>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

ПравовідносиниЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 22.59 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5                                                       Зміст
Вступ…………………………………………………………………3
Розділ 1. Характеристика правовідносин………………………….5
            1.1Поняття, ознаки та передумови виникнення правовідносин………………………………………………………5
            1.2 Види правовідносин……………………………………10
            1.3 Структура правовідносин……………………………...13
Розділ 2.Публічні правовідносини………………………………..17
            2.1Конституційні правовідносини………………………..17
            2.2Адміністративні правовідносини……………………..21
            2.3Фінансові правовідносини……………………………..25
Висновки …………………………………………………………..31
Список використаної літератури………………………………….34
Висновки
Таким чином, провівши дослідження ми дійшли до наступних висновків – правовідносини – це врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких виступають як носії взаємних суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, що забезпечуються державою.
Враховуючи особливості правових систем, правовими будуть також відносини, що регулюються соціальними нормами, що характеризуються загальнообов’язковістю.
Відносини між людьми можуть класифікуватися не лише на підставі виду соціальних норм, а й на підставі інших критеріїв. Такі відносини можуть врегульовуватися або не врегульовуватися правом, тобто бути як правовими, так і не правовими.
Правовідносини є результатом дії приписів норм права на відносини між різними суб’єктами. Вони мають низку ознак, що відрізняють їх від інших видів суспільних відносин. Метою роботи було перерахувати та проаналізувати низку даних ознак, з’ясувати поняття правовідносин, розглянути їх види та учасників, проаналізувати їх зміст.
Учасниками конституційно-правових відносин можуть бути тільки суб’єкти.
Суб’єктом конституційного права виступає держава в цілому. Вона є учасником правовідносин, які безпосередньо виражають її суверенітет. Ці відносини мають особливий характер і нерідко правлять за основу розвитку інших конституційно-правових відносин.
Ще одним прикладом конституційно-правових відносин за участю держави в цілому є правовідносини, пов’язані з громадянством. Відповідні державні органи і посадові особи, здійснюючи свої повноваження, також виступають не як самостійні учасники правовідносин, а як представники держави.
Найбільш динамічними суб’єктами конституційного права є державні органи. До державних органів у даному випадку віднесені й органи місцевого самоврядування.
Серед державних органів – суб’єктів конституційного права – слід виділити вищі органи держави, а саме: главу держави, парламент, уряд, вищі суди. Суб’єктами конституційного права виступають вищі органи членів федерацій.
Серед суб’єктів конституційного права слід виділити фізичних осіб. Особливий характер має конституційна правосуб’єктність депутатів представницьких органів, насамперед депутатів загальнонаціональних представницьких органів – парламентів та установчих зборів.
Спеціальна правоздатність характеризує конституційно-правовий статус виборців. До того ж у деяких країнах групи виборців також виступають у ролі суб’єкта конституційного права, будучи наділеними правом так званої народної законодавчої ініціативи.
Дії й акти суб’єктів можуть створювати підстави для виникнення і припинення конституційно-правових відносин, а також до конституційно-правової відповідальності і застосування санкцій.
Адміністративні правовідносини – це частина суспільних відносин, які регулюються нормами адміністративного права шляхом впливу на поведінку суб’єктів у сфері державного управління, що веде до виникнення між такими суб’єктами правових зв’язків державно владного характеру.
Фінансові правовідносини є юридичною формою вираження й закріплення фінансових (економічних) відносин, що можуть існувати лише в правовій формі. Поза правовідносинами фінансова діяльність нездійсненна, оскільки лише при закріплених і взаємозалежних юридичних правах і обов’язках суб’єктів, реалізацію яких забезпечено можливістю примусу, можуть бути створені фонди фінансових ресурсів, а також здійсненні розподіл і належне використання фінансових ресурсів відповідно до поставленої мети, планів і програм.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038