>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Металургійний комплекс УкраїниЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 271.19 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3/2Середня оцінка: 3Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗМІЩЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 5
1.1Сутність та значення металургійного комплексу України 5
1.2 Характеристика галузей МКУ 8
1.3 Фактори, принципи та закономірності розміщення МКУ 11
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ 15
2.1 Оцінка територіального розміщення МКУ 15
2.2 Особливості функціонування  та розвитку чорної металургії в
Україні 22
2.3 Оцінка функціонування кольорової металургії у складі МКУ 25
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 31
Висновки 35
Список використаних джерел та літератури 37
Додатки 39
 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Вікторов В. Прецедент // Дзеркало тижня. - № 39 (363) Субота, 6-12 Жовтня2001 року.
2.    Голованенко М., Шигаєва Т.  Тенденції та перспективи зростання промислового виробництва в Україні // Економічний часопис. - №3. - 2002.
3.    Дзюбик С., Ривок О. Основи економічної теорії: навч.посібник. – К.: Основи, 1994.
4.    Долгоруков Ю. Економічне забезпечення структурної перебудови металургії України// Економіка України.- 1995. - №10 - С.40 - 45.
5.    Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994.
6.    Зовнішня торгівля України у 2000 р., т. І. - К., Держкомстат України, 2001.
7.    Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теорети ко- м етодо л о гі ч н і основи). - К.: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997.
8.    Іщук СІ. Територіально-виробничі комплекси і економічне руйнування (Методологія, теорія). - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1996.
9.    Кальніченко Л., Неустроєв О., Мендрул О. Реструктуризація українських грубних підприємств у контексті світових тенденцій // Економіка України. -2001. - №2. -С. 29-33.
10.    Нечипоренко. Чорна дірка виникла на місці чорної металургії // Голос України. - 1998.- №Ю
11.    Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. - К.: Вища школа, 1996.
12.    Пістун М.Д. та ін. Географія агропромислових комплексів: навч.посібник. – К., 1997.
13.    Пістун М.Д., Гуцос В.О., Проводар Н.І. Географія агропромислових комплексів. – К.: Либідь, 1997.
14.    Розміщення продуктивних сил України / За ред. С. П. Качана. - К.: Вища школа, 1998.
15.    Розміщення продуктивних сил: Підручник / В. В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов та ін.; За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.
16.    Соціально-економічна географія України: Навч. II осібник / За ред. проф. Шаблія О. І. Вид. друге, перероб. і доп. – Львів: Світ, 2000.
17.    Статистичний щорічник України за 2001 р . - К.: Техніка, 2002.
Якубовський М. Ключові структурні проблеми економіки України та напрями їх розв'язання // Журнал "Економічний часопис". - №1. - 2002.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038