>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Способи захисту цивільних правЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 38.02 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4/3Середня оцінка: 4
ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. Поняття та загальна юридична характеристика способів захисту цивільних прав 5
1.1.   Поняття цивільно-правового захисту 5
1.2.   Загальна юридична характеристика способів захисту цивільних прав та інтересів 9
1.3.   Система  державних  та  громадських  органів,  що  здійснюють  захист цивільних прав організацій і громадян 12
РОЗДІЛ II. Види захисту цивільних прав 18
2.1.  Способи захисту майнових прав 18
2.2.  Способи захисту немайнових прав 23
РОЗДІЛ III. Особливості захисту окремих цивільних прав 27
3.1.  Захист прав інтелектуальної власності 27
3.2.  Інші засоби захисту права власності.  Персональні засоби захисту права власності 32
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Арбітражний процесуальний кодекс України, "Україна, К.,1994,с.З.
2. Боброва Д.В., Дзера О.В., Довгерт А.С., Цивільне право України: Підручник 2-кн..-К.:Юрінком Інтер, 1999.-864с.
3. Гончарова І. Захист авторського права в Україні/ЛГідприємництво, господарство, право.-1999.-№10.-с.34-36.
4. Гражданский  кодекс  УкраиньІ:  Научно-практический  комментарий.  -Харьков, 2000.-С.271.316
5.  Довгерт А.С. Цивільне право україни: Підручник 2-кн..-К.:Юрінком Інтер, 1999.-864с.
6.  Земельное хозяйственное законодательство Украины, Сборник нормативных актов, "Основа", Харьков, 1994, с.60.
7. Кодекс законів про працю України і інше законодавство про працю, "Укр. видавнича група", К., 1995, с.74.
8. Кодекс про шлюб та сім'ю України, К., 1996, с.20.
9. Кодекс України про адміністративні правопорушення, К.,1997, с 126 10.Коментар до Конституції України, К., 1996, с 139.
11.Кудлай А.В. Аби вкрадати чужу інтелектуальну власність особливого інтелекту на потрібно/УЗакон і бізнес.-2000.-№9-с.9.
12.Підопригова О.А. Захист права інтелектуальної власності потребує удосконалення//вісник Вищого арбітражного суду україни.-2000.-№1.-с. 138.
13.Примак В. Захист цивільних прав в Україні # Юридичний вісник. - 2001. -10-16 листопада, -с. 10-11.
14.Святоцький О. Жаров В. Удосконалення національного законодавства в сфері захисту цивільних прав //Право України.-1999.-№2.-с.74-75.
15.Сіденко В. Охорона інтелектуальної власності в Україні: проблеми й розв’язання// Дзеркало тижня.-2001.-3листопада.-№43.-с.4
16.Скомароха В., Деякі питання конституційного провадження, Право України, 1998, №9, с.39
17.Цивільне право. Академічний курс / За ред. Я. М. Шевченко. — К., 2003.
18.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.
19.Цивільний кодекс України. Наук.-практ. коментар. — К.: Юрінком Інтер, 2004.
20.Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.
21.Яворицький Д. Правове регламентування захисту особистих прав громадянку український часопис.-2000-№№.-с. 18-20.
22.Яхно О., Як звернутися до Європейського Суду, Голос України, 1998, 27 жовтня, с 12.
23.Яцків Я.Інтелектуальна власність як одна з передумов вступу України до СОТ// Наука і суспільство.-2001.-№9-10.-с.6-7.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038