>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Сутність та необхідність соціального захисту населення в УкраїніЦіна: 0 грн
Додана: 27.07.2011

Розмір файлу: 48.85 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3.16/6Середня оцінка: 3.16 


ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ…………………………………………………………….........................4
1.1. Сутність, принципи та складові соціального захисту населення………………...4
1.2. Характеристика основних соціальних стандартів і гарантій населенню України……………………………………………………………………………………8
1.3. Державне регулювання соціального захисту населення………………………...12
РОЗДІЛ II. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ………………………………………………………………………………...17
2.1.Динаміка видатків Зведеного бюджету України на соціальну політику………..17
2.2. Оцінка системи соціальних гарантій в Україні…………………………………..19
2.3. Оцінка функціонування соціального страхування в Україні…………………...24
РОЗДІЛ III. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ……………………………………………………………..28
3.1. Перспективи розвитку системи державного соціального страхування в Україні…………………………………………………………………………………...28
3.2. Використання зарубіжного досвіду в здійсненні соціального захисту населення в Україні…………………………………………………………………………………31
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………….37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………39


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.    Закон України «Про страхування» № 2745-ІІІ від 04.10.2001р
2.    Конституція України. - К.: Право, 1994, 1996. - 64 с.
3.    Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії. Закон України від 5.10.2000 р , № 2017 – ІІІ // Розвиток страхового ринку: регіональний аспект.// ДонДУУ. Менеджер. – 2005. - №3(33).
4.    Акименко А.В. Развитие отечественного страхового рынка - шаг к укреплению национальной безопасности Украины // Финансовые услуги. - 1998. - № 5-6. - С. 58-60.
5.    Базилевич В.Д. Страховий ринок України. - К.: Товариство «Знання», КОО. - 1998. - 374 с.
6.    Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки – К.: Знання-Прес, 2002. - 214с.
7.    Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення : у цифрах і фактах – К.: Міністерство праці та соціальної політики України, пенсійний фонд України, 2002. – 45с Страхування життя: проблеми і протирічча.// Вісник ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2006. - №(81-82).
8.    Залєтов О.М. Страхування UA (навч. посіб.). – К.: Міжнародна агенція „Beezone”, 2003.
9.    Зальотов О. Проблеми інтеграції на страховому ринку України. // Финансовые услуги №1-2, 1999, 10-13 с.
10.    Заруба О.Д. Страхова справа. - К.: Знання, 1998. - 321 с.Страхування. Підручник (Керівник авт. кол. і наук. ред. Осадець, д-р екон. наук, проф. - К.: КНЕУ, 1998. - 528 с.
11.    Іванова О.Л. Соціальна політика : теоретичні аспекти. – К.: Академія, 2003. – 107с.
12.    Клапків М.С., Ткаченко І.С. Зарубіжна практика застосування теорії ризику в страховому підприємництві // Фінанси України. - 1997. - № 11. - С. 103-111.
13.    Криворучко А.В. Розвиток страхового ринку в сільському господарстві // Економіка АПК. — 1997. - № 6. - С. 66-70.
14.    Кривошпик Т.Д. Страхування майна громадян. Розділ в книзі “Страхування”: К., КНЕУ, 1998. – С. 303-326..
15.    Лутак Н.Д. «Шляхи інтегрування українського страхового ринку в світовий «// Финансовые услуги. - 1997. - № 1. - С. 20-24.
16.    Мельник А.Ф. державне регулювання економіки. – К.: Знання, 1994.-358с.
17.    Про стан та тенденції розвитку страхового ринку України у 2007 році. Україна-Business, №18 від 13.10.98 р. с.3. Огляд Укрстрахнагляду.
18.    Про стан та тенденції розвитку страхового ринку України у 2008 році. Україна-Business, №15 від 14.05.99 р. с.2. та №17 від 28.04.99 р., с.2.
19.    Сахацький В. Роль та місце страхування життя у системі недержавного пенсійного забезпечення.// Страхова справа. – 2005. - №1(17).
20.    Спікер П. Соціальна політика : теорії та підходи. – К.: Фелікс, 2000.-400с.
21.    Страховий бізнес України - (Керівник С.Подий), - Видавництво “Логос”, 2001.
22.    Страхування життя в Україні: шляхи вдосконалення.// Вісник ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2006. - №(81-82).

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038