>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Особливості розвитку страхування в УкраїніЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 173.24 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ ЯК СФЕРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6
1.1 Поняття страхування та його функції 6
1.2 Основні засади страхування в Україні 13
РОЗДІЛ 2. СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ У 2005-2008 рр. 21
2.1 Тенденції розвитку страхового ринку України у 2005-2008 рр. 21
2.2 Аналіз динаміки страхових платежів і виплат в розрізі  видів і форм страхування за 2005-2008 рр. 23
2.3 Особливості діяльності страхових компаній за 2008 рік 28
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 33
3.1 Вплив світової фінансової кризи на розвиток ринку страхування в Україні та засоби його подолання 33
3.2 Перспективи розвитку ринку страхування в Україні 41
ВИСНОВКИ 47
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50
ДОДАТКИ 52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Закон України „Про страхування”// Урядовий Кур’єр. – № 2745-ІІІ від 04.10.2001р.
2.    Конституція України. - К.: Право, 1994, 1996. - 64 с.
3.    Александрова Н.М. Страхування. – К.: Знання, 2006. – 282с.
4.    Алексєєнко М.С. Страхування вкладів фізичних осіб: практика та шляхи її вдосконалення// Економіка України.-2006.-№2.-с.17-24.
5.     Бовкун А.В. Обов’язкового страхування стане менше // Галицькі контракти. – 2007. – №12. – с.18.
6.    Горбач Л.М. Страхова справа:Навч.посібник.-К.:Кондор,2007.-252с.
7.     Демінський С.Л. Декларації про операції з перестрахування як один з елементів нагляду за страховою (перестраховою) діяльністю в України // Страхова справа. – 2002. - №4(8). – с.62.
8.    Залетов А.Н. Страхование в Украине. – К.: “ВееZоnе”, 2004. – 452с
9.    Залетов О.М. Страхування: навчальний посібник. – К.: “Вееzоне”, 2005. – 320с.
10.    Кичко І.І. Страхування як елемент фінансового механізму соціального захисту// Фінанси України.-2008.-№4.-с.148-153.
11.    Кривошпик Т.Д. Страхування майна громадян. Розділ в книзі “Страхування”: К., КНЕУ, 2008. – С. 303-326
12.    Лавренчук В.Н. Становлення іпотечної фінансової системи в Україні та страховий бізнес // Страхова справа. – 2006. - №3(7). – с.86-87.
13.    Мачуженко Д.І. Міжнародний ринок перестрахування в контексті розвитку страхових послуг в Україні // Страхова справа. – 2005. - №2(10). – с.4.
14.    Мних А.М. Необходимость и сущность перестрахования// Економіка. Фінанси. Право.-2007.-№4.-с.25-28.
15.    Мних В.М. Про деякі проблеми фінансування та організіції сільськогосподарських підприємств// Економіка. Фінанси. Право.-2006.-№4.-с.35-36.
16.    Огляд міжнародного страхового ринку // Страхова справа. – 2005. - №3(7). – с.40-44.
17.    Осадець С.С.: Страхування.-К.:КНЕУ,2005.-599 с.
18.    Островерха Р.Е. Реальність страхового захисту // Фінанси України. – 2007. - №6. – с.133-137.
19.    Паращак О., Лисенко Н. Огляд ринку добровільного майнового страхування в Україні // Страхова справа. – 2007. - №2(10). – с.8-11.
20.    Свириденко А.А. Стан та перспективи розвитку страхового ринку в Україні// Фінанси України.-2008.-№4.-с.146-147.
21.    Україна в цифрах у 2008 році. – К.: Консультант, 2008. – 272с.
22.    Филонюк А.К. Современные тенденции развития страхования // Страхова справаю – 2006. - №3(7). – с.6-9.
23.    Фурман В.А. Стратегічні альянси страхових компаній та банків // Страхова справа. – 2006. – №3(7). – с.88-90.
24.    Фурман В.А. Страхові послуги для населення//Фінанси України.-2005.-№4.-с.139-145.
25.    Хавтур О.В. Прагматизм фінансової результативності діяльності страхових компаній // Фінанси України. – 2005. - №10. – с.51-57.
26.    Щеглова К.І. Нульовий платіж // Галицькі контракти. – 2008. - №4. – с.11.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038