>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Правове регулювання кримінальної відповідальності за злочини вчинені в медичному обслуговуванніЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 39.52 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/2Середня оцінка: 5Правове регулювання кримінальної відповідальності за злочини вчинені у сфері медичного обслуговування


ЗМІСТ
ВСТУП........................................................................................................................................3

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ВЧИНЕНИХ В СФЕРІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.................................................................................5

РОЗДІЛ ІІ. ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШТУЧНОГО ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ..........................................................................................14
 
Розділ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ІНШІ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ......................22
 3.1. Неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи імунодефіцитом чи іншої невиліковної інфекційної хвороби........22
 3.2. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби...............................................................................................................23
3.3. Незаконна лікувальна діяльність.....................................................................24
 3.4. Ненадання допомоги хворому медичним працівником...............................25
 3.5. Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником...........................................................................................27
 3.6. Порушення прав пацієнта..................................................................................30
 3.7. Незаконне проведення дослідів над людиною................................................32
 3.8. Порушення встановленого порядку трансплантації органів або тканини людини......................................................................................................................................33
 3.9. Насильницьке донорство....................................................................................35
 3.10. Незаконне розголошення лікарської таємниці............................................36

ВИСНОВКИ............................................................................................................................37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ..........................................39СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.    Конституція України: від 28 червня 1996 року // Голос України. – 1996. – 13 липня.
2.    Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131.
3.    Сімейний кодекс України від 10.01.2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.
4.    Кримінально-процесуальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41, 42. –  Ст.492 .
5.    Основи законодавства про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 4. – Ст. 19.
6.    Про донорство крові та її компонентів: Закон України від 23 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 23. – Ст. 163.
7.    Про лікарські засоби: Закон України від 04.04.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 28. – Ст. 43.
8.    Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині. Закон України від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України, 1999, № 41.– Ст. 377.
9.    Про порядок штучного переривання вагітності від 12 до 28 тижнів: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.1993 року № 926// Офіційний вісник. – 1993. – № 47. – Ст. 117.
10.    Правила медичного огляду з метою виявлення ВІЛ-інфекції, обліку ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та медичнго нагляду за ними: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 року // Офіційний вісник. – 1999. – № 1. – Ст. 165.
11.    Болотіна Н. Медичне право у системі права України // Право України. – 1999. – № 7. – С. 116-121.
12.    Гладун З.С. Законодательство о здравоохранении: проблемы формирования новой теоретической модели // Государство и право. – 1994. – № 2. – С. 34-41.
13.    Івасюк В. Стан та перспективи національної системи охорони здоров’я // Голос України. – 1998. – 23 черв.
14.    Кримінальне право України: Загальна та Особлива частини: Навчальний посібник/ В.О. Кузнєцов, М.П. Стрельбіцький, В.К. Гіжевський. – К.: Істина, 2005. – 380 с.
15.    Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. М.І. Бажанова та ін. — К, Юрінком Інтер, 2001. – 438 с.
16.    Кримінальне право України. Особлива частина/ За ред. М.І. Бажанова та ін. – К, Юрінком Інтер, 2001. – 496 с.
17.    Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. — М, 2001. — 304 с.
18.    Лизогуб Я. Проблеми кримінальної відповідальності за неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником (ст. 140 КК України) // Право України. – № 4. –  2005. – С. 85-88.
19.    Малеина М.Н. Человек и медицина в современном мире. – М., 1995. – 283 с.
20.    Международное право  в документах: Учебное пособие/ Составитель Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – М.: Инфра-М, 1997. – 264 с.
21.    Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. / За ред. М.Л. Мельника, М.Л. Хавронюка. – К., 2004. – 1284 с.
22.    Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України/ Відп. Ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с.
23.    Пашковська А.В. Кримінальне право України. Заг. частина. — К., 2000.
24.    Права людини і професійна відповідальність лікаря в документах міжнародних організацій. – К., 1999. – 273 с.
25.    Рєзнікова В.В. Здійснення права фізичної особи на інформацію про стан здоров’я у цивільному та сімейному законодавстві// Економіка, фінанси, права. – 2004. – № 7. – С. 19-23.
26.    Рєзнікова В.В. Право людини на інформацію про стан здоров’я// Право України. – 2004. – № 9. – С. 36-39.
27.    Савченко А.В. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій/ А.В. Савченко, В.В. Кузнецов, О.Ф. Штанько. – К.: Видавництво ПАЛИВОДА, 2006. – 636 с.
28.    Сімейне право України: Підручник/ За ред Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304 с.
29.    Сімейне право України : Підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та інш; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с.
30.    Тихомиров В. Организационные начала публичного регулирования рынка медицинских услуг. – М: Статут, 2001. – 196 с.Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038