>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Правова характеристика договоруЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 58.89 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0
ЗМІСТ


ВСТУП. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  3 
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТНИХ ТА ПОШУКОВИХ РОБІТ . . . . . . . . . . . . . .  7
1.1. Поняття та ознаки договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2. Правове регулювання договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт . . .  . . . . . . .  .  . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . 18
1.3. Порядок укладення та зміни договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 26
Висновок до Розділу 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
РОЗДІЛ 2 ЕЛЕМЕНТИ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТНИХ ТА ПОШУКОВИХ РОБІТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.1. Сторони договору  підряду на проведення проектних та пошукових робіт.40
2.2.  Істотні умови договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.3. Права та обов’язки сторін за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Висновок до Розділу 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 68
ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 71
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ. . . . . . . . . . . . . 76
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Нормативно-правові акти
1.    Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – С.141.
2.    Цивільний Кодекс України від 1 травня 2003 року// Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №40-44. – С. 358.
3.     Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року// Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №18, №19-20, №21-22. – С. 144.
4.    Бюджетний Кодекс України від 21 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 37-38. -  С. 189.
5.    Цивільний Кодекс Української РСР від 18 липня 1963 року (втратив чинність)// Відомості Верховної Ради УРСР. - 1963. - №30. - С. 483.
6.    Цивільний Кодекс Російської Федерації від 30 листопада 1994 року// Собрание законодательства РФ . – 2006. - №32. – С. 3301.
7.    Про ратифікацію Угоди про взаємне визнання ліцензій на провадження будівельної діяльності, які видаються ліцензійними органами держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав: Закон України від 5 березня 1998 року// Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №12. – С. 134.
8.    Про архітектурну діяльність: Закон України від 20 травня 1999 року// Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №31. – С.246.
9.    Про планування і забудову територій: Закон України від 20 квітня 2000 року// Відомості Верховної Ради України. - 2000. - №31.  – С.250.
10.    Про авторське право і суміжні права: Закон України від 22 січня 1993 року// Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 3. – С.23.
11.    Про планування і забудову територій: Закон України від 20 квітня 2000 року// Відомості Верховної Ради України – 2000. - №31. – С.250.
12.    Про основи містобудування: Закон України від 16 листопада 1992 року// Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №52. – С. 683.
13.    Про ліцензування деяких видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 року// Відомості Верховної Ради України. – 2000. - №36. – С. 299.
14.     Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року// Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №47. – С. 646.
15.    Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 року// Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №49. – С.682.
16.    Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003// Відомості Верховної Ради України. – 2004. - №5. – С. 35.
17.    Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 року// Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №39 – С.261.
18.     Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року//Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №40. –С.345.
19.     Про об’єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 року// Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №34. – С.504.
20.     Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1 грудня 1998 року//Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 1. – С.2.
21.    Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 року// Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №25. – С. 283.
22.    Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №20-21. – С.190.
23.    Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року //Відомості Верховної Ради України. – 2001. -№23. – С.118.
24.    Про відповідальність підприємств,  їх об'єднань, установ та організацій за  правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 14 жовтня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №46. – С. 411.
25.    Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 1997 року. – 1997. - № 24. – С. 170.
26.    Про Положення про Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики: Указ Президента України від 19 грудня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. - №52. – С.273.
27.    Про затвердження положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування: Постанова Кабінету Міністрів України №244 від 6 квітня 1995 року // Урядовий кур’єр.  – 1995. - №23 – С. 57.
28.      Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні за державні кошти: Постанова Кабінету Міністрів України №921 від 17 жовтня 2008 року// Урядовий кур’єр. – 2008. - № 197. – С.23.
29.    Про затвердження типових положень про управління містобудування та архітектури обласної, Київської та Севастопольської міської, відділ містобудування та архітектури районної у місті Києві, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної, районної у місті Севастополі державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України №1146 від 20 липня 2000 року // Офіційний Вісник України. – 2000. - №30. – С.63.
30.    Про перелік окремих видів проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, які потребують відповідної атестації виконавця: Постанова Кабінету Міністрів України №451 від 6 квітня 1998 року// Офіційний Вісник України. – 1998. - №14. –С.66.
31.    Про порядок здійснення контролю за визначенням вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та органів: Постанова Кабінету Міністрів України №1210 від 3 серпня 1998 року // Урядовий кур’єр. – 1998. - №106. – С. 33.
32.    Про затвердження порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів Державного Бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року // Урядовий кур’єр. – 2004. - №88. – С. 45.
33.    Щодо можливості організації процедур закупівель до затвердження кошторисів на 2009 рік: Роз’яснення Міністерства економіки України N 3303-27/1103 від 1 грудня 2008 року // Урядовий кур’єр. – 2008. - №245. – С.18.
34.    Про затвердження Порядку приймання та опублікування оголошень щодо проведення закупівель товарів, робіт і послуг в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель": Наказ Міністерства економіки України №110 від 4 квітня 2008 року // Урядовий кур’єр. – 2008. - №48. – С. 34.
35.     Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року// Офіційний Вісник України. – 2007. - №94. – С.22.
36.    Про затвердження Ліцензійних умов провадження будівельної  діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва,   зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж): спільний Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики та  Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 13 вересня 2001 року // Офіційний Вісник України. – 2001. - №34. – С.213.
37.    Положення про ескізний архітектурний проект: спільний Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики та Союзу Архітекторів України від 23 жовтня 1991 року //Офіційний Вісник України. – 1991. - № 57. – С.34.
38.    Про затвердження типових регіональних правил забудови: Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 3 січня 2002 року//Офіційний Вісник України. – 2002. - №3. – С. 13.
39.    Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України (ДБН Д.1.1-7-2000): Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14 грудня 2000 року №285. - К.: Державні будівельні  норми України, 2000. – С. 76.
40.    Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів (ДБН А.1.1.2.93.): Наказ Міністерства України у справах будівництва і архітектури від 27 травня 1993 року №46. - К.: Державні будівельні  норми України, 1993. – С. 89.
41.    Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд (ДБН А.2.2-4-2003): Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 1 жовтня 2003 року. – К.: - Державні будівельні  норми України, 2003. – С.47.
42.     Державні будівельні норми України. Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва (ДБН А.2.2-3-2004): Наказ Державного Комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 20 січня 2004 року №8// К.: - Державні будівельні  норми України, 2000. – С. 29.
43.    Державні будівельні норми України. Вишукування. Проектування. Територіальна діяльність(ДБН А.2.1-1-2008): Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 5 лютого 2008 року. - К.: Державні будівельні  норми України, 2008. – С. 78.
44.    Державні будівельні норми України. Склад. Зміст. Порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування (ДБН Б.1.1-4-2002): Наказ Державного Комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 31 січня 2001 року №24. - К.: Державні будівельні  норми України, 200. – С. 90.
45.    Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000): Наказ Державного Комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27 серпня 2000 року . - К.: Державні будівельні  норми України, 2000. – С. 80.

2. Монографії, статті, навчальні та практичні посібники
46. Басин Ю.Г. Правовые  вопросы проектирования в строительстве. – М. Госюриздат, 1962. - ?(с.57)
47. Басин Ю.Г. Проект. Строительство. Закон. – М.: Юридическая література, 1978. – 270 с.
48. Борисова В.І., Баранова Л.М., Жилінкова І.В. Цивільне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 552 с.
49. Богатых Е.А. Гражданское и торговое право: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2004 . – 367с.
50. Братель О.Г., Губаров С.В., Мироненко В.П. Цивільне право України. – К.: Видавник Паливода А.В., 2005. – 256 с.
51.Брагинский М.Я. Совершенствование законодательства о капитальном строительстве. – М.: Стройиздат, 1982. – С.61.
52. Віхров О.П. Господарське право. Спеціальна частина. Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 344 с.
53. Гамбар Ю.С. Гражданское право. – М.: Зерцало, 2003. – 816 с.
54. Голинкер Е.И. Строительный комплекс и хозяйственное право. – Куйбышев: Издательство Саратовского университета, Куйбышевский филиал, 1990. – 183 с.
55. Гражданское право: Учебник, Т.2/ За ред. Е.А.Суханова. – М.: БЕК, 2003 . – 816 с.
56. Гражданское право: Учебник в 3-х т., т.2 – 4-е изд./ Е.Ю. Валявина, И.В. Елисеев. – М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2004. – 840с.
57. Гражданское право: Учебник/ За ред. Мозолина В.П. – М.: Зерцало, 2004. – 845 с.
58. Дзера О.В., Боброва Д.В., Довгерт А.С. Цивільне право України: Підручник у 2-х т. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т.2. – 640с.
59. Доліненко Л.О., Доліненко В.О, Сарновська С.О. Цивільне право   України: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2006. -  356с.
60. Егоров Н.Д., Елисеев И.В. Гражданское право: Ученик. – М.: Проспект, 2004. - Т.2. -  776 с.
61. Зайка Ю.А. Українське цивільне право: Навчальний посібник. - К.: Істина, 2005. - 312с.
62. Законодательство о капитальном строительстве: Дополнения и изменения. В 4-х частях. Ч. 1, Кн.1/ Под ред.. В.М. Серова. – М.: Юридическая література, 1988. – 448 с.
63. Законодательство о капитальном строительстве: Дополнения и изменения. В 4-х частях. Ч. 1, Кн.2/ Под ред.. В.М. Серова. – М.: Юридическая література, 1988. – 448 с.
64. Зобов’язальне право: теорія і практика. Навчальний посібник для студентів юридичних вузів і факультетів університетів/ О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць та інші: За загальною редакцією О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 912 с.
65. Иоффе О.С. Советское гражданское право: курс лекций. Отдельные виды обязательств. – Ленинград.: Издательство Ленинградского университета, 1961. - ?(с.184)
66. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.:Юридическая литература, 1975. – 880 с. (с.475)
67. Козлов В.И. Хозяйственные договоры в строительстве: правовой аспект. – М.: Стройиздат, 1991. – 224 с.
68. Мазур О. С. Цивільне право України: Навчальний посібник. -К.: Україна, 2005. - 287с.
69. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України/ За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнэцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т. ІІ. – 1088с.
70. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України/ За ред. В.М.Коссака. – К.: Істина, 2004. – 976с.
71. Панченко М.І. Цивільне право України : Навчальний посібник – К.: Знання, 2005. – 583 с.
72. Пиляева В.В. Гражданское право. Энциклопедический словарь. – М.: ЗАО Экономика, 2003. – 622 с.
73.  Понікаров В.Д. Цивільне право: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 196 с.
74. Правовые основы строительства в СССР/Под ред. И.Е. Брауде. – М.:Госюриздат, 1960. – 344 с.
75. Рассудовскиий В.А. Договор на выполнение проектных и искательных работ в капитальном строительстве. – М.: Издательство АН СССР, 1963. – 231 с.
76. Романец Ю.В. Система договоров  в гражданском праве Росии. – М.: Юристь, 2004. – 444 с.
77. Седунов К.Й. Гражданскоправоые формы колхозной електрофикации. – М.: Госюриздат, 1960. – С. 23.
78. Танчук И.А. Теоретические проблемы хозяйственного права//Теоретические проблемы хозяйственного права/Под. ред. В.В. Лаптева. – М.: Наука, 1975. – 675 с.
79. Толстой Ю.К. Договор капитального строительства//Договоры в социалистическом хозяйстве/Отв. ред. И.О. Иоффе. – М.: Юридическая литература, 1964. – 657 с.
80. Трудове право України: Академічний курс/ П.Д. Пилипенко, В.Я. Буряк, З.Я.Козак та інші/ За заг. ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 536 с.
81. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учебное пособие. - К.: А.С.К., 2002. – 802 с.
82. Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право України: Підручник. - Київ: Істина, 2003. – 776 с.
83.Цивільне право України: Навчальний посібник/ За ред. Р.О.Стефанчука. – К.: Прецедент, 2005. – 448 с.
84. Черняк М.Я. Роль и значение договора в выполнении семилетнего плана капитального строительства//Советское государство и право. – 1969. – С. 73.
85. Шевченко Я.М. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник у 2-х т. – Т.2. Особлива частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 408 с.
86. Шелухін М.І. Господарське право: Навчальний посібник / За загальною редакцією Шелухіна М.І. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 616 с.
87. Алєксєєв-Таскін А.А. Виконання договору про закупівлю та контролю виконання з боку казначейства: [Електронний ресурс]/Р
88. Алєксєєв-Таскін А.А. Детально про договір підряду в державних закупівлях: [Електронний ресурс]/. Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області.
89. Афанасьєв В.В., Янишев В.П. Співвідношення договору підряду та договору купівліпродажу (питання теорії та практики)// Право України. – 2006. - №1. – С.23-28.
90. Лукасевич-Крутник І.С. Юридична природа договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт// Університетські наукові записки. Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів, 2007. - №1. – С.152-157.
91. Єфімов О., Гулик А. Особливості  деяких видів договору підряду//Бухгалтерія. – 2005. - №26(649). – С.104-109.
92. Доценко-Білоус Н. Договір підряду: хоча й «примірний», але обов’язковий? //Бухгалтерія. – 2005. - №49(672). – С.37-39.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038