>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Принципат як форма правління в римській республіціЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 30.69 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРО ПРИНЦИПАТ ЯК ФОРМУ ПРАВЛІННЯ 6
1.1 Криза і падіння республіки. Зміни в суспільному ладі 6
1.2 Принципат та інші форми монархії в древньому світі 8
РОЗДІЛ 2 ПЕРІОД ПРИНЦИПАТУ В РИМСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 11
2.1 Встановлення принципату та епоха Августа 11
2.2 Принципат Тиберія 15
Висновки 21
Список використаних джерел та літератури 23
 Список використаних джерел та літератури

1.    Гай Юлий Цезарь. Записки о Галльской войне./Гай Саллюстий Крисп. Сочинения. - М.: Ладомир, Аст, 1999. – 315 с.
2.    Егоров А.Б. Рим на грани эпох. – Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та, 1985. – 387 с.
3.    Игнатенко А.В. Древний Рим: от военной демократии к военной диктатуре. – Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1988. – 396 с.
4.    История государства й права зарубежних стран. /Под ред. О.А.Жидкова. –Мл.1988.
5.    Кузищин У.И. Історія древнього Рима. – М.: "Вища школа", 1981. – 498 с.
6.    Лісовий І.А. Античний світ у термінах, іменах і назвах: довідник з історії та культури Стародавньої Греції і Риму. – Л.: Вища школа, 1983.
7.    Машкин Н.А. История Рима. - М.: Гос. изд-во политической лит-ры, 1948. – 419 с.
8.    Моммзен Т. История Рима. Т.3. От смерти Суллы до битвы при Тапсе. - М.: Госполитиздат, 1941. – 376 с.
9.    Немировський А.И. Історія древнього світу. Античність. – М.: " Владос ", 2000. – 478 с.
10.    Пивовар С., Слюсаренко А., Стельмах С. Всесвітня історія. – Київ: Академія, 1998. – с. 558
11.    Стельмах С., Пивовар С. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. Запитання і відповіді. – К.: FEMINA, 1996. – 391 с.
12.    Тищик Б.Й. Історія держави і права зарубіжних країн.– Л. ЛДУ, 1996.
13.    Транквілл Г.С. Життя 12 Цезарів. – М.: „Ладомир”, 1999. – 245 с.
14.    Федорів Г. К. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Вища школа, 1994.
15.    Хрестоматия по истории государства й права зарубежних стран. /Под ред. З.М. Черниловского. – М.: Юрид. лит., 1984.
16.    Хрестоматия по истории Древнего Рима. - М.: „Изд-во соц.-экономической лит-ры”, 1962. – 451 с.
17.    Хрестоматия по истории Древнего Рима. - М.: Высшая Школа, 1987.  – 698 с.
18.    Хрестоматія по історії держави і права зарубіжних країн. /Под ред. О.О.Шевченко.– К.: Вентурі, 1994.
19.    Хрестоматія по історії древнього Рима// укладач: С.Л. Утченко. М.: „видавництво соціально-економічної літератури”, 1962. – 645 с.
20.    Черниловский З.М. Всеобщая история государства й права. – М.: Юристъ, 1995. – 541 с.
21.    Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Вентурі, 1994. – 498 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038