>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Оподаткування доходів фізичних осібЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 406.13 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4.42/7Середня оцінка: 4.42ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………..…4
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
1.1. Податок як економічна категорія …………………………………………………...7
1.2. Економічний зміст податку з доходів фізичних осіб ………………………….…13
1.3. Методика нарахування податку з доходів фізичних осіб в Україні………..……16
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
2.1. Динаміка надходжень податку з доходів фізичних осіб до бюджету України…33
 2.2. Аналіз податку з доходів фізичних осіб як регулятора взаємовідносин між державою та громадянами………………………………………………………………43
2.3. Вплив податку з доходів фізичних осіб на рівень життя населення і економічний розвиток в Україні……………………………………………………………………….54
РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
3.1. Перспективи розвитку оподаткування доходів фізичних осіб в Україні………..62
3.2. Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб та можливості його використання …………………………………………………………………………….73
3.3. Удосконалення податку з доходів фізичних осіб у напрямку приведення його до стану ЄС………………………………………………………………………………..…81
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………...87
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………..91
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………..96
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.    Конституція України.
2.    Закон УРСР від 25 червня 1991року «Про систему оподаткування» (зі змінами та доповненнями). // Професіональна правова пошукова система «Законодавство України».
3.    Закон України від 22 грудня 1994 року «Про державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів» (зі змінами та доповненнями). // Професіональна правова пошукова система «Законодавство України».
4.    Закон України від 4 червня 1997 року. «Про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування» // Професіональна правова пошукова система «Законодавство України».
5.    Закон України від 22 травня 2003 року «Про податок з доходів фізичних осіб» (зі змінами та доповненнями). // Професіональна правова пошукова система «Законодавство України».
6.    Закон України 4 грудня 1990 року «Про Державну податкову службу в Україні» (зі змінами та доповненнями). // Професіональна правова пошукова система «Законодавство України».
7.    Закон України від 21 грудня 2000 року «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (зі змінами та доповненнями).// Професіональна правова пошукова система «Законодавство України».
8.    Декрет КМУ від 26 грудня1992 року «Про прибутковий податок з громадян» (зі змінами та доповненнями).// Професіональна правова пошукова система «Законодавство України».
9.    Указ Президента України від 3 липня 1998 року «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» (зі змінами та доповненнями).// Професіональна правова пошукова система «Законодавство України».
10.     Інструкція про прибутковий податок з громадян, затверджена наказом ГДПІ України від 21.04.93 р. №12 (зі змінами та доповненнями).// Професіональна правова пошукова система «Законодавство України».
11.     Інструкція про порядок нарахування платником податку податкового кредиту щодо податку з доходів фізичних осіб, затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 22.09.2006 р. №442.// Професіональна правова пошукова система «Законодавство України».
12.    В. Печуляк, Державна податкова політика в Україні: організаційно-правові аспекти її здійснення // Україна: аспекти праці. – 2005.- №1.
13.     Бугуцький О., Михайлов С. Ефективне використання праці - основа підвищення продуктивності сил суспільства // Україна: аспекти праці. – 2006. - №5.
14.     Колот А. Зарубіжний досвід матеріального стимулювання персоналу // Україна: аспекти праці. – 2009. - №2.
15.     Ломанов І. Захист заробітної плати: зарубіжний досвід і пропозиції щодо його впровадження в Україні // Фінанси України. – 2008. - №3.
16.     Ткаченко М. В. Етапи реформування податкових систем в країнах з ринковою економікою // Фінанси України. – 2000. - №4.
17.     Бабич Л., Бабчук Р., Давивенко С., Остапенко А. Податкове реформування в Україні: напрямки удосконалення // Економіка України, № 8, 2001 р., с. 9.
18.     Василик О.Д. “Удосконалення податкової системи України” - Фінанси України, № 10, 1998 р., ст. 37.
19.     Василик О. “Податки в системі регулювання доходів юридичних і фізичних осіб” - Економіка України, № 4, 2000 р., с. 20-29.
20.     Василик О.Д. Державні фінанси України: Навчальний пособник. – к.: Вища школа., 1997
21.     Ващенко Ю.В. Правові аспекти спрощеної системи оподаткування в Україні // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка. Юридичні науки. - 2004. - №6062. - С.121-125
22.     Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право: Учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов. – Х.: Легас, 2003 – 360с.
23.     Воронова Л.К. “Фінансове право”.: Фірма “Консул”, 1999, 496 с.
24.     Германчук К.П. “Бюджет і податки: спрощення системи, стимулювання для виробництва” - Голос України, 1997 р., 3 жовтня, с. 3.
25.     Діденко В.М., Прядко В.В. Курс лекцій “Фінанси”, Тернопіль, 1998 р.
26.     Дудоров О. Система оподаткування України: необхідність кримінальне-правової охорони // Право України. – 2003. – №3.
27.     Дулик Т.О. “Економічні аспекти проблеми ухилення від податків” - Фінанси України, № 12, 1999 р., ст. 91.
28.     Златків Б. Податкам - стимулюючу роль // Економіка України, № 12, 2001 р., ст. 24.
29.     Іщенко В. Адміністративна відповідальність фізичних осіб за правопорушення у сфері оподаткування. // Підприємництво, господарство і право - 2004. - №7. - С.80-83.
30.     Кириленко О.П. Класичні засади оподаткування у вітчизняній системі // Фінанси України, № 11, 1999 р., ст. 114 - 123.
31.     Олійник О.В. Податкова система: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 456с.
32.     Оренєва О.Г. “Вплив податкової політики на забезпеченість підприємств обіговими коштами” - Фінанси України, № 2, 1999 р, с. 115-118.
33.     Особливості оподаткування доходів фізичних осіб // Урядовий кур’єр. - 2004. - №15. - С.7
34.     Луков В. “Роль держави у ринковій економіці. Формування економічної політики” - Російський економічний журнал, № 9, 2001, ст. 129.
35.     Ляшенко Ю.І. “Податкова діяльність держави в умовах ринкової трансформації економіки” - Фінанси України, № 12, 2000, ст. 121 - 126.
36.     Онишко С. “Бюджетний дефіцит і напрямки реформування національного оподаткування” - Економіка України, 10 жовтня 2001р., ст. 86 - 90.
37.     Сінчуков В. “Оптимальна система оподаткування” - Економіка України, № 3 (448), 2000 р., ст. 55.
38.     Соколовська А.М. “Особливості проведення податкових реформ: світовий досвід і Україна” - Фінанси України, № 12, 2000 р., ст. 71 - 81.
39.     Теліцина О. Розвиток оподаткування в Україні: ретроспективний аналіз // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №2. - С.43-48
40.     Тропіна В. Податок із доходів фізичних осіб: новий закон – нові питання. // Фінанси України. – 2004. - №4. - С.63-68.
41.     Попович В. Поняття, структура та методи оцінки тіньової економіки в наукових розробках вітчизняних і західних вчених. // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 3. – С. 75 – 79.
42.     Проніна В. Фіксований сільськогосподарський податок та його застосування // Пропозиція:: український журнал з питань агробізнесу. – 2005. - №1. - С.30-32
43.     Башинский А. Фиксированный сельхоз налог: предоставляем расчет правильно. // Все о бухгалтерском учете. - 2006. - №4. - С.8-10
44.     Данилов О. Фиксированный налог // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – 2005. - №38. - С.18-21.
45.     Дернберг Р.А. Международное налогообложение - М.: Юнити, 2000 г., с. 375.
46.     Канаева А.Ф. Основы налоговой системы: Учебное пособие, 2000 г., с. 96.
47.     Лыков Л.Н. “От нормативов к налогообложению” М.: Наука, 2001 г., 112 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038