>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Правові основи банківської діяльності в УкраїніЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 28.01 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0Зміст

Вступ 3
Розділ І. Банківська система України 6
1.1 Поняття банківської системи України та її елементи 6
1.2 Роль НБУ у проведенні грошово-кредитної політики та
банківського нагляду 12
Розділ ІІ Правові основи банківської діяльності в Україні 17
2.1 Законодавство про банківську діяльність 17
2.2 Контроль за діяльністю банків 23
Висновки 29
Список використаних джерел 32
 

 

 

Список використаних джерел

1.    Вступ до банківської справи / Відп. ред. Савлук М.І.-К.: Лібра, 2002. - 344с.
2.    Вступ до економічного аналізу комерційного банку. Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 111с.
3.    Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. Посібник.- К.: Основи, 2003. – 180 с.
4.    Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва. - К.: КНЕУ, 2001. – 404 с.
5.    Деньги, кредит, банки. Учебник под. ред. проф. Лаврушина О.И.- М.: Финансы и статистика, 2005. – 448 с.
6.    Дзюблюк О. До питання про суть комерційного банку і специфіку банківського продукту // Вісник НБУ №4,1999.
7.    Закон України Про банки та банківську діяльність (зі змінами та доповненнями до 16 листопада 2006) //Відомості Верховної Ради. – К., 2001. – 30-31.
8.    Закон України Про Національний Банк України (зі змінами та доповненнями до 1 листопада 2005) //Відомості Верховної Ради. – К., 1999. – с. 238.
9.    Мирун Н.И., Герасимович А. Банковское обслуживание предприятий и населения. - К.: Национальная академия управления, 2003. -278 с.
10.    Національний банк і грошово-кредитна політика. Підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза та канд.екон.наук, доц. М.Ф. Пуховкіної. - К.: КНЕУ, 2001. – 368 с.
11.    Савченко А., Дяченко Б. Національна система масових електронних платежів. // Вісник НБУ №4, 2003.
12.    Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. – М., 2004. – 201 с.
13.    Вступ до банківської справи / За ред. М.І. Савлука. – К., 2005. – 245 с.
14.    Панова С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. – М., 2001. – 189 с.
15.    Черкасов Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М., 2003. – 167 с.
16.    Роуз П.С. Банковский менеджмент. – М., 2001. – 195 с.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038