>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Принципи здійснення місцевого самоврядуванняЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 86.3 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 6
1.1 Історія вчення про місцеве самоврядування 6
1.2 Поняття та суть місцевого самоврядування 10
РОЗДІЛ 2 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ОЗНАКИ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 16
2.1 Поняття та ознаки місцевого самоврядування 16
2.2 Принципи місцевого самоврядування та їх класифікація 18
РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 27
Висновки 37
Список використаних джерел та літератури 40
 Список використаних джерел та літератури

1.    Закон СРСР від 09. 04. 1990 р. № 1417-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування й місцевого господарства в СРСР" // Відомості З\'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. – 1990. – №16. – Ст. 267.
2.    Закон України від 04. 02. 1994 р. № 3949-ХІІ "Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів" // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 24. – Ст. 180.
3.    Закон України від 07. 06. 2001 р. № 2493-ІІІ "Про службу в органах місцевого самоврядування" // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №33. – Ст. 175.
4.    Закон України від 07. 12. 1990 р. "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування" // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 2. – Ст. 5; Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 28. – Ст. 387; 1992. – №31. – Ст. 438; 1992. – № 33. – Ст. 475; 1992. – № 33. – Ст. 476; 1993. – №7. – Ст. 54; 1993. – № 17. – Ст. 184.
5.    Закон України від 11. 07. 2001 р. № 2625-ІІІ "Про органи самоорганізації населення" // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №48. – Ст. 254.
6.    Закон України від 11. 07. 2002 р. № 93-ІУ "Про статус депутатів місцевих рад" // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.
7.    Закон України від 15. 07. 1997 р. № 452/97-ВР "Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування" // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38. – Ст. 249.
8.    Закон України від 16. 11. 1992 р.№2780-ХП "Про основи містобудування" // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 52. – С. 683.
9.    Закон України від 21. 05. 1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст. 170.
10.    Абдурахимов Ю. В. Взаимодействие органов местного самоуправления и государственной власти в регионе // Регион. – 1998.– № 1. – С. 148-153.
11.    Авакьян С. А. Проблемы местного самоуправления на современном этапе // Право. – 1998. – № 2-3. – С. 25-28.
12.    Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: Курс лекций. – М.: Юрид. литература, 1997. – 398 с.
13.    Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: Курс лекций. – М.: Юрид. литература, 1997. – 398 с.
14.    Васильев В. И. Местное самоуправление сегодня и завтра // Журнал российского права. – 1997. – №8. – С. 10-23.
15.    Головченко В., Корпань О. Конституційні принципи місцевого самоврядування // Право України. – 1998. – № 3. – С. 14-17; С. 30.
16.    Горбачов В. П. Міське самоврядування в Україні (за реформою 1870 року): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12. 00. 01 / Національна юридична академія України. – Харків, 1995. – 19 с.
17.    ГошкоА. Оцінка діяльності місцевих органів самоврядування. – К.: В-во УАДУ; Вид. дім "Соборна Україна", 1998. – 328 с.
18.    ГруздА., Заржицький О., СмирновД., СумськаН. Конституційно-правове регулювання в Україні: деякі питання теорії та практики // Право України. – 1998. – №8. – С. 75-80.
19.    Дубінін Е. В. Місцеве самоврядування в Україні. Погляд з регіону. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2002. – 156 с.
20.    Европейская хартия местного самоуправления и ее значение // Полис. – 1998. – №4. – С. 168-172
21.    Законодавство України про місцеве самоврядування та компетенцію його органів: Зб. нормативних актів. – Харків: Факт, 2000. – 400 с.
22.    Замотаев А. Органы местного самоуправления: [Рос. Федерация] // Муниципальная власть. – 1998. – №1. – С. 14-15.
23.    Ковальчин О. Проблемні питання місцевого самоврядування // Командор. – 1997. – №2. – С. 7-8.
24.    Корнієнко М. І. Проблеми конституційного регулювання місцевого самоврядування в Україні // Концепція розвитку законодавства України: Матеріали наук.-практ. конф., трав., 1996 р. – К., 1996. – С. 156-159
25.    Кравчук Л. М. Адміністративна реформа в Україні // Вісник УАДУ. – 1998. – № 1. – С. 13-25.
26.    Крегул Ю. І. До питання взаємовідносин місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування // Ідеологія державотворення в Україні: історія і сучасність: Матеріали наук.-практ. конф., 22-23 листоп., 1996 р. – К., 1997. – С. 332-333.
27.    Куйбіда В. С. Конституційно-правові проблеми міського самоврядування в Україні. – Львів: Літопис, 2001. – 326 с.
28.    Куйбіда В. С. Організаційно-функціональні принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування. – К.: МАУП, 2003. – 571с.
29.    Культура городского самоуправления: Учеб. пособие под ред. С. Вобленко. – Николаев: Тетра, 1997. – 367 с.
30.    Кучма Л. Д. Засади місцевого самоврядування [Виступ Президента України на загальних зборах Укр. Асоц. місц. та регіон. влад 19 червн. 1997 р. ] // Уряд. кур\'єр. – 1997. – 21 черв. – С. 3-4.
31.    Маленко Т. Органи місцевого самоврядування і мас-медіа: проблема взаємовідносин // Зб. наук. пр. Української Академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва: У 2 ч. – К.: В-во УАДУ, 1999. – Вип. 2. – Ч. ІІ. – С. 227-231.
32.    Малиновський В. Я. Державне управління: Навч. посіб. – Луцьк: Вежа, 2000. – 560 с.
33.    Марченко О. М. Міське самоврядування на Півдні України у другій половині XIX ст.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. ун-т ім. I. I. Мечникова. – Одеса, 1997. – 180 с.
34.    Молодцов О. Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України – 10 років діяльності //
35.    Пархоменко В. Історичні корені місцевого самоврядування в Україні // Аспекти самоврядування: Часопис Українсько-американської програми "Партнерство громад". – 1998. – № 1. – С. 8-14.
36.    Пархоменко В. Проблеми місцевого самоврядування в Україні 1990-х років. – К.: Інститут демократії ім. Пилипа Орлика, 1997. – 252 с.
37.    Пахомов І. Централізація і децентралізація виконавчої влади у сучасній Україні // Право України. – 1997. – № 12. – С. 18-19.
38.    Смирнова Т. Форми реалізації громадянами права на участь у місцевому самоврядуванні за Конституцією України // Право України. – 1998. – №5. – С. 21-24.
39.    Стешенко О. Самоврядування в Україні: проблеми становлення та перспективи // Аспекти самоврядування: Часопис Українсько-американської програми "Партнерство громад". – № 1. – 1998. – С. 4-7.
40.    Сучасні проблеми місцевого самоврядування в контексті адміністративної реформи та регіональної політики: Координаційно-методологічна нарада. – Гаспра-Ялта: АРК, 2001. – 147 с.
41.    Харченко Т. О. Становлення місцевих органів виконавчої влади та самоврядування в Українській Державі (квітень-грудень 1918 р.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2000. – 281 с.
42.    Чалий С. Місцеве самоврядування: американський досвід для України [Укр.-амер. прогр. "Партнерство громад для поширення досвіду місц. самоврядування"] // Альтернатива. – 1998. – 27 лип. – 3 серп. – С. 2.
43.    Щёкин Г. В. Социальная теория и кадровая политика: Монография. – К.: МАУП, 2000. – 576 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038