>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Спеціальний субєкт злочинуЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 57.63 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/3Середня оцінка: 5Зміст
Вступ          3
Розділ І. Загальна характеристика суб’єкта злочину   10
 1.1. Поняття та ознаки суб’єкта злочину    11
 1.2. Співвідношення суб’єкта злочину і особи злочинця 24
 1.3. Кримінально-правове значення стану сп’яніння у
 момент здійснення злочину      28
Розділ ІІ. Кримінально-правова характеристика суб’єкта
 злочину         31
 2.1. Поняття та ознаки спеціального суб’єкта злочину 31
 2.2. Класифікація спеціальних суб’єктів злочину  41
 2.3. Характеристика окремих видів спеціальних суб’єктів
злочинів        46
Розділ ІІІ. Співучасть в злочинах із спеціальним суб’єктом  67
Висновок          80
Список літератури        85
Список літератури

1.    Конституція України від 28 червня 1996 р.
2.    Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р.
3.    Уголовный кодекс РСФСР от 1926 г. – М., 1950.
4.    Уголовный кодекс РСФСР от 1960 г. – М., 1962.
5.    Закон України „Про державну службу” від 16 грудня 1993 р.
6.    Закон України „Про боротьбу з корупцією” від 5 жовтня 1995 р.
7.    Закон України „Про оборону України” від 6 грудня 1991 р.
8.    Закон України „Про збройні сили України” від 6 грудня 1991 р.
9.    Військове Законодавство України: Збірник нормативних актів / Ф.В. Саганюк та ін., під ред. В.І. Кравченка. – К.: Атака, 1999. – 800 с.
10.    Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с.
11.    Україна. Верховний Суд. Пленум. Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц. вид. / За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К., 2003. – 560 с.
12.    Постанова Верховної Ради України „Про порядок введення в дію Закону України „Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності посадових осіб”” від 11 липня 1995 р.
13.    Інструкція про порядок присвоєння рангів державним службовцям Збройних Сил України від 5 квітня 2001 р. Затверджена  наказом міністра оборони України від 15 грудня 1998 р.
14.    Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про перевищення влади або посадових повноважень” від 27 грудня 1985 р.
15.    Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про хабарництво” від 7 жовтня 1994 р.
16.    Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією” від 25 травня 1998 р.
17.    Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику у справах про обман покупців” від 2 березня 1973 р.
18.    Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності” від 25 грудня 1992 р.
19.    Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушенням режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі” від 26 березня 1993 р.
20.    Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику розгляду судами справ про відповідальність за порушення законодавства про охорону природи” від 26 січня 1990 р.
21.    Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів від 26 березня 1999 р. № 5 від 5 квітня 2001 р. (Витяг).
22.    Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику у справах про хабарництво” від 7 жовтня 1994 р.
23.    Постанови Пленуму Верховного Суду України з кримінальних і цивільних справах. – К., 1995.

24.    Аргунова Ю. Применение нормы об ограниченной вменяемости //         Русская юстиция - 1999 - № 7.
25.    Богомягков Ю.С. Криминально-правовая неосудность: критерии и признаки // Советское государство и право. - 1989 -  №4.
26.    Волков Б.С. Мотивы и квалификация преступлений. – Казань, 1968. – 178 с.
27.    Гордейчик С. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации // Законность - 1998 – № 10.
28.    Гришковец А.А. Правовое регулирование государственной службы // Журнал русского права - 1998 - № 7.
29.    Дагель П.С. Учение о личности преступника  в советском уголовном праве. – Владивосток, 1970. – 176 с.
30.    Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. – Минск, 1985. – 321 с.
31.    Здравомыслов В.Б. Должностные преступления. – М., 1975. – 341 с.
32.     Иванов Н.Г., Брыка И. Проблемы ограниченной вменяемости // Законность - 1998 - № 10.
33.     Иванов Н.Г Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения // Законность - 1998 - № 3.
34.     Иванов Н.Г. Уголовная ответственность лиц с аномалиями психики // Государство и право - 1997 - № 3.
35.     Карпец И.И. Современные проблемы криминального права и криминологии.- М.: Юрид. лит., 1976.- 224 с.
36.    Красиков Ю.А. Доктрина русского уголовного права: истоки и тенденции развития. Современные тенденции развития уголовной политики и законодательства. – М., 1994. – 211 с.
37.     Крепицкий И. «Должностное лицо» в уголовном праве (эволюция понятия) // Законность - 1997 - № 10.
38.    Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закладів освіти / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. проф. М.І Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2001. – 416 с.
39.    Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закладів освіти / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. проф. М.І Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2001. – 494 с.
40.     Куринов Б.А. Научные основания квалификации преступлений. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 184 с.
41.     Кухарчук У.В. Уголовно-правовые вопросы определения одурманивающих веществ // Следователь - 1999 - № 5.
42.    Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. – СПб., 1968. – 198 с.
43.    Макаров С. Субъекты должностных и служебных преступлений // Русская юстиция. - 1999 - № 5.
44.     Мацкевич И.М. Криминологический и уголовно-правовой анализ преступлений против военной службы // Государство и право - 1999 - № 6.
45.    Оримбаєв Р. Специальный субъект преступления.- Алма-ата: Наука, 1989.- 153 с.
46.     Павлов В.Г. Субъект преступления в уголовном законодательстве РСФСР (1917-1996) // Правознавство - 1998 - № 1.
47.    Познышев П.С. Криминальная психология. Преступные типы. – СПб., 1926. – 243 с.
48.    Сахаров А.Б. Ответственность за должностные преступления по советскому уголовному праву. – М., 1956. – 276 с.
49.    Светлов А.Я. Ответственность за должностные преступления. – К., 1978. – 278 с.
50.     Семенов С.А. Понятие специального субъекта преступления // Журнал русского права - 1998 - № 7.
51.     Устименко У.В. Специальный субъект преступления.- Харьков: Вища шк., 1989.- 204 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038