>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Україна в системі міжнародних відносин та у сучасному геополітичному просторі з 1991-2005рр.Ціна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 50.1 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5
                                                     


План

Вступ .........................................................................................................................3

Розділ І. Зовнішні функції в системі міжнародних відносин Української держави.
1.1. Зовнішня політика України: інтереси та пріоритети..................5

Розділ ІІ. Специфіка місця України на міжнародній арені.

                 2.1.Україна в глобальних організаціях.................................................25.
                2.2.Україна іміжнародн і регіональні організації.................................................................................................................33

Висновки ................................................................................................................45

Список використаних джерел та літератури ..................................................47


Список використаних джерел  та  літератури:


1.Акт проголошення незалежності України .Схвалений Верховною Радою УРСР,24 серпня 1991// Голос України.-1991.-27 серпня.
2.Будкін В., Парахонська О., Потєхін В., Зовнішньополітична орієнтація як чинник політичної боротьби в Україні // Політична думка.-1997.-№3.
3.Відомості Верховної Ради України.-1991.-№46.
4. Воєнна доктрина України , затверджена Верховною Радою України 1993р. // Голос України .-1993.-29 жовтня .
5.Ігошкін Г.С. Нова дійсність нейтралітету // Політика і час. – 1997.- №10.
6.Кремень В. Україна в геополітичному просторі : об активні тенденції і суб’єктивні  очікування //Політика і час 1993.-№10.
7. Врублевський В. Хорошковський В. Український шлях: Начерки геополітичного становища Україна та її національні інтереси.
8.  Парахонський Б. Місце і роль України в сучасному геополітичному просторі, К.1997
9. Гальчинський А. С. Україна на перехресті геополітичних інтересів, Київ 2002
10.Рудич Ф.М. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний та прикладний аспекти, МАУП-2002
11.Декларація про державний суверенітет: ухвалена Верховною Радою Української РСР 16.07.90//Відомості Верховної Ради УРСР.-1990.-№31,-ст.429
12. Про основні напрями зовнішньої політики України: Постанова Верховної Ради України//ВВРУ.-1993.-№37,-ст.379
13.Про додаткові заходи щодо забезпечення і набуття Україною без’ядерного статусу: Постанова ВРУ//ВВРУ.-1992.-№29
14. Договір про дружбу, співробітництво, партнерство між Україною та Російською Федерацією// Голос України.-1999.-13 січ.
15. Договір про добросусідство і співробітництво між Україною та Румунією// Урядовий Кур’єр.-1997.-5січ.
16. Спільна заява президентів України та Республіки Польщі «До розуміння та єднання»//
Хартія україно-американського партнерства, дружби і співробітництва//Голос України.-1994.-29 лист.
18. Кучма Л.Д. Мої співвітчизники хочуть жити в демократичній державі, без страху за своє майбутнє//Урядовий Кур’єр.-2000.-9 верес.
19.Інавгураційна промова Президента України Л.Д.Кучми//Урядовий Кур’єр.
20. Г.Н. Климко, П.П.Бдешмудт. Співробітництво України з міжнародними організаціями// Фінанси України.-2000.-№4.-с.43.
21. В.П.Колосова. Кредитування економіки України міжнародними інститутами// Фінанси України.-2000.-№2.-с.22.
22. В. Хоманець. Чорноморське економічне співробітництво: нові перспективи // Зовнішня торгівля. — 1999. — № 3-4. — С. 105.
23.Н.В.Кузнецова.Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине. (Практическое пособие). — К.: СПЛАЙН, 1998. — С. 101-102.
24 А. Кононевко. Экономические приоритеты ЧЭС // Зовнішня торгівля. — 1999.—№1-2. —С. 76.
25. В. Баштанник. Пріоритетні напрямки державної політики інтеграції України до Європейського Союзу // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. — 2000. — №2. — С. 49.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038