>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Організація виконання місцевих бюджетів України та роль фінансових органівЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 33.01 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5
                                           ЗМІСТ

Вступ   3
1. Суть , місце та призначення місцевих бюджнтів         7
2. Роль фінансових органів в організації виконання
місцевих бюджетів в умовах становлення ринкових
відносин 21
1. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин
в Україні та напрями збалансування місцевих
 бюджетів 36
Висновки                                                                              44          
                           

 

                                       ВИСНОВКИ .

Після проголошення незалежності України стали значно актуальними проблеми створення дієздатного господарсько-правового механізму вирішення питань , що стосуються відносин загальнодержавного і регіонального управління , місцевого самоврядування . Державне втручання в економіку при ринкових відносинах , до яких прагне Україна на сучасному етапі , повинно мати обмежений характер і спрямовуватися на забезпечення безперебійного функціонування ринкового механізму в цілому , на розвиток виробничих сил , зміцнення обороноздатності країни , а також на економічну підтримку й соціальний захист найвразливіших верств населення .
  Найважливішим інструментом , через який держава регулює економічні процеси , розв’язує соціальні , політичні , виробничі , економічні проблеми є бюджет , адже саме через бюджети , тобто через перерозподіл валового внутрішнього продукту й національного доходу , держава спроможна акумулювати у своїх руках достатньо коштів для розв’язання проблем .
Звичайно , у бюджетному устрої України велика роль відводиться Державному бюжету , але проведення успішних економічних перетворень у країні неможливе без перегляду ролі регіонів у житті держави . У цьому переконує досвід колишнього СРСР , де централізація в усіх сферах діяльності держави призводила до нерозумних рішень . Адже те , що прийнятне для одного регіону , може бути зовсім недоцільне для іншого . З огляду на це необхідно ретельніше вивчати можливості регіонального самоврядування , враховуючи специфіку кожного регіону . Не можна говорити про справжню самостійність без визначення стабільної фінансової бази місцевих бюджетів . За законодавством такою фінансовою основою на рівні територій є місцеві бюджети .
Гострою залишається проблема стабілізації доходних джерел місцевих бюджетів . Основним джерелом формування місцевих бюджетів мають бути власні доходи , а не надходження “з центру” . Адже місцеві органи влади немають самостійних місцевих бюджетів через відсутність відповідної дохідної бази .
Доцільно впровадити фінансове планування , вдосконалити прогнозування дохідної та видаткрвої частин бюджету , зокрема планування доходів проводити за допомогою регресійної моделі доходу . У сучасних умовах також доцільно вирішити проблеми , щодо виконання місцевих бюджетів та ролі фінансових органів слідуючими етапами :
-    місцевим органам державної виконачої влади вжити рішучих адміністративних заходів до значного скорочення і зведення до мінімуму у поточному році заборгованості із заробітної плати , соціальних виплат , енергоносіїв ;
-    стабілізувати функціонування сфери виробництва ;
-    вишукати місцеві резерви для зміцнення матеріальної бази у сільській місцевості ;
-    проводити планомірну підготовку та перепідготовку управлінських кадрів , відповідно до потреб ринкової економіки ;
-    проводити видатки лише за цільовим призначенням . 
Щодо проблем , які існують у роботі фінансових органів( недостатнє поступлення в бюджет місцевих податків , неефективне використання коштів , стабілізація доходних джерел , невчасне подання звітів про виконання місцевих бюджетів за відповідний період бюджетними установами ) то потрібно створити систему власних фінансових територіальних громад , що не входитимуть до системи фінансових органів виконвчої влади , доцільно впровадити фінансове планування , вдосконалити прогнозування дохідної та видаткової частин бюджету , зокрема планування доходів проводити за допомогою регресійної моделі доходу , надати право фінансовим органам робити перерозподіл залишків коштів на єдиному рахунку , виходячи з реальної потреби бюджетних установ .
Впровадження в практику перелічених заходів в умовах демократичних і ринкових трансфрмацій удосконалить фінансово-економічні відносини у сфері місцевих бюджетів та підніме на вищу ланку фінансовий орган .


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038