів……………………………………………………………………………..9
1.3 Основні районоутворюючі фактори………………………………………..12
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА СТОЛИЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ…………..16
2.1 Особливості територіальної організації господарства Столичного економічного району…………………………………………………………….16
2.2  Аналіз розвитку Столичного економічного району за 2006-2008 рр……20
2.3  Характеристика промислових вузлів Столичного економічного району…………………………………………………………………………….24
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СТОЛИЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ…………………………………………………...27
3.1 Окреслення напрямків міжрегіональної співпраці Столичного економічного району………………………………………………………….....27
3.2 Визначення пріоритетних напрямків розвитку Столичного економічного району……………………………………………………….……………………29
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….36
ДОДАТКИ………………………………………………………………………..37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва.-:Навч. посіб. Для студентів екон. та географ. Спеціальностей вищих навч. закл. – К.: Вид. Паливода, 2002. - 260 с.
2.Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). — К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997.- С.11 - ЗО.
3. Л. Г. Чернюк, Д. В. Клиновий. Економіка та розвиток регіонів України. Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 644 с.
4. Л. Г. Чернюк, Д. В. Клиновий. Розміщення продуктивних сил України. Навчальний посібник. – Київ ЦУЛ, 2002, - 470 с.
5. Олійник Я. Б., Запотоцький  С. П., Кононенко О. Ю., Мельничук А. Л., Пасько В. Ф. Регіональна економіка: Навчальний посібник (За ред.Я.Б.Олійника. – К.: КНТ, Видавець Фурса С. Я., 2007. – 444 с.
6. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник для самост.   вивч. дисц. / С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітюренко, Я. Б. Олійник та ін. — К.: КНЕУ, 2000. — 364 с.
 7. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. Посібник / Є. П. Качан, Т. Є. Цапин, Д. В. Ткач та ін.; За ред. Є. П. Качана. – К.: Видавничий Дім « Юридична книга», 2005,- 704 с.
8. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / За ред. В. В. Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. – 8-ме вид. – К.: Знання, 2006. – 350 с. – ( Вища освіта ХХІ століття).
9. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С. І. Дорогунцов, Т. А. Заяць, Ю. І. Пітюренко та ін.; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.- кор. НАН України С. І. Дорогунця – К.: КНЕУ, 2005. – 988с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038