>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Психологодидактичні аспекти використання компютерних програм для формування іншомовноїЦіна: 0 грн
Додана: 04.05.2011

Розмір файлу: 111.53 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………...………3
РОЗДІЛ 1 ПСИХОЛОГОДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ  ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА СТАРШОМУ ЕТАПІ ЗОШ………………………………….7
1.1    Вимоги до формування іншомовної компетенції на старшому етапі ЗОШ………………………………………………………………..………...……7
1.2    Лінгвометодичні можливості застосування комп’ютерних засобів навчання для формування іншомовних навичок………………...……..……..11
1.3    Характеристика комп’ютерних програм для формування іншомовних навичок на старшому етапі ЗОШ………………………………..15
1.4    Мультимедійні засоби навчання іноземної мови на старшому етапі середньої школи…………………………………………………..…………….26
РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА СТАРШОМУ ЕТАПІ ЗОШ………………………………………...………………32
2.1      Використання комп’ютерної програми English Learning Course для формування лексичної компетенції у 9 класі ЗОШ……………….……..32
2.2    Методика проведення комп’ютерного уроку в системі ELanTeS для розвитку вміння аудіювання в учнів 10 класу………………………..….……42
2.3    Використання   комп’ютерної   програми   “Welcome  to  Ukraine!” для  розвитку   вмінь  монологічного   і   діалогічного   мовлення   в   9 класі……………………………………..……………………………………….50
2.4    Розробка   моделі  навчального  процесу  для  формування іншомовної компетенції з використанням комп’ютерних програм - презентація  лексичного  матеріалу   по   темі   The   Political   System  of  the  United  States of  America   для  9-го  класу  ЗОШ  на  прикладі   Microsoft   Power   Point   …………………...……………………………………………...55
ВИСНОВКИ………………………………………………………..………...62
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………….………………...65
ДОДАТКИ…………………………………………………….……………...69

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.    Акулина Е. В. Использование Интернета на уроке немецкого языка // Иностр. языки в школе. – 2001. – № 5. – С.40-49
2.    Англійська мова: Підруч. для 9 кл. серед. шк. – 2-ге вид., доопрац. / В. М. Плахотник, Р. Ю. Мартинова, С. Л. Захарова. – К.: Освіта, 2001. – 192 с.
3.    Англійська мова: Підруч. для 10 кл. серед. шк. – 3-ге вид., доопрац. / В. М. Плахотник, Р. Ю. Мартинова, С. Л. Захарова. – К.: Освіта, 2001. – 224 с.
4.    Англійська мова: Підруч. для 11 кл. серед. шк. – 2-ге вид., доопрац. / В. М. Плахотник, Р. Ю. Мартинова, С. Л. Захарова. – К.: Освіта, 2000. – 240 с.
5.    Англійська мова (2-12 класи): Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Шкільний світ, 2001. – 44с.
6.    Бурлаков М. А. В. Связь методики обучения лексике иностранного язика с лингвистикой и психологией // Іноземні мови. – 2004. – № 3. – С. 3-5
7.    Бухаркина М. Ю. Мультимедийный учебник: что это? // Иностр. языки в школе. – 2001. – № 4. – С. 29-33
8.    Владимирова Л. П. Интернет на уроках иностранного языка // Иностр. языки в школе. – 2002. – № 3. – С. 39-41
9.    Гатальська В. І. Технологія групового навчання англійської мови з використанням комп’ютеризованого програмно-методичного комплексу ElanTeS в середніх закладах освіти // Іноземні мови. – 2003. – № 3. – С. 56-59
10.    Захарова М. К. Комп’ютерна програма «Welcome to Ukraine!» // Іноземні мови. – 2001. – № 1. – С. 38-40
11.    Карамышева Т. В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера. В вопросах и ответах. – СПб.: Изд-во «Союз», 2001. – 192 с. – (Серия «Изучаем иностранные языки»).
12.    Кащук С. М. Использование компьютерных обучающих программ на занятиях по французскому языку // Иностр. языки в школе. – 2000. – № 5. – С. 39-42
13.    Мамукина Г. И. Создание мультимедийного проекта на немецком языке в средней школе. // Иностр. языки в школе. – 2002. – № 4. – С. 29-42
14.    Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.
15.    Норенко О. П. Комплекс навчально-контролюючих програм для формування пунктуаційних навичок іншомовного писемного мовлення студентів вищих навчальних закладів // Іноземні мови. – 2002. – № 3. – С. 46-49
16.    Полат Е. С. Интернет во внеклассной работе по иностранному языку // Иностр. языки в школе. – 2001. – № 5. – С. 4-10
17.    Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови): Посібник для студентів / Кол. авторів під керівництвом С. Ю. Ніколаєвої і Г. С. Бадаянц. – К.: Ленвіт, 2001. – 296 с.
18.    Радецька С. В. Структура комп’ютерної навчальної програми “English for Economists” // Іноземні мови. – 2002. – № 4. – С. 57-60
19.    Ситдикова І. Комп’ютер поспішає на допомогу // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2004. – № 1. – С. 116-119
20.    Скалій Л. І. Використання інформаційних технологій у формуванні професійної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов // Іноземні мови. – 2003. – № 4. – С. 5-9
21.    Телицына Т. Н., Сидоренко А. Ф. Использование компьютерных  программ на уроках английского языка // Иностр. языки в школе. – 2002. – № 2. – С. 41-43
22.    Уляшкина Г. В. Опыт организации внекласной работи по созданию мультимедиа шоу // Иностр. языки в школе. – 2001. – № 4. – С. 33-40
23.     Bailin A. Artificial Intelligence and Computer Assisted Language Instruction: A Perspective // CALICO Journal. – 1988. – Vol. 17. – № 3. – P. 25-51
24.    Davies G., Higgins J. Computers in Language and Language Learning. – London: CILTR, 1982. – 285p. 
25.    Hadley O. Alice. Teaching Language in Context. – New York: Heinle & Heinle, 2001. – 498p.
26.    Jones C. and Fortescue S. Using Computers in the Language Classroom. – London: Longman, 1987. – 148p.
27.    Kenning M. J. and Kenning M. M. An Introduction to Computer Assisted Language Teaching. – Oxford: Oxford University Press, 1983. – 84p.
28.    Makarewitsch I. G. Die vergleichende Analyse von internetgestützten Lernprogrammen // Иностр. языки в школе. – 2001. – № 6. – С. 35-38
29.    Makarewitsch I. G. Die vergleichende Analyse von internetgestützten Lernprogrammen // Иностр. языки в школе. – 2002. – № 1. – С. 57-61
30.    Vom Lehrer – Laptop zum Bürgernetz // Иностр. языки в школе. – 2002. – № 2. – С. 51, 80
Kent L. Norman. An Introduction to Electronic Education and HyperCourseware: Introduction to the Electronic Classroom // Teaching in the  Switched On Classroom - 

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038