>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Особливості застосування інтерактивних методів навчання та мовної компетенціїЦіна: 0 грн
Додана: 27.07.2011

Розмір файлу: 24.9 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4/4Середня оцінка: 4 
Зміст

ВСТУП…………………………………………………………………............3
РОЗДІЛ 1. Основні підходи щодо формування комунікативної компетенції у процесі вивчення іноземних мов.
1.1    Особливості формування комунікативного методу, як засобу вивчення іноземних мов.……………………………………………………………5
1.2 Теоретичні аспекти комунікативного методу, як засобу вивчення іноземних мов………………………………………………………………………10
РОЗДІЛ 2. Особливості застосування інтерактивних методів навчання.
2.1 Основні методи інтерактивного навчання…………………………......14
2.2 Основні вимоги до застосування інтерактивного навчання………....18
Висновки…………………………………………………………………..…24
Список використаної літератури………………………………………..….26
 


Список використаних джерел та літератури
 

1. Барабанові Г. В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання у немовному внз. – К.: Інкос, 2005. – 315с.
2.  Бех П. О., Биркун Л. В. Концепція викладання іноземних мов в Україні //Іноземні мови. — 1996. —№ 2. — С. 3-8.
3. Бим И.Л. Теорія та практика навчання німецької мови. - М., 1988.
         4.  Булаева Л.А. Свято «Halloween» в гімназії// Іноземні мови в школі. - 1999. - № 5.
5. Державний освітній стандарт з іноземної мови (загальна середня освіта) V-IX класи /керівн. автор. колективу С. Ю. Ніколаєва.— К.: Ленвіт, 1998. — 32 с.
6. Зимова І.М. Психологічні аспекти навчання говорінню іноземною мовою. - М., 1985.
7. Колкер Я.М. Практична методика навчання іноземної мови. – М., 2000.
         8. Леонтьєв А.А. Теорія мовної діяльності. - М., 1971.
9. Леонтьева Д.А. Психология смысла. Природа, структура и динамика смысловой реальности / Д.А. Леонтьева. – М. : Высшая школа, 1999. – 257 с.
10. Мартьянова Т.М. Використання проектних завдань на уроках іноземної мови// Іноземні мови в школі. - 1999. - № 4.
11. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – К.: Ленвіт, 1999. – 320с.
12. Методика интенсивного обучения иностранным языкам /под ред. Бухбиндера и Китайгородской. — К.: Вища школа, 1988.
 13. Мільруд Р.П. Сучасні концептуальні принципи комунікативного навчання іноземних мов// Іноземні мови в школі. - 2000. – № 4.
 14. Общая методика обучения иностранным языкам: Хрестоматия /Сост. А. А. Леонтьев. — М.: Рус. яз., 1991.
 15. Палугіна О.В. Сценарій свята «New Year Comes»// Іноземнімови в школі. - 2000. - № 6.
 16.  Палугіна О.В. Сценарій свята «Mother's Day»// Іноземні мовив школі. - 2001. - № 2.
 17. Полат Е.С. Метод проектів на уроках іноземної мови//Іноземні мови в школі. - 2001. - № 1.
 18. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшинз, или Как успешно управлять общественным мнением / Г.Г. Почепцов. – М., 1998. – 349 с.
 19. Разинкина Н.М. Стандартные фразы повседневного общения. Русско-английские соответствия :  краткий  справочник  /  Н.М. Разинкина.  –  [2-е  изд.,  испр.  и  доп]. –  М. :  Астрель :  АСТ, 2008. – 350 с.
 20. Чорний Т. Педагогічна технологія свята. - М., 1990.
          21. Шмаков С. Нетрадиційні свята в школі. - М., 1997.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038