>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Організація кредитування в комерційному банку (на прикладі АППБ Аваль)Ціна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 133.5 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4/3Середня оцінка: 4дипломна робота, 125 сторінокСписок використаної літератури і джерел

1.    Александрова В.Г. Влияние психологического портрета говорящего на синтаксическую организацию его речи // Наукова праця  Чернівці: Вид-во Чернівецького ун-ту, 1996.  С.5
2.    Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов.  М.; 1996.  567с.
3.    Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М.: Эдиториал, 2003. – 358с.
4.    Белянин В.П. Психолингвистические аспекты художественного текста. М.; 1988. – 210с.
5.    Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К., 1988. – 246с.
6.    Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. К., 1985.
7.    Загнітко А.П. Теоретична граматика мови: Синтаксис.  Донецьк, 2001.  421 с.
8.    Залевская А.А. Введение в психолингвистику. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000. – 382с.
9.    Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты синтаксиса. М.; 1982.  390с.
10.     Энциклопедический словарь лингвистических терминов. М.: Эдиториал, 2003. – 486с.
11.     Каушанская В.Л., Ковнер Р.Л., Кожевникова О.Н. Грамматика английского язика. Пособие для студентов педагогических институтов и университетов. – М.: Страта, 2000. – 320с.
12.     Кійко Юрій. Контрастивний аналіз короткого повідомлення в синтаксично-кількісному аспекті // Наукова праця  Чернівці: Вид-во Чернівецького ун-ту, 1996.  С.44
13.     Кнурова О.О. Структурна класифікація реактивних висловлювань генетично зв’язаних з реченням // Наукова праця  Чернівці: Вид-во Чернівецького ун-ту, 2002.  С.196
14.     Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 368с.
15.     Кочерган М.П. Загальне мовознавство. Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. – 288с.
16.     Кусько К.Я. Лінгвістика тексту та її когнітивний потенціал // Наукова праця. Серія: Лінгвістика тексту. Лінгвостилістика.  Іноземна філологія. 1999. Випуск 111.  С.98
17.     Кухаренко В.А. Интерпретация художественного текста. – М.: Просвещение, 1988. – 191с.
18.     Лотоцька К.Я. Хронотоп як емоційно-формувальна категорія змістової та образної структури художнього тексту // Наукова праця. Серія: Лінгвістика тексту. Лінгвостилістика. – Іноземна філологія. 1999. Випуск 111. – С.127
19.     Новий тлумачний словник української мови: В 3-х т. / За ред. В.В. Яременко, М.О. Сліпушко. – К.: Аконіт, 2003. – 784с. 719с. 810с.
20.     Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. – М.; 1985. – 396.
21.     Радзієвська Т.В. Текст як засіб комунікації.  Київ, 1993.  350с.
22.     Рибачок С.М. Когезія і когерентність  в англомовному науковому тексті // Наукова праця. Серія: Лінгвістика тексту. Лінгвостилістика. – Іноземна філологія. 1999. Випуск 111. – С.157
23.     Семчинський С.В. Загальне мовознавство. – К., 1996. – 274с.
24.     Советский энциклопедический словарь / Гл. ред.  А.М. Прохоров.  2-е изд.  М.: Советская энциклопедия, 1983.  1600с., ил.
25.     Стахурська Л.Г., Таранова Н.О., Юкало Т.М. Енциклопедія знань.  Д.: „Видавництво Сталкер”, 2003.  768с.
26.     Фоменко К. Текстовий концепт (постановка проблеми) // Наукова праця  Чернівці: Вид-во Чернівецького ун-ту, 2002.  С.201
27.     Фрумкина Р.М. Психолингвистика. Москва: ACADEMA, 2001.  421с.
28.     Хемінгвей Е. По кому подзвін. Фієста. Романи: Пер. з англійської – 4-е вид. – К.: Дніпро, 1984. – 518с.
29.     Хемингуэй Э. По ком звонит колокол. Роман. – На англ. яз. – М.: Прогресс, 1981. – 560с.
30.    Цимбалюк І.М. Психологія: Посібник.  К.: Либідь, 1993.  370с.
31.    Brown G., Yule G. Discourse Analysis. Cambridge, 1983. – 311p.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038