>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Система Державної Служби ОхорониЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 57.15 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОННИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 6
1.1 Економічно-правові особливості послуги охорони 6
1.2 Регулювання послуги охорони в сучасному законодавстві України 8
1.3 Гарантія якості послуги охорони 13
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДСО УКРАЇНИ 29
2.1 Історія створення Державної Служби Охорони України 29
2.2 Правовий стан державної служби охорони 33
РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ
УКРАЇНИ 39
3.1 Особливості діяльності та функції Органу Управління Державною Охороною України 39
3.2 Організація охорони об’єктів підрозділами державної служби охорони 42
ВИСНОВКИ 54
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 60

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Абрамов, В. С. Профессиональная подготовка охраны [Текст] / В.С. Абрамов.- М., 1999. - 342 с.
2.    Алексеенко, В.Н. Система защиты коммерческих объектов. Технические средства защиты [Текст] / В.Н. Алексеенко. - М., 1992. - 342 с.
3.    Балев, М. Профессия - частный охранник [Текст] / М. Балев - М.: «Еднство», 2001. - 215 с.
4.    Білозьоров, Є. Правові гарантії захисту прав і свобод людини в Україні: реалії та проблеми [Текст] / Є. Білозьоров // Адвокат. - К., 2009. - № 8. - С. 26 - 30.
5.    Биструхін, Г. Протидія міжнародному тероризму [Текст] / Г. Биструхін // Україна - НАТО. - К., 2006. - № 4 (14). - С. 24-31.
6.    Биструхін, Г. Протидія тероризму та криза сучасних правових норм розвинутих держав [Текст] / Г. Биструхін // Підприємництво, господарство і право. - К., 2006. - № 8. - С. 133 - 136.
7.    Богомол, А. Борьба с терроризмом: украинский вариант [Текст] / А. Богомол // Свобода. - 2003. - № 22. - 3-9 черв. - С. 5.
8.    Борисов, И.Н. Анализ услуг в области безопасности [Текст] / И.Н. Борисов // Безопасность предпринимательства и личности, 1995, No 1, январь. – С.34-36.
9.    Васильєв, Г. Заслін злу можна поставити спільними зусиллями: [Текст] / Г. Васильев // Голос України. - 2002. - №223-224.-28 листоп. - С. 4.
10.    Влэквел, Д. Это полезно знать [Текст] / Д. Блэквел // Частный сыск и охрана.- 1993.- No 6. - С.45-48.
11.    Волошин В. Не тільки свобода, а й відповідальність [Текст] / В. Волошин // Політика і час. - К., 2006. - № 6. - С. 22 - 26.
12.    Герасимчук, В.Г. Маркетинг: теорія і практика [Текст] / В.Г. Герасимчук - К.: Вища школа, 2004.- 327 с.
13.    Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело [Текст] / И.Н. Герчикова.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006.- 501 с.
14.    Гладишенко, М. Правові та організаційні аспекти діяльності підприємця для захисту комерційної таємниці: [Текст] / М. Гладишенко // Персонал. - 2005. - № 3. - С.51-55.
15.    Гоголь, Б.М. Проблеми цивільно-правової охорони комерційної таємниці в Україні: [Текст] / Б.М. Гоголь // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 3. - С.264 - 266.
16.    Голошубова, Н. Равняясь на конкурентов [Текст] / Н. Голошубова, О. Голошубов // Капитал.- 2007.- № 7-8.- С. 58-59.
17.    Голубков, Е.П. Маркетинг: выбор лучшего решения [Текст] / Е.П.Голубков , Е.Н. Голубкова, В.Д. Секерин. - М.: Экономика, 1993.- 222с.
18.    Гончар, И. Режим коммерческой тайны: [Текст] / И. Гончар // Юрид. практика. - 2005. - 4 окт. - С.9.
19.    Гуцалюк, М. Захист інформації у підприємницькій діяльності [Текст] / М. Гуцалюк // Приватне право і підприємництво. - К., 2003. - Вип.3. - С.88–91.
20.    Деревянко, Е. Ловушка для шпиона: Небезкорысная любознательность посторонних может нанести непоправимый ущерб бизнесу: [Текст] / Е. Деревянко // Бизнес. - 2004. - (№9). - С.66 - 69.
21.    Дайновський, Ю.А. Ефективні рішення в мікроекономіці: 505 прийомів бізнесу [Текст] / Ю.А. Дайновський.- Львів: Ініціатива, 2007.-160 с.
22.    Дашков, Г. В. Обеспечение законности в деятельности частных правоохранительных служб за рубежом [Текст] / Г.В. Дашков, В.Н. Кигас, И.А. Мелик-Дадаева, Л.П. Тюрина.- М., 1994. - 136 с.
23.    Дикань, В. Управління якістю як фактор конкурентоспроможності підприємства [Текст] / В.Дикань // Економіка України.- 2001.-№ 1.-С. 43-47.
24.    Дунас, Т. Роль прокуратури у захисті прав і свобод людини та громадянина [Текст] / Т.Дунас // Підприємництво, господарство і право. - К., 2003. - № 2 - С. 100-105.
25.    Задыхайло, Д.В. Предпринимательское право в Украине [Текст] / Д.В. Задыхайло. - Харьков: Эспада-Синтекс, 2007.- 456 с.
26.    Захаров, Є. Старі й нові виклики [Текст] / Є. Захаров // Свобода. - 2005. - № 44. - 20 -26 груд. - С. 6.
27.    Захаров Є. Загальний огляд порушень прав людини і основоположних свобод у 2008 році в Україні [Текст] / Є. Захаров // Громадянське суспільство. - К., 2009. - № 3. - С. 2-6.
28.    Захаров, П.М. Цивільні правовідносини [Текст] /П.М. Захаров. - Х.: Наука, 2002. – 684 с.
29.    Iлюшин, Ю. Недержавна правоохоронна діяльність [Текст] / Ю. Iлюшин, Л.Собелевський // Право України. - 1993. - №2. - С. 48-49.
30.    Калинин, Г. Негосударственная служба безопасности в Украине: текущий момент и перспективы [Текст] / Г. Калинин // Служба безопасности. - 1996. - №10. - С. 18-19.
31.    Калюжний, Р. А. Інформатизація, право, управління (організаційно-правові питання) [Текст] / Р.А. Калюжний. - К., 2002. - С. 124-127.
32.    Крысин, А. Охранный бизнес Украины [Текст] / А.Крысин // Частн. сыск. Охрана. Безопасность. - 1995. - №2. - С. 88-92.
33.    Курило В. Надання охоронних послуг як об’єкт підприємництва [Текст] / В.Курило //Право України.- 2003, №2 - C. 55-56.
34.    Крысин, А.В. Частные банковские службы безопасности Великобритании [Текст] / А.В.Крысин // Частный сыск и охрана. - 1993. - No10. - С.4-8.
35.    Крысин, А.В. Частные сыскные и охранные агентства за рубежом: практика создания, функционирования и подбора кадров [Текст] / А.В. Крысин. - М., 1992. - 268 с.
36.    Крысин, А.В. О деятельности частных охранно-сыскных бюро и служб безопасности в Японии [Текст] / А.В.Крысин // Частный сыск и охрана, 1993, No 9. – С.68-72.
37.    Крысин, А.В. О деятельности частных охранно-сыскных бюро и служб безопасности стран Северной Европы [Текст] / А.В.Крысин // Частный сыск и охрана, 1993, No 5-6. – С.45-47.
38.    Курило, В. Надання охоронних послуг як об’єкт підприємництва [Текст] / В. Курило //Право України 2003 рік, №2 – С.87.
39.    Литвиненко, В. И. Методика приема объекта под охрану [Текст] / В.И. Литвиненко. - М., 1999. - 180 с.
40.    Литвиненко, В. И. Личная безопасность предпринимателя. Профессия – телохранитель [Текст] / В.И. Литвиненко. // Информационно - аналитический бюллетень «Бизнес и безопасность», 1992, No 2. – С.57.
41.    Мак-Мак, В. Консультирование по вопросам охраны [Текст] / В. Мак-Мак // Частный сыск и охрана. - 1993.- No10. - С. 56-58.
42.    Мак-Мак, В. Охрана личности от противоправных посягательств на улицах и в общественных местах [Текст] / В. Мак-Мак // Частный сыск и охрана. - 1993.- 1993, № 9. – С.5-7.
43.    Максимов, А. Подготовка должна быть и общей и специальной [Текст] / А.Максимов //Частный сыск и охрана.- 1993.- No 7. - С.34-36.
44.    Маляренко, В. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України [Текст] / - Київ. Юрінком Інтер .- 2004.- с.7 – 69.
45.    Матвеева, Я. За каменной спиной [Текст] / Я. Матвеева // Суббота плюс №46.- 16-16 ноября 2006 г.- с.7.
46.    Маньковський, А. Л. Спеціалізовані системи автоматизації діловодства і документообігу [Текст] / А.Л. Маньковський // Студії з арх. справи і документознавсва. - 2002. - С. 142 - 143.
47.    Марущак, А. Алгоритм створення та збереження комерційної таємниці суб’єкта господарювання: правові засади: [Текст] / А. Марущак // Інтелект. власність. - 2006. - № 3. - С.29-32.
48.    Мезеркин, Д. Аналитическая работа службы безопасности предприятия [Текст] / Д. Мезеркин //Частный сыск, охрана, безопасность.- 1993.- No 1. – С.83 -85.
49.    Нагалевкий, Т. Правила жизни [Текст] / Т. Нагалевкий // Профиль. - К., 2008. - № 24. - 27 июня. - С. 14 - 17.
50.    Наливайко, Т. Права і свободи в Україні: конституційно-правовий механізм захисту [Текст] / Т. Наливайко // Часопис Київського університету права. - К., 2009. - № 2. - С. 49 - 55.
51.    Нікітюк, В. Проблема прав людини в контексті національної безпеки [Текст] / В. Нікітюк // Наука і оборона. - 2002. - № 4Наука і оборона. - 2002. - С. 24-31.
52.    Радутний, О. Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання або розголошення комерційної таємниці [Текст] / О. Радутний // Право України. - 2002. - № 3. - С.110 - 113.
53.    Рудометов, Е.А.Электронные средства коммерческой разведки и защита информации [Текст] / Е.А. Рудометов, В.Е. Рудометов. - СПб.: Полигон; М.: АСТ, 2000. - 218 с.
54.    Федоткин, С. Н. Основы частной охранной деятельности [Текст] / С.Н. Федоткин. - М., 2001. - 342 с.
55.    Федоткин, С. Н. Справочник сотрудника частной охраны [Текст] / С.Н. Федоткин. - М., 1999. - 432 с.
56.    Федоткин, С. Н. Сборник материалов по основам организации охранной деятельности [Текст] / С.Н. Федоткин, Ю.И. Бураев.- М., 1996. - 246 с.
57.    Черняев, В. В. Азбука частной охранной деятельности [Текст] / В.В. Черняев: В2 кн.- М.: ОРГ информ.- 2004. Кн.1.- 56 с. Кн.2.- 140 с.
58.    Шестопалов, К. Тайна не имеет своего режима: [Текст] / К. Шестопалов // Юрид. практика. - 2004. - 25 мая. - С.4.
59.    Шумилов, А. Нелегалы от охраны: Об ответственности за создание незаконных детективных и охранных предприятий [Текст] / А. Шумилов // Частный сыск. Охрана. Безопасность. - 1995. - №8. - С. 24-25.
60.    Шумилов, А. Частный сыск и охрана «в законе»: [Текст] / А. Шумилов // Частный сыск. Охрана. Безопасность. - 1995. - №10. - С. 26-28.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038