>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Правові основи кошторисно-бюджетного фінансуванняЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 35.8 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ ТА КОШТОРИСНО-БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ 6
1.1. Поняття державних видатків, особливості відносин у галузі видатків 6
1.2. Поняття та принципи бюджетного фінансування 9
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОШТОРИСНО-БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ 15
2.1. Поняття кошторису та порядок кошторисно-бюджетного фінансування 15
2.2. Додержання фінансової дисципліни 18
РОЗДІЛ 3. КОШТОРИСНО-БЮДЖЕТНИЙ РЕЖИМ ФІНАНСУВАННЯ 22
3.1. Порядок фінансування освіти, соціально-культурних заходів та функціональна структура видатків на культуру та мистецтво 22
3.2. Фінансування охорони здоров’я і фізичної культури 27
3.3. Порядок фінансування видатків на національну оборону та на соціальний захист населення 30
3.4. Видатки на утримання органів державного управління, органів місцевої влади та місцевого самоврядування 32
ВИСНОВКИ 3
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативно-правові джерела

1.    Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – К., 2010, N 50-51, ст.572
2.    Закон України «Про державний бюджет України на 2010рік»// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – К., 2010, N 22-23 N 24-25, ст.263
3.    Закон України «Про державний бюджет України на 2011 рік» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – К., 2011, N 7-8, ст.52
4.    Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості Верховної Ради України (ВВР) зі змінами та доповненнями від 17.02.2011. – К., 1997, N 24, ст.170
5.    Закон України «Про Національний банк України» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – К., 2000, N 42, ст.351
6.    Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141 – К., 1996.

Періодичні видання

7.    Аржевітін С. Інвестіційні можливості банківської системи // Економ. часопис. – 2007. – № 11-12.
8.    Безгубенко Л. М. Фінансова наука і практика періоду трансформацій // Фінанси України. – 2000. – № 4.
9.    Буковинський С. А. Концептуальні засади управління бюджетними коштами в Україні // Фінанси України. – 2008. – № 5.
10.    Гецько В. В. Місцеві фінанси: суть, структура і принципи формування ресурсів // Фінанси України. – 2005. – № 5.
11.    Задоя А. О., Ткаченко І. П. Структура та функції сучасного фінансового ринку // Фінанси України. – 2005. – № 5.
12.    Каун О. Б. Концептуальні засади формування механізму міжбюджетних відносин в Україні // Фінанси України. – 2005. – № 6.
13.    Ковалюк О. М. Використання фінансових методів у економіці // Фінанси України. – 2005. – № 2.
14.    Опарін В. М. Фінансова система: теоретичні засади та практичні аспекти її розбудови в Україні // Фінанси України. – 2004. – № 8.
15.    Парижак Н. В. Формування ефективної бюджетної системи України // Фінанси України. – 2006. – № 1.
16.    Редіна Н. І., Гордєєва Л. П. Дефіцит бюджету й основні шляхи його подолання в Україні // Фінанси України. – 2004. – № 5.
17.    Стефанюк І. Б. Державне управління і фінансовий контроль в умовах ринку // Фінанси України. – 2006. – № 8.

Наукова література

18.    Банковско-финансово-правовой словарь-справочник / Авт.-сост. Л. К. Воронова. – К.: А. С. К., 2005. – 410 с.
19.    Бугулов В. М., Бугулова Т. В. Національний банк та його операції: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2007. – 145 с.
20.    Бюджет і фінансова політика України / А. О. Єпіфанов, І. В. Сало, І. І. Дякова. – К.: Наук. думка, 2004. – 329 с.
21.    Гега П. Т. Правовий режим оподаткування в Україні. – К.: Юрінком, 2005. – 190 с.
22.    Гикиш Л. В. Финансы: Учеб. пособие. – 3-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2008. – 433 с.
23.    Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовтенко Т. С. Фінансовий словник. – К.: Знання, 2008. – 389 с.
24.    Пасічник Ю. В. Бюджетна система: Навч. посіб. – Черкаси: Відлуння, 2005. – 289 с.
25.    Словник термінів ринкової економіки. – К.: Глобус, 2001. – 237 с.
26.    Фінанси України при переході до ринку: теорія і практика: Зб. наук. праць. – Луцьк, 2005. – 175 с.
27.    Фінансове право: Курс лекцій / В. А. Предборський, Л. А. Жук, А. Г. Зюнькін та ін. – К.: Правові джерела, 2008. – 234 с.
28.    Фінансове право: Підруч. / Е. О. Алісов, Л. К. Воронова, С. Т. Садькаленко та ін. – Харків: Фірма «Консум», 2004. – 487 с.
29.    Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н. И. Химичева. – М.: БЕК, 2005. – 490 с.
30.    Финансовое право: Учебник / Под ред. проф. О. Н. Горбуновой. – М.: Юристъ, 2005. – 457 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038