>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Україна в складі СНДЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 30.07 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО СНД 6
1.1 Історичний аспект утворення СНД та його функції 6
1.2 Основні причини неефективності СНД 9
РОЗДІЛ 2 УКРАЇНА В СКЛАДІ СНД 13
2.1 Позиція України в складі Союзу Незалежних Держав 13
2.2 Економічне співробітництво України та країн-членів СНД 17
2. 3. Перспективи України в складі СНД 20
Висновки 26
Список використаних джерел та літератури 28 
Список використаних джерел та літератури

1.    Бестужев-Лада І.В. Теория социального прогнозирования и сценарии социального развития Росии и стран СНГ на перспективу. – М., 1998. – 215 c/
2.    Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. - К.: Знання”, КОО, 2005. – 469 с.
3.    Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наук. думка, 2007. – 251 с.
4.    Дергачев В. Особенности мирохозяйственной интеграции Украины на основе свободных экономических зон // Экономика Украины. – 1996. - № 7. – с. 43-51.
5.    Егоров И., Михайлов В. Иностранные инвестиции в экономику Украины: тенденции и ожидания.// Финансовая Украина. - 18 февраля 1997.
6.    Економічний розвиток і державна політика. Практикум. /За заг. Ред. Розпутенка І. – К.: К.І.С., 2001 – с.121
7.    Киреев А.П. – Международная экономика: В 2-х ч. – Ч.1. Международная микроэкономика: движения товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. – М.: Междунородные отношения, 2006 –498 с.
8.    Кириченко О. Деякі аспекти входження України у світову господарську систему // Економіка України. – 2006. – № 7. – с. 75-82.
9.    Международные экономические отношения / Под ред. Р. И. Хасбулатова. – М.: Новости, 2006. – 391 с.
10.    Международные экономические отношения: Учебник/Под ред. Жукова Е.Ф. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. –255 с.
11.    Михайлов В. Економіка зарубіжних країн. – К.: Либідь, 2005. – 329 с.
12.    Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин / Керівник авт. кол. Філіпенко А. С. – К.: Либідь, 2005. – 358 с.
13.    Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна, 1997. – 235 с.
14.    Пустовойтенко В. П. Україна зацікавлена в європейській інтеграції // Урядовий кур’єр. – 3 лютого 2004. – 51 c.
15.    Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини (система регулювання МЕВ). – К.: Либідь, 2004. – 397 с.
16.    Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник. – М.:ИНФА, 2001 – 510 с.
17.    Чистілін Д. Еволюційний розвиток світової економіки та інтеграція України // Економіка України. – 2005. - № 1. – с. 80-88.
18.    Школа І. М., Козменко В. М. Міжнародні економічні відносини: середовище, форми, бізнес та інтеграція. Навчальний посібник. – Чернівці, 2007. – 399 с.
19.    Школа І.М. Міжнародні економічні відносини. – Чернівці, 2005. – 465 с.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038