>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Цивільно-правова характеристика заміни сторони в зобовязанніЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 27.1 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0
Зміст
Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТУСУ СТОРІН У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 6
1.1 Сторони в цивільному процесі 6
1.2 Права та обов’язки сторін у цивільному процесу 8
1.3 Поняття принципу процесуального рівноправ’я сторін 12
РОЗДІЛ 2 ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВІДНОСИНИ СТОРІН 16
2.1 Заміна кредитора і боржника в зобов’язанні 16
2.2 Неналежна сторона у справі та її заміна 19
Висновки 21
Список використаних джерел та літератури 23
Додатки 25 


Список використаних джерел та літератури

1.    Указ Президента України "Про порядок зміни громадянами прізвищ, імен і по батькові" від 31 грудня 1991 р.
2.    Цивільний кодекс України // Офіційний вісник України, 2003, №11.
3.    Бірюков І.А. та ін. Цивільне право України: Заг. ч.: [Навч. посіб. для студентів спец. вузів] / Бірюков І.А., Заіка Ю.О., Співак В.М.. – К.: Наук. думка, 2000. – 304 с.
4.    Боброва Д.В. Цивільне право України: підручник 2-кн. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 864с.
5.    Гражданское и семейное право / Под ред. Харитонова Е. - Харьков: Одиссей, 2000.- 651 с.
6.    Гражданское право / Под ред. Толстого Ю.К., Сергеева А.П.- М., 1996.- Т.2.- 518 с.
7.    Гражданское право Украины. Учебное пособие в двух частях//Под ред. В.А. Кройтора, С.А. Слипченко. – Харьков: Эспада, 2000. – 781 с.
8.    Доліненко Л.О. Долі ненко В.О., Сарчевська С.О. Цивільне право України: Навчальний посібник. – К.: Прецедент, 2005. – 356 с.
9.    Основные институты гражданского права зарубежных стран / Под ред. Залесского В. - М.: Норма, 2000. – 491 с.
10.    Ромовська З. В. Цивільна правоздатність громадян // Право України. –1994. – № 10 – 68 с.
11.    Ромовська З. В. Українське цивільне право: Загальна частина: Академічний курс: Підручник. – К.: Атака, 2005. – 560 с.
12.    Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учеб. Пособие. – К.: А.С.К., 2001. – 832 с.
13.    Цивільне право / За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В – К., 2004. – 876 с.
14.    Цивільне право України / За ред. Дзери О.В., Кузнецової Н.С. - К.: Юрінком Інтер, 2000.- Т.2.- 910 с.
15.    Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х томах. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – Ч. 1. – 520 с.
16.    Цивільне право України: Навчальний посібник. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та інші. – К.: Прецедент, 2005. – 448 с.
17.    Цивільне право України: Підручник: У 2 кн./ О.В. Дзера та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – Кн. 1. – 736 с.
18.    Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. , О.В. Дзера (керівник авт. Кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер. 2002. – 685 с.
19.    Цивільне право: [Навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак.] За ред. О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової. – К.: ВЕНТУРІ, 1997. – 478 с.
20.    Цивільне право: підручник для студентів юридич. вузів та факультетів. – К.: Вентурі., 1997. – 544 с.
21.    Яворицький Д. Правове регламентування захисту особистих прав громадян//Український часопис.-2000-№№.-с. 18-20.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038