>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Склад злочину в кримінальному праві УкраїниЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 32.41 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0Зміст
ВСТУП
1.Склад злочину і історико-теоретичний нарис:
1.1. Еволюція поняття «склад злочину» в науці кримінального права;
1.2. Відмежування складу злочину від інших суміжних понять(злочину, поняття злочину);
1.3. Значення  складу злочину.
2. Елементи та ознаки складу злочину (філософський елемент):
2.1. Об’єкт злочину (цінності);
2.2. Об’єктивна сторона складу злочину;
2.3. Суб’єкт злочину ;
2.4. Суб’єктивна сторона складу злочину (мета, ціль, мотив).
3. Види складів злочину.
ВИСНОВОК
Список використаних джерел та літератури


Використана література.
1. Брайнин Я.М.Уголовный закон й его применение. М. :Юрид.лит., 1967.
2. Волженкин Б.В. Уголовная отвественность юридических лиц. СПБ., 1998.
3. ГАВРИШ С.Б. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПРИРОДНОЙ СРЕДи. Проблеми теории и развития законодательства.-Харьков,1994;
4. Дегель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. – Воронеж, 1974.
5. Егоров В.С. Понятие состава преступления в уголовном праве: Учебное пособие. М.:Воронеж, 2001.
6. Егоров В.С. Понятие состава преступления в уголовном праве: Учебное пособие. М.:Воронеж, 2001.
7. Карпушин М.П.Дурляндский В.И. Уголовная ответственность й состав преступления.М. Юрид.лит.1974.
8. Коржанський М.Й. Науковий коментар Кримінального Кодексу України.- К., 2001.
9. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. – М., 1980. 10. Коржанський M-Й- Уголовне право України- Частина загальна! Курс лекцій- К-: Наукова булема та укр-видавнича група" 1996
11. Кримінальне право України :загальна частина/За ред.. М.І.Бажанова, А.В.Сташиса, В.Я. Тація.- К.-Х., 2001.
12. Кримінальне право України. Загальна частина / За ред.. П.С. Мати шевського і ін./.-К.:Юрінком інтер, 1999.
13. Курс уголовного права. / Под ред. А.А. Пионтковского. – М., 1970.
14. Науково-практичний коментар до Кримінального Кодексу України / Відповід. Редактор С.С.Яценко. – К., 2002.
15. Науково-практичний коментар до Кримінального Кодексу України / За ред. Гончаренка В.Г., Потебенька М.О., К., 2001.
16. Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України/ За ред. М.І.Мельника, М.І. Хавронюка.,-К.:Атака, 2004.
17. Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. Общая часть. - М., 1996.
18. Павлов В.Г. Субъект преступления в уголовном праве. СПБ.: «Издательский Торговый Дом «Герда», 1999.
19. Підлієний Є. Підприємство на лаві підсудних. Журнал «Український юрист»№ 6(18), червень 2004.
20. Пионтовский А.А. Советское уголовное право.Обшая часть.Й.,Т.-1970.
21. Попелюшко В.О. Предмет захисту та його доказування в кримінальній справі: монографія. : К., Прецедент, 2005.
22. Савченко А.В. Мотив і мотивація злочину. Монографія.- К: Атіка, 2002
23. Тарарухин С.Л. Квалификация преступлений в следственной й судебной практике К.Юринком 1995.
24. Трайнин А.Н. Уголовное право РСФСР. Особенная часть М.:МГУ.
25. Уголовное право Обчая часть. -1938.
26. Уголовное право Украинской ССР на современной етапе. Часть общая. К.Наукова думка"1985.
27. Фесенко Є.В.: Кримінально-правовий захист здоров’я населення (коментар законодавства та судової практики.
 28. Фесенко Є.В. Об’єкт злочину з погляду реалій. Юридичний вісник України.-№33.-1997.-14-20 серпня.
29. Фесенко Є.В. Об’єкт злочину під кутом зору теорії цінностей, а також опонентів цієї концепції. Журнал «Адвокат».-№6.-2003р.
30. Церетели Т.В.: Причинная связь в уголовном праве. - М., 1963.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038