>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Правовий статус фізичних осіб в цивільному правіЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 42.09 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3.33/3Середня оцінка: 3.33ЗМІСТ

ВСТУП...........................................................................................................................................3

РОЗДІЛ І. Цивільна правосуб’єктність фізичних осіб........................................................5
 1.1. Поняття фізичної особи  як людини та засоби її індивідуалізації..................5
 1.2.   Цивільна правоздатність фізичної особи..........................................................8
 1.3.   Дієздатність фізичної особи та її види..............................................................10
 1.4. Встановлення над фізичними особами опіки та піклування.........................16

РОЗДІЛ ІІ. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим................................................................................................................................................22
 2.1. Безвісна відсутність фізичної особи та її правові наслідки............................22
 2.2. Правові наслідки визнання фізичної особи померлою...................................24

РОЗДІЛ ІІІ. Фізична особа як суб’єкт підприємницької діяльності...............................27

ВИСНОВКИ...............................................................................................................................31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ............................................35

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Конвенція про права дитини від 20.11.1989 р., ратифікована Постановою Верховної Ради Української РСР від 27 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 13. – Ст. 145.
3. Цивільний кодекс Української РСР від 18.07.1963 р.
4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.
5. Цивільний кодекс України від 10.01.2003 р.: Науково-практичний коментар:  У 2-х ч. / За заг. Ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін юре”, 2004. – Ч. 1. – 692 с.
6. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. – К.: Велес, 2004. – 128 с.
7. Закон України „Про підприємництво” від 07.02.1991 р. // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 14. – Ст.168.
8. Закон України „Про пенсійне забезпечення” від 05.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 3. – Ст. 10.
9. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05.1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 31. – Ст. 440.
10. Закон України „Про національні меншини” від 25.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 36. – Ст. 529.
11. Закон України „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 23.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 20. – Ст. 82.
12. Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 36. – Ст. – 299.
13. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатними чи недієздатними” від 28.03.1972 р.
14. Гуцалюк М. Ідентифікація фізичних осіб // Право України. – 2006. – № 5. – С. 123-125.
15. Доліненко Л.О. Доліненко В.О., Сарчевська С.О. Цивільне право України: Навчальний посібник. – К.: Прецедент, 2005. – 356 с.
16. Ромовська З.В. Особисті немайнові права фізичних осіб // Українське право. – 1997. – № 1. – С. 59-63.
17. Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина: Академічний курс: Підручник. – К.: Атака, 2005. – 560 с.
18. Сімейне право України: Підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с.
19. Сімейне право України: Підручник. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304 с.
20. Стасюк Г. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування, в історичному аспекті // Право України. – № 2. –  2005. – С. 108-112.
21. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В.І., Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та інш.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.1. – 480 с.
22. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х томах. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – Ч. 1. – 520 с.
23. Цивільне право України: Навчальний посібник. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та інші. – К.: Прецедент, 2005. – 448 с.
24. Цивільне право України: Підручник: У 2-х книгах. / За заг. ред. О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та інші. – К.: Юрінком Інтер, 2005 – Кн.. 1. – 736 с.
25. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учебное пособие. – К.: А.С.К., 2002. – 832 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038