>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування 2Ціна: 0 грн
Додана: 16.05.2011

Розмір файлу: 35.34 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОШТОРИСНО-БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ    6
1.1. Поняття та види кошторисів    6
1.2. Принципи кошторисно-бюджетного фінансування    8
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОШТОРИСІВ    14
2.1. Порядок складання кошторисів    14
2.2. Розгляд та затвердження кошторисів    19
РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОНАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ КОШТОРИСІВ    26
3.1. Виконання кошторисів    26
3.2. Контроль за виконанням кошторисів    31
ВИСНОВКИ    34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    36

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативно-правові джерела

1.    Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – К., 2010, N 50-51, ст.572
2.    Закон України «Про державний бюджет України на 2010рік»// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – К., 2010, N 22-23 N 24-25, ст.263
3.    Закон України «Про державний бюджет України на 2011 рік» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – К., 2011, N 7-8, ст.52
4.    Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості Верховної Ради України (ВВР) зі змінами та доповненнями від 17.02.2011. – К., 1997, N 24, ст.170
5.    Закон України «Про Національний банк України» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – К., 2000, N 42, ст.351
6.    Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141 – К., 1996.
7.    Постанова КМУ „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ//від 28 лютого 2002 р. N 228. змінами від 24.01.2011

Статті та навчальні посібники

8.    Банковско-финансово-правовой словарь-справочник / Авт.-сост. Л. К. Воронова. – К.: А. С. К., 2005. – 410 с.
9.    Безгубенко Л. М. Фінансова наука і практика періоду трансформацій // Фінанси України. – 2000. – № 4.
10.    Бугулов В. М., Бугулова Т. В. Національний банк та його операції: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2007. – 145 с.
11.    Буковинський С. А. Концептуальні засади управління бюджетними коштами в Україні // Фінанси України. – 2008. – № 5.
12.    Бюджет і фінансова політика України / А. О. Єпіфанов, І. В. Сало, І. І. Дякова. – К.: Наук. думка, 2004. – 329 с.
13.    Гега П. Т. Правовий режим оподаткування в Україні. – К.: Юрінком, 2005. – 190 с.
14.    Гецько В. В. Місцеві фінанси: суть, структура і принципи формування ресурсів // Фінанси України. – 2005. – № 5.
15.    Гикиш Л. В. Финансы: Учеб. пособие. – 3-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2008. – 433 с.
16.    Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовтенко Т. С. Фінансовий словник. – К.: Знання, 2008. – 389 с.
17.    Задоя А. О., Ткаченко І. П. Структура та функції сучасного фінансового ринку // Фінанси України. – 2005. – № 5.
18.    Каун О. Б. Концептуальні засади формування механізму міжбюджетних відносин в Україні // Фінанси України. – 2005. – № 6.
19.    Ковалюк О. М. Використання фінансових методів у економіці // Фінанси України. – 2005. – № 2.
20.    Опарін В. М. Фінансова система: теоретичні засади та практичні аспекти її розбудови в Україні // Фінанси України. – 2004. – № 8.
21.    Парижак Н. В. Формування ефективної бюджетної системи України // Фінанси України. – 2006. – № 1.
22.    Пасічник Ю. В. Бюджетна система: Навч. посіб. – Черкаси: Відлуння, 2005. – 289 с.
23.    Редіна Н. І., Гордєєва Л. П. Дефіцит бюджету й основні шляхи його подолання в Україні // Фінанси України. – 2004. – № 5.
24.    Словник термінів ринкової економіки. – К.: Глобус, 2001. – 237 с.
25.    Стефанюк І. Б. Державне управління і фінансовий контроль в умовах ринку // Фінанси України. – 2006. – № 8.
26.    Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н. И. Химичева. – М.: БЕК, 2005. – 490 с.
27.    Финансовое право: Учебник / Под ред. проф. О. Н. Горбуновой. – М.: Юристъ, 2005. – 457 с.
28.    Фінанси України при переході до ринку: теорія і практика: Зб. наук. праць. – Луцьк, 2005. – 175 с.
29.    Фінансове право: Курс лекцій / В. А. Предборський, Л. А. Жук, А. Г. Зюнькін та ін. – К.: Правові джерела, 2008. – 234 с.
30.    Фінансове право: Підруч. / Е. О. Алісов, Л. К. Воронова, С. Т. Садькаленко та ін. – Харків: Фірма «Консум», 2004. – 487 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038