>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Український правопис та процеси змін у ньомуЦіна: 0 грн
Додана: 27.07.2011

Розмір файлу: 31.77 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4.16/6Середня оцінка: 4.16 
Зміст

Вступ………………………………………………...................................................3
Розділ 1. Етапи розвитку українського правопису…..............................6
1.1.     Основні засади розвитку історії українського правопису…….9
1.2.     Роль української еліти у процесі устійнення норм української орфографії…………………………………………………………11
Розділ 2. Особливості нового українського правопису……………....16
2.1. Внесення змін до структури загальноприйнятого правопису………………………………………………………………...17
    2.2.    Зміни в українському правопису в наш час……………….....19
Висновки……………………………………………………………………..28
Список використаної літератури………………………………………....30
Список використаної літератури

1.    Український правопис. –  Харків:  Радянська школа – 1933,
2.    Німчук В. Проблеми українського правопису ХХ – ХХІ ст.  – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2002, С. 100 —102.
3.    Історія українського правопису: XVII – XX століття. Хрестоматія. К: Наукова думка, 2004, С. 488 – 490.
4.    Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду. Документи і матеріали. Упорядники: Л. Масенко, В. Кубайчук, О. Демська-Кульчицька. К.: Вид. дім Києво-Могилянська академія. – 2005 – С. 108–110.
5.    Синявський О. Коротка історія українського правопису// Культура укр. слова. К. – 1931. – С. 93 – 112.
6.    Бабич Н. Історія української літературної мови. –Львів, Світ. – 1993.
7.    Головащук С. Правописний словник. – К., 1999.
8.    Зубков М. Сучасний український правопис: Комплексний довідник.          –Х., 1999.
9.    Коваль А. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992.
10.     Сучасна українська літературна мова (За ред. М.Я.Плющ). – К.: Вища школа, 1994.
11.     Український правопис: 4-те видання. –К.: Наукова думка, 1993.
12.     Німчук В. Про графіку та правопис як елементи етнічної культури: історія ґ // Мовознавство. – 1990. – № 6. – С. З.
13.     Сімович. В. Літери і політика (п'ятдесят років фонетичного правопису в Галичині і на Буковині) // Українське мовознавство, – 1984. – С. 193.
14.     Огієнко І. Історія української літературної мови. –  К. 1995. – С. 234.
15.     Шевельов Ю. Традиція і новаторство в лексиці і стилістиці І.1І.Котляревського. – Чернівці, 1998. – С. 42.
16.     Булаховський Леонід. Загальне мовознавство. //Вибрані твори в п'яти томах.–К.} 1975.– Т.1.–С255.
17.     Русанівський В.М. Історія української літературної мови! – К., 2001. – С. 131–132.
18.     Сімович В. Українська мова і правопис // Українське мовознавство.
19.     Франко Іван Азбучна війна в Галичині 1859 р // Зібрання творів У 50–ти томах – К, 1982 – Т 47 – С 614.
20.     Ткаченко О. Російська та церковнослов'янська мова (російської редакції) як джерело реконструкції найдавнішого періоду історії української мови //Мовознавство – 1993 – № 2 – С 13–14.
21.     Півторак ГП Занепад зредукованих ь, ь і його вплив на формування фонолопчних систем слов'янських мов //Мовознавство – 1998 – № 2–3 – С 6.
22.     Ткаченко О Б Українська фонетика на історико–типолопчному тлі //Мовознавство – 1998 – № 2–3 – С 15–16.
23.     Німчук В.В. Проблеми українського правопису в XX ст // Український правопис. Проект найновішої редакції. – К., 1999. – С. 255–256.
24.     Шевельов Юрій. Покоління 20–х років в українському мовознавстві //Слово. – 1993. – Число б. – С. 6.
25.     Українська мова Енциклопедія. – К, 2000. – С. 86.
26.     Складний світ Агатангела Кримського. – К., 2000. – С. 34
27.     Ачилова В., Власенко В. Іван Огієнко і становлення українського правопису // Духовна і науково–педагогічна діяльність І.Огієнка в контексті українського національного відродження. – Кам'янець–Подільський, 1992 – С. 102.
28.     Олександр Пономарів, Український правопис–поверненнядо національних засад. – К, 2003.–С 13.
29.     Український правопис – повернення до національних засад. – К„ 2003. – С. 6.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038