>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Принципи трудового праваЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 59.04 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4.8/5Середня оцінка: 4.8Зміст
Вступ 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
 ДОСЛІДЖЕННЯ 6
1.1 Поняття та значення принципів трудового права 6
1.2 Зміст основних принципів трудового права 8
РОЗДІЛ 2 СИСТЕМА ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО
 ПРАВА 14
2.1 Проблеми класифікації принципів трудового права 14
2.2 Принципи трудового права за спрямованістю 16
Висновки 25
Список використаних джерел та літератури 28
 Список використаних джерел та літератури
Нормативно-правові акти

1.    Закон України "Про зайнятість населення" від 01.03.91 № 803-ХІІ // ВВР України. – 1991. – № 14. – Ст. 170.
2.    Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" // ВВР України. – 1991. – № 21. – Ст. 252.
3.    Законодавство України про охорону працю // Зб. норматив. документів. – К., 1995. – Т. 3.
4.    Законодавство України про пільги громадянам. Пільги. Переваги. Гарантії. Компенсації: Зб. норматив. актів / Упоряд. Я. М. Гуталін.: Юрінком Інтер, 2000.
5.    Законодавство України про працю: Зб. норматив. актів у трьох книгах / Упоряд. В. М. Вакуленко.
6.    Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 серпня 2000 р.) / Відп. ред. О. П. Товстен-ко. – К.: Юрінком Інтер, 2000.
7.    Міжнародна Конвенція від 22 червня 1982 р. "Конвенція про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця".
8.    Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: А.С.К., 2000. – 1072 с. – (Економіка. Фінанси. Право).
9.    Про забезпечення ефективної діяльності населення, вдосконалення працевлаштування і посилення соціальних гарантій для трудящих: Постанова Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня 1987 р. № 1457 // СП СРСР. – 1988. – № 5.
10.    Про порядок і умови суміщення професій (посад): Постанова Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. № 1145 // СП СРСР. – 1982. – № 2. – Ст. 7.
11.    Положення про порядок вивільнення, працевлаштування робітників і службовців і надання їм пільг і компенсацій: Затв. постановою Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 02.03.88 // Бюл. Держкомпраці СРСР. – 1988. – № 6.

Література

12.    Бойко М. Д. Трудове право України. Навч. посіб. – К.: Олан, 2002. – 325 с.
13.    Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учеб. пособ. для высш. учеб. заведений. – Харьков: Консум, 2004. – 291 с.
14.    Венедиктов В. С. Трудовое право Украины: Учеб. пособие. – Харьков: Консум, 2004. – 320 с.
15.    Гирич О. Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студ. юрид. вузів та факультетів. – К.: Вілбор, 2005. – 354 с.
16.    Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. – 2000. – № 7.
17.    Лазор В. Про соціальну значимість трудового договору в ринкових відносинах // Право України. – 2005. – № 7.
18.    Попов В. И. Предупреждение трудовых споров. – К., 2001. – 125 с.
19.    Прокопенко В. І. Порядок прийняття і звільнення з роботи. – К.: Юмана, 2004. – 174 с.
20.    Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 2005. – 449 с.
21.    Прокопенко В. І. Трудове право. – К.: Вентурі, 2004. – 485 с.
22.    Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна Україна, 2006. – 410 с.
23.    Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: Т-во "Знання"; КОО, 2005. – 320 с.
24.    Трудовое право Украины: Учеб.-справ. пособие / Отв. ред. Г. И. Чанышева, Н. Б. Болотина. – Харьков: Одисей, 2006. – 481 с.
25.    Цивільне право / За ред. Д. В. Бобрової та ін. – К.: Вентурі, 2007. – 510 с.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038