>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Застосування насильства при вчиненні злочинів проти власностіЦіна: 0 грн
Додана: 27.07.2011

Розмір файлу: 37.51 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0 
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ    6
1.1 Поняття, види та характеристика злочинів проти власності    6
1.2 Корисливі злочини, пов’язані з незаконним обертом чужого майна на користь винного або інших осіб    10
РОЗДІЛ 2 ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НАСИЛЬСТВА    19
2.1 Грабіж та розбій: особливості кваліфікації та елементів складу злочину    19
2.2 Вимагання: поняття, види, кваліфікація    24
ВИСНОВКИ    30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    32
 


ВИСНОВКИ

Отже, надзвичайно важливою сутністю кваліфікації злочинів є встановлення всіх ознак певних злочинів і додатково ще й ознак (ознаки) цього певного, конкретного діяння і складу злочину, що його передбачає. Об’єктом злочинів проти власності є суспільні відносини власності, що охороняються кримінальним законом як частина економічних відносин, як основа економічної системи держави. Юридичним вираженням відносин власності є право власності – врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном.
Корисливі злочини пов’язані з незаконним обертом чужого майна на користь винного або інших осіб мають загальні ознаки, що їх об’єднують: 1) незаконне, безоплатне обертання чужого майна на користь винного або інших осіб та 2) корисливий мотив – прагнення, спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого майна. Викрадення – це корисливе, протиправне і неоплатне заволодіння чужим майном або іншими предметами з метою звернути їх у свою власність.
Підсумуємо, що грабіж – це відкрите викрадення майна у присутності потерпілого або інших осіб, якщо винна особа усвідомлює цю обставину. Важливою ознакою грабежу є насильство, яке застосовує винний з метою заволодіти майном чи утримати його. Застосоване під час грабежу насильство може бути як фізичним, так і психічним: удари, побої, заподіяння легких тілесних ушкоджень без розладу здоров’я, зв’язування, позбавлення волі тощо, або погроза застосувати таке насильство. Насильство під час грабежу застосовується з метою заволодіти майном чи мати доступ до нього або утримати майно.
В той же час, розбоєм визнається напад з метою заволодіти чужим майном, поєднаний з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосувати таке насильство. Обов’язковою ознакою розбою, як і всякого іншого викрадення, є корисливий мотив нападу. Напад, вчинений не з корисливих спонукань (зокрема, з помсти, ревнощів чи хуліганських мотивів), не може кваліфікуватися як розбій. На відміну від грабежу насильство під час розбою характеризується тим, що в момент застосування воно загрожує життю чи здоров’ю потерпілого. Насильство під час розбою може бути фізичним або психічним.
Маємо підсумувати, що вимагання має своїм безпосереднім додатковим об'єктом відносини у сфері охорони безпеки життя, здоров'я, честі, гідності, особистої недоторканності потерпілих. Предметом вимагання є не тільки майно, а й право на майно, а також дії майнового характеру. Спосіб вимагання – це погроза заподіяння шкоди потерпілому або його близьким родичам, зміст якої може бути різним. Вимагання вважається закінченим з моменту пред’явлення вимог, тобто з моменту погрози.
 
 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1.    Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року/зі змінами та доповненнями від 30.09.2010. – режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0
2.    Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року/зі змінами та доповненнями від 21.04.2011. – режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

3.    Бажанов М. Г. Уголовное право Украины. Общая часть/М.Г. Бажанов. – Днепропетровск: Пороги, 2003. – 457 с.
4.    Бажанов М.І. Кримінальне право України (в двох томах)/М.І. Бажанов. – Київ-Харків, 2006. – 451 с.
5.    Визначення місця розкрадання чужого майна в кримінальному законодавстві та встановлення його об’єкта // Підприємництво, господарство і право. – № 10. – 2006. – С. 71-73.
6.    Грошевий Ю.М. Кримінальний процес України/ Ю.М. Грошевий, Т.М. Мірошниченко, Ю.В. Хоматов. – Х.: Право, 2006. – 496 с.
7.    Дудоров О. О., Мельник М. І., Хавронюк М. І. Злочини у сфері підприємництва. Навчальний посібник / За ред, Хавронюка М. І. – К.: Атіка, 2005. – 278 с.
8.    Дьоменко С. Поняття вимагання за кримінальним кодексом України та його відмінність від чинного раніше законодавства // Підприємництво, господарство і право/С. Дьоменко. – № 6, 2003. – С. 71-74
9.    Ємельянов В. Окремі питання застосування нового Кримінального кодексу України // «Право України»/В. Ємельянов. – К., 2009. – № 9.
10.    Зельдов С. И. Освобождение от наказания и от его отбывания/С.И. Зельдов. – М.: Юридическая литература, 2004. – 137 с.
11.    Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник/М.Й. Коржанський. – К.: Атіка, 2008. – 517 с.
12.    Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України/М.Й. Коржанський. – К: Атіка, 2007. – 490 с.
13.    Кримінальне право України / Під ред. Бажанова М.І., Сташиса В.В. Тація В.Я. – К-Х: Юрінком Інтер, 2006. – 412 с
14.    Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і фак. / За ред. П.С. Матишевського та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 478 с..
15.    Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник за ред. В. І. Шакуна. – К.: Правові джерела, 2004. – 413 с.
16.    Кубинська О.П. Кримінальний процес України: Навчальний посібник./ О.П. Кубинський, О.А. Кубинська. – К.: Прецедент, 2005. – 202 с.
17.    Кундеус В. Поняття викрадення у кримінальному праві//«Право України»/ В. Кундеус. – К., 2002, – № 8.
18.    Лейленд П. Кримінальне право: злочин, покарання, судочинство/П. Лейленд. – К.: Основи, 2007. – 408 с.
19.    Матишевський П.С. Кримінальне право України/П.С. Мати шевський. – К: АСК, 2004. – 396 с.
20.    Михеєнко М.М., Нор. В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України/М.М. Михеєнко. – К.: Атіка, 2005. – 356 с.
21.    Науковий коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І.Мельника, М.І. Хавронюка. – К: Каннон, 2007. – 632 с.
22.    Науковий коментар Кримінального кодексу України/ М.Й. Коржанський. – К.: Атіка, Академія, Ельса-Н, 2006. – 684 с.
23.    Чернишова Н. В. Кримінальне право України/Н.В. Чернишова. – К., 2005. – 455 с.
24.    Шмаров Н. Практика судів України в кримінальних справах. Призначення покарання та звільнення від нього. // Юридичний вісник України., 2006. – 20-26 лютого. – 24 с.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038