>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Українсько-британські відносини у 1991-першій половині 2009 роківЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 104.63 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/2Середня оцінка: 5Зміст
Вступ  3
Розділ 1. Розвиток українсько-британських відносин у політичній сфері впродовж 1991-пер.пол. 2009 рр  6
Розділ 2. Економічне співробітництво двох країн  38
Розділ 3. Українсько-британське партнерство у військовій сфері  59
Розділ 4. Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії 84
Висновки 107
Список використаних джерел та літератури 110

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ДЖЕРЕЛА
1.    Великобританія неухильно підтримуватиме вас  /  Виступ  Малколма
Ріфкінда, Державного Секретаря у закордонних справах Великобританії
та у справах Співдружності, в Українському інституті міжнародних відносин
4 вересня 1995р. // Політика і час. – 1995. – №10. – С. 10 – 17.
2.     Візит Голови Верховної Ради України до Великої Британії  // Британські Обрії. – 2003. – № 2.
3.    Виступ   Президента України Л.Д. Кучми на зустрічі з представниками   української громади (12 грудня 1995 року, Лондон) // Визвольний шлях. – 1996. – С. 136 – 141.
4.     Власенко В. Вітер  з  Альбіону потеплішав  // Урядовий кур'єр. – 1996. – 20
квітня.  С. 1 – 2.
5.     З берегів Британії // Урядовий кур’єр. – 1992. – березень. – С. 7.
6.     Київ-Лондон: діалог триває // Урядовий кур’єр. – 2000. – 5 жовтня – С. 1 –2.
7.    Перебування у Великобританії // Урядовий кур’єр. – 1995, –  28 вересня. –  С. 2.
8.    Президент України в столиці З’єднаного Королівства. Привітальне слово
голови СУБ д-ра Любомира Мазура // Визвольний шлях. – 1996. – Кн. 2
(575). – С. 133 – 135.
9.    Силіна Т. Роберт Брінклі: “Не треба намагатися бігти до того, як ви
навчитеся ходити” / Інтерв'ю Роберта Брінклі, Надзвичайного та
Повноважного Посла Великобританії та Північної Ірландії в Україні,
газеті “Дзеркало тижня” / Дзеркало тижня. – 2002. – № 47 (422). – C. 7 –13.
10.     Спільна декларація Президента України Леоніда Кучми і Прем’єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Джона Мейджора // Політика і час. – 1996. – №1. – С. 90 – 92.
11.     Сміт Р. Конференція  Вілтон  Парку, присвячена Україні // Британські Обрії.  – 2000. – C. 4 – 5.      
12.     Сміт Р. Дипломатичним  відносинам між Україною та Великою Британією десять років // Британські Обрії. – № 1. – 2002. – С. 8 – 9.
13.     Телеграма-вітання з нагоди ювілею держави // Урядовий кур’єр. – 2001
– 31 серпня. – С. 3.
14.     Україна на міжнародній арені: Зб. документів і матеріалів (1991 –1995 рр.) У 2-х кн. / Упоряд.  В.  Будяков та ін.; Редкол. Г. Удовенко.  МЗС України. – К.: Інтер – Юренком, 1998.
ЛІТЕРАТУРА
15.     Васильєва-Чекаленко Л. Україна в міжнародних відносинах (1944 – 1996). – К.: Освіта, 1998.
16.     Гончаров Г. Формування правової основи українсько-британського економічного співробітництва у 1991 – 2004 роках  //  Збірник наукових праць. Серія  “Історія та географіяˮ / Харк. нац. пед. Ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків: Майдан, 2004.
17.     Грубінко А. Українсько-британські відносини 1991 – 2004. – Тернопіль: Видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005, – 336 с.
18.     Ігнатьєв П. Співробітництво України з державами Співдружності Націй: проблеми становлення і розвитку: Дис. канд. політ. наук:  23.00.04. – К., 2002. – 206 с.
19.     Ігнатьєв П. Українсько-британські відносини у 90-ті роки: політичний та економічний аспекти // Вісник КНУ. Міжнародні відносини. – Вип. 19. – 2001. – С. 65 – 70.
20.     Крушинський В. Британська Європа чи Європейська Британія. Великобританія в європейських інтеграційних процесах.  –  К., 2003.  –  214 с.
21.     Майко В. Розвиток  британсько-українських економічних відносин в сучасних умовах: Дис. канд. ек. наук: 08.05.01. – К., 1999. – 193 с.
22.     Майко В. Без істотних проривів: Українсько-британські торгівельні      відносини за сучасних умов // Політика і час. – 1998. – № 12. – С. 14 – 24.
23.      Майко В. Фінансові аспекти українсько-британського співробітництва в енергетичному секторі // Фінанси України. – 1998. – № 12. – С. 21 – 27.
24.     Олефір В. Більше послуг, хороших і різних // Політика і час. –
   2003. – № 7. – С. 86 – 92.
25.     Олійник О. Лондон підгримує європейський вибір Києва // Урядовий
кур’єр. – 2000. – 14 квітня. – С. 1 – 2.
26.     Сорока М. Світ відкриває Україну. Про зовнішню політику Української
держави у 90-х роках XX ст. Статті. Документи. Коментарі. / В інтересах
європейської безпеки. – К., 2000. – 679 с.
27.     Україна і Англія стають ближче // Діловий вісник. – 1996. – № 2. – С. 5. 
28.     Україна у міжнародних відносинах XX століття: Навч. посібн.  /  За ред. проф.  Малика  Я. Й. – Львів: Світ, 2004. – 468 с.
29.     Халиф И. Украина и Великобритания: новый путь сотрудничества // Деловая Украина. – 1997. – 8 августа. – С. 5.
30.     Яковенко Н. Велика Британія в сучасній системі міжнародних відносин:
  заявка на європейське лідерство. – К.: Науковий світ, 2003 – 227 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038