>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Стан та проблеми законодавчого забезпечення інформаційної діяльності в сучасних реаліяхЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 79.07 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/2Середня оцінка: 5Зміст
Вступ
Розділ І. Теоретико-методологічні засади вивчення інформаційної діяльності:
1.1. Поняття про інформацію;
1.2. Суть інформаційної діяльності;
1.3. Галузі, види, джерела, інформації;
1.4. Режим доступу до інформації;
1.5.Учасники інформаційних відносин, їх права та обов’язки;
1.6. Охорона інформації, відповідальність за порушення законодавства про   
       інформацію;
1.7. Міжнародна інформаційна діяльність, співробітництво з іншими  
       державними зарубіжними і міжнародними організаціями в галузі 
       інформації.

Розділ ІІ. Стан законодавчого забезпечення інформаційної діяльності в 
       Україні:
2.1. Конституція України про поняття “інформація”, “інформаційна
        діяльність”;
2.2. Закон України «Про інформацію»;
2.3. Аналіз закону «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 
       Україні»;
2.4.  Висвітлення питань інформаційної діяльності в законі України «Про
        телебачення і радіомовлення»;
2.5. Інформаційна діяльність в контексті закону України «Про систему     
       Суспільного  телебачення і  радіомовлення України»;
2.6. Закон України «Про інформаційні агентства»;
2.7. Питання інформаційної діяльності в законі України  «Про науково-
        технічну інформацію»;
2.8. Закон України «Про телекомунікації»;
2.9. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів
       державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні
        засобами масової інформації»;
2.10. Закон України «Про Національну програму інформатизації»;

Розділ ІІІ.  Проблеми законодавчого забезпечення інформаційної            
        діяльності  та шляхи їх вирішення:
3.1. Проблематика законодавчого забезпечення інформаційної діяльності 
        вУкраїні;
3.2. Недоліки  у процесі зміцнення свободи слова та прав людини у      
       сучасному інформаційному суспільстві;
3.3. Діяльність Міністерства юстиції України у законтворчій сфері
        регулювання питань інформаційної діяльності;
3.4. Проблема відкритості органів влади у взаємодії із  суспільством як
        важливий напрям інформаційної політики; 
      
  Висновки
  Список використаної літератури та джерел


Андрушко В.Д. Зв'язки з громадськістю в світі політики. –             
      К:Основи. - 2002. - 264с.
43. Блек С. Введення в паблік рилейшнз. – Тернопіль: Астон,1998. -   
      154с.
44. Блек С. Паблик рилейшнз. Что это такое? -М.:Тандем, 1989.-521с. 
45. Вижутович В. К. Влада обіцяє відкритися //Уряд. курєр. — 
     2002. – 11 вересня. – С.13-14
46. Войчишин В.Ф. Вплив ЗМІ на демократизацію політичного життя
      України // Нова політика. - № 6.- 2001. -23 червня.- С. 26
47. Гольман І.А. Практика реклами. — М.: Інтербук, 1991.- 468 с.
48. Горбенко І. Д. Захист інформаційної телекомунікаційних систем:       
       Навч. Посібник.- Харків: ХНУРЕ, 2004.- 368с.
49. Дацик Д.П. Паблісіті й паблік рилейшнз. – М.:Тандем, 1996.-860с. 
50. Задворний А.М. Інформаційна безпека і свобода слова в Україні //  
      Україна:   Інформація   і   свобода   слова.   Збірник законодавчих   
       актів, нормативних документів та статей фахівців. - К.: Молодь,   
      1997. – 723 с.
51. Феофанов О.А. США: реклама і суспільство.-М.:Думка, 1974.-59 с.
52. Феофанов О.А. Інформаційна політика.-К.: Знання, 2006.-663 с.
53. Казімірчук В.П. Современная социология права: учебник для
      вузов. -М., АСТ- ПРЕС КНИГА, 2005.-159 с.
54. Кара-Мурза С. К. Маніпуляція свідомістю. -К.: КНТ, 2000.-376 с.
55. Королько В.П. Політична реклама: уроки виборів, проблеми.- 
      Харків: ХНУРЕ, 2004.-368с.    
 56. Королько В.Г. Основи паблік рилейшнз: Посібник. - К.:Кондор,
       1997.-647с.
57.  Косогасин   А.С. Государство й право. М.:Тандем,1998. -93с.
58. Котлер Ф. Основи маркетингу. -М.:АСТ- ПРЕСС КНИГА,                    
     1990.-245с.
59. Кузнєцов С.П. Україна в європейському інформаційному просторі 
      //Історичні і політологічні дослідження. Видання Донецького
      національного університету, історичний факультет. –К.: Либідь, 
       2001. -67с.
60. Кулев С.С. Связи с общественностью никого не порочат й даже
      помогают удержаться у власти // Комсомольская правда. – 1991.-
      11 мая.-С.35
61. Кулицький С. Інформаційні потреби пострадянської економіки та
      проблеми    їх    задоволення. -К.Знання, 2001.- 267с.
62. Лебедева Т.М. Паблик рилейшнз. Корпоративная й
      политическая режисура.-М.Тандем, 1999.-159с.
63. Лук'яненко Л. Три точки для трикутника. З процесу формування
               законодавчого поля свободи слова та інформаційної діяльності.- 
      К.:Либідь,2003-365с.
         64. Ліщук В.П. Інформація і   свобода слова.   Збірник законодавчих
      актів,  нормативних документів та статей.- К.: Молодь, 2001-750с.
65. Ліпікан В.А. Інформаційна безпека України в умовах 
       євроінтеграції: Навчю посібник.- К.: КНТ, 2006.-663с.
66. Медведєва Е.А. Основи інформаційнної культури // Социс. -
                   1994.-26 червеня - № 11.-С. 59.
67. Моисеев В.А. Паблик рилейшнз. Теория й практика. – К. КНТ,
       2001. - 376 с.
68. Музикант  В.Л.   Теория  й  практика  современной  реклами. -М.      
       Тандем, 1998.-538с.
69. Невзлин Л.Б. «Паблик рилейшнз» - кому это надо? – М.:АСТ- 
       ПРЕСС  КНИГА, 1993.-153с.
70. Почепко В.В.   Влияние средств массовой   коммуникации на
                   духовную культуру общества. - Л.Астон, 1981.-282с.
71. Почепцов Г.Г. Коммуникативние технологии двадцатого века. —
                   К.: КТН,1999.-265с.
72. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. - К.: Знання,1996.-392с.
73.  Процун С.Л. Рекламні та інші комерційні аспекти бізнесу преси. — 
        К.:Либідь,  1999.-152с.
74. Ромат Е.В. Реклама: Учебник для студентов специальности 
     «Маркетинг». - 3-є изд., перероблено і  доповнено. - Киев; Харьков:
       НВФ «Студцентр», 2000.- 480 с.
75. Ращук П.Р. Связь     с     общественностью     -     «паблик  
       рилейшнз» государственной   власти   й   управленн 2 изд. –М.:          
       Тандем, 1997.-285с.
76. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические                           
       технологии: Учебник для студентов вузов. - М.: Аспект Пресе,
                 2001. – 559с.
77. Сушин К.В. Порадник прес-секретаря. - К.:Кондор, 1995.-163с.
78. Тихомирова Є.Б. Зв'язки з громадськістю: Навчальний посібник- 
     К.: Либідь,2001.-134с.
79. Тріщ  Л.Ф. Україна: інформація і свобода слова.- К.:Знання,2003.- и
       367с.
80. Федотова Л.Н. Социология рекламной деятельности: Учебник. -
                    М.: Гардар, 2002. - 272 с.
81. Хабермас Ю. Моральное сознание й коммуникативное действие .-М..:              
      Наука, 2000. - 380 с.
82. Шарков    Ф.И.   Социология    массовой коммуникации: Учебное 
      пособие. В 2-х частях. Ч. 1. Техника й технология
                 сбора й обработки информации. - М.: Тандем, 2002.-262с.
83. Шемшученко Ю.С. «Інформаційне законодавство»: Збірник    
       законодавчих  актів у 6 томах.- Т.1. Інформаційне законодавство 
      України.- К.: ТОВ «Видавництво»Юридична думка», 2005.- 416с.
84.    Юдін О. К. Інформаційна безпека держави: Навч. Посібник.- 
       Харків: Консум,2005.-576с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038