>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Суть і зміст правовідносинЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 28.57 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0Зміст
Вступ 3
Розділ І. Правова природа правовідносин 6
1.1 Основні погляди на зміст правовідносин 6
1.2 Ознаки правовідносин  7
Розділ ІІ Зміст правовідносин 11
2.1 Суб’єктивні права учасників правовідносин 11
2.2 Юридичні обов’язки учасників правовідносин 16
2.3 Юридичні факти чи підстави виникнення прав та обов’язків  18
Висновки 23
Список використаних джерел та літератури 26 
Список використаних джерел та літератури


1.    Про власність: Закон України // від 07.02.91р. Відомості Верховної Ради. – 1997. – №11.
2.    Алексеев О.М. Общая теория права. Юридическая литература. – М., 1981, т.1. - 424 с.
3.    Гречко В. В., Зіоменко Ю. І. Констітуційне право на особисту власність – К.: Политвидав України, 1989. – 65 с.
4.    Заболотний В. Організаційно-правові основи і особливості функціонування різних форм власності // Політика і час – 1991. – № 13. С. 15-23.
5.    Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально- методичний посібник. – К., 2006. – 346 с.
6.    Комаров С.А. Общая теория государства и права. - М., 1998. – 281 с.
7.    Копейчикова В.В. Загальна теорія держави і права. – К., 1997. – 424 с.
8.    Котюк В.О. Теорія права. – К., 1996. – 415 с.
9.    Кульчицький В. С., Настюк М. І., Тищик Б. Й, Історія держави і права України. - Львів, 1996. – 453 с.
10.    Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Х.: Консум, 1997. – 432 с.
11.    Майнові права громадян юридичних осіб // Михайленко О. Р. Основи правознавства – К., 1997. – С. 171-181.
12.    Опришко В. Державно-правова реформа в Україні: основні напрямки К., Право України. – 2005. – № 1. – С. 27-32.
13.    Правовое регулирование отношений собственности в Украине // Юрид. вестник – 1997. – №1. – С. 84-89.
14.    Собственность: право и свобода – М.: ИГПАН, 1992. – 127 с.
15.    Тихомиров Ю.А. Курс порівняльного правознавства. – М., 1996. – 457 с.
16.    Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М., 1974. – 451 с.
17.    Цвайгерт К., Кетц Х. Вступ в порівняльне правознавство в сфері приватного права. – М., 1995. – 310 с.
18.    Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. – К.: Істина, 2003. – 368 с.
19.    Шемякин Л. Конституционное обеспечение прав субъектов права собственности и хозяйствования // Юрид. вестник – 1997. – №2. – С. 62-63
20.    Щербина В. С. Господарське право України. Навч. Посібник. - К.: Атіка, 1999. – 336 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038