>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Формування державності у східних словян (ІІ - ІХ століття н.е.)Ціна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 31.83 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0ЗМІСТ
ВСТУП......................................................................................................................3

РОЗДІЛ І. Розселення слов’ян у Східній Європі.............................................5

РОЗДІЛ ІІ. Особливості державності східних слов’ян.................................12

РОЗДІЛ ІІІ. Утворення Київської Русі............................................................20

ВИСНОВКИ..........................................................................................................25
 
СПИСОК ВИКОРАСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ.......................28


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
-
1.    Баран В.Д. Давні слов’яни. – К., 1998. – 218 с.
2.    Бычков А.А., Низовский А.Ю., Черносвистов Н.Ю. Загадки Древней Руси. – М.: Вече, 2000. – 512с.
3.    Бойко О.Д. Історія України: Посібник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 656 с.
4.    Брайчевський М.Ю. Біля джерел слов’янської державності. – К., 1994. – 628 с.
5.    Брайчевський М.Ю. Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. – К., 1996. – 544 с.
6.     Витоки від найдавніших часів до  першої половини ІХ ст. – К.: Україна, 1995. – 410 с.
7.    Гумелев Лев. Древняя Русь и Великая степь. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 768 с.
8.    Грушевський М. Історія Руси. Т.1. – К., 1995. – 828 с.
9.    Давня історія України: У 2 кн. / Толочко П.П., Козак Д.Н., Крижецький С.Д. та ін. – К.: Либідь, 1995. – Кн. 2. – 224 с.
10.     Залізняк О.І. Від склавинів до української нації. – К., 1997. – 346 с.
11.     Іванченко І.Н. Київська Русь: Початки української державності. – К.: Просвіта, 1995. – 93 с.
12.     Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів: Світ, 1996. – 448 с.
13.     Історія держави і права України: Навч. посіб. / А.С. Чайковський, В.І. Батришенко, О.Л. Копиленко та інші. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 384 с.
14.     Козак Д.Й. Военное дело славян. – Николаев: МП «Возможности Киммерии», 1997. – 27 с.
15.     Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Короткий курс лекцій. – 2-ге видання, перероб. і доп. – Тернопіль: ВАТ „ТВПК „Збруч”, 2002. – 382 с.
16.    Орленко М.П. Історія державного управління  в Україні. – К.,2001. – 182 с.
17.     Рыбаков Б.А. Киевская Русь  и русские княжества ХІІ –ХІІІ вв. – М., 1982. – 293 с.
18.     Сухобоков О.В. Дніпровське лісостепове Лівобережжя у VІІІ – ХІІІ ст.: за матеріалами археологічних досліджень 1968 – 1989 рр. – К.: Наукова думка, 1992. – 214 с.
19.     Толочко П.П. Древняя Русь: Очерки социально-политической истории. – К.: Наукова думка, 1987. – 246 с.
20.     Україна крізь віки. Т. 2. / Баран В.Д. – К., 2002. – 368 с.
21.     Шевчук Н.П., Татарін Н.О. Історія української державності. К., 1999. – 244 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038