>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Характеристика правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпекуЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 38.61 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3/2Середня оцінка: 3ПЛАН

Вступ
РОЗДІЛ І. Поняття, характеристика адміністративного  
           правопорушення, та адміністративна відповідальність
1.1. Характеристика адміністративного правопорушення                   
1.2. Юридичний склад адміністративного правопорушення
1.3. Адміністративна відповідальність і її відмінність від інших видів      
           юридичної відповідальності
1.4.   Обставини, що обтяжують і пом\'якшують відповідальність   за  
          адміністративні правопорушення
1.5.   Адміністративний процес
1.6.  Провадження у справах про адміністративні правопорушення
1.7.  Учасники провадження у справах  про адміністративні           
правопорушення
Розділ ІІ.  Характеристика правопорушень, та органів,  уповноважених       
           розглядати справи про адміністративні правопорушення
2.1. Характеристика правопорушень, що посягають на громадський         
          порядок і громадську безпеку
2.2. Органи уповноважені розглядати справи про адміністративні    правопорушення
2.3. Виконання постанови у справах про адміністративні правопорушення
2.4. Провадження по виконанню постанови
Висновки
Список використаної літератури

ЛІТЕРАТУРА


 1. Конституція України: Прийнята на пятій сесії ВРУ 28 червня 1996р.
 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»від 21. 05.1997р. 
 3.  Кодекс України про адміністративні правопорушення:  Науково-практи-  
      чний коментар.-К, 1991.
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення//Кодекси України:В  
     3-х кн.-К., Юрінком Інтер.-1998.-Кн.1
 5.  Авер'янов В. Адміністративне право України: доктринальні аспекти 
      реформування // Право України. —   1998. — № 7.
 6. Авер'янов В. Актуальні завдання реформування адміністративного права //       
     Право України. — 1998, — № 8.
 7.  Авер'янов В. Реформування українського адміністративного права: 
     черговий етап // Право України. — 2000. — № 7.
 8. Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України. 
     Підручник. —X., 1998.
 9. Бандурка О. М. Адміністративна діяльність. Частина особлива.—Харків,   
     2000.
 10.  Бахрах Д. Н. Состав административного проступка: Учеб. пособие. —  
       Свердловск, 1987.
 11.  Біла Л. Р., Картузова І. О. Організація державної служби в Україні: 
       Навч.-метод, посіб. Одеса: Юрнд.,   2000.
 12. Битяк Ю.П.Адміністративне право України. Підручник. /Харків, 2000.
 13. Голосніченко І.П. Попередження корисливих прочступків засобами 
       адміністративного права.-К.,1991.
 14. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність.-К.,1995.
 15.  Ґалаґан Й. А. Административная Ответственность (материальное право). 
        — Воронеж, 1988.
 16. Демин А.В. Производство по делам об административних 
       правонарушениях. К.1983. 
 17. Додин Е. В. Административная деликтология в системе юридических 
       наук // Сов. государство й право.   — 1991. — № 2.
 18. Додин Е. В. Административная деликтология. Учебное пособие—Одесса,
      1997.
19. Додин Е. В. Доказательства в административном процессе. — М., 1973.
20.  Дяченко О. Визначення суб'єкта адміністративного правопорушення та
        його загальних ознак окремої проблеми // Право України. — 2001. — № 
        8. — С. 83.
21.   Кізіма Н. Особливості застосування конфіскації як одного з видів 
       адміністративних стягнень // Право України. — 2001. — № 4.— С. 80.
22.  Коваль Л.В. Административно-деликтное отношение.-К.,1979.
23.  Коваль Л. В. Административное право Украины. — К., 1996.
24.  Козлов Ю. Н. Администратнвньїе правоотношения. — М., 1976.
25.  Козырева Т. Й. Административное принуждение й его виды.— М., 1975.
26.  Колушко І., Голосніченко І. До проблеми відмежування
       адміністративних проступків від проступків, що підпадають під 
       юрисдикцію суду // Право України. — 2001. —№3. — С. 39.
27.   Комзюк А. Т. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посіб. /. 
       —X., 1998.
28.  Кононенко О. Адміністративна відповідальність за Законом України 
       "Про виконавче провадження" // Право України. — 2001. — № 5.
29.  Коломоєць Т. Щодо ефективності адміністративних штрафів // Право
        України. — 2001. — № 2. — С. 84.
30. Кубко Є. Нові наукові погляди в адміністративному процесі // Право
       України. — 2001. —№4. —С. 127.
31.  Лукьянов В. Административные правонарушения й уголовньые
        преступления: в чем различие? // Государство й право. — 1996. - № 4.
32.   Макаренко В. Адміністративна відповідальність за порушення
         законодавства про державну таємницю // Право України. -2001. — №2.
33.  Миронюк Р. Виконавче провадження у справах про адміністративні
       правопорушення: окремі питання // Право України. — 2001. — № 1.
34.  Миронюк Р. Діяльність органів внутрішніх справ з виконання постанов
      про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу: порядок
      та особливості // Право України. — 2001. — № 11. — С. 60.
35. Опришко В.Ф. Административная отвественость за правонарушение.-
       К.,1988.
36.  Остапенко О.І. Адміністративна деліктологія.-Львів.,1995.
37. Піджаренко О. Зброя і ми: Законодавче, нормативне і відомче
      регулювання відносин, пов'язаних із вогнепальною мисливською,
      службово-штатною й іншою зброєю та спецзасобами індивідуального
      захисту. — К., 1998.
38. Саввин М.Я. Административный штраф.- М.,1984.
39. Севрюгин  В.  Е.  Понятие правонарушения (проступка) по ад-
     министративному законодательству. — М., 1988.Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038