>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Порушення антимонопольного законодавства - поняття, види, відповідальність.Ціна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 57.2 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3.6/10Середня оцінка: 3.6ВСТУП.
РОЗДІЛ І. Монополія як полюсна структура ринків.
1.1. Монополії та їх види.
1.2. Взаємозв’язок монополії та конкуренції.
1.3. Монопольна влада та її наслідки.

РОЗДІЛ ІІ. . Роль антимонопольного законодавства України.
2.1.         Генеза антимонопольного законодавства України.
2.2. Структура антимонопольного законодавства України.
2.3. Визначення дефініцій “ антимонопольне законодавство ” та “ антимонопольний інститут ”.
2.4. Антимонопольний комітет України.


РОЗДІЛ ІІІ. Порушення антимонопольного законодавства: поняття, види, відповідальність.
3.1.  Поняття порушень антимонопольного законодавства.
3.2.  Види порушень антимонопольного законодавства.
3.3. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.
 

 

 

Список використаних джерел і літератури:
І. Джерела:
1. Конституція України // Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.- К. Просвіта, 1996.
2. Цивільний Кодекс України. Офіційний текст із змінами і доповненнями за станом на 1 січня 1994 року// Право України ,- 1993.- № 11-12.- С.1-66.
3. Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 року //Відомості Верховної Ради УРСР,- 1991.- № 14.- Ст.168; Зміни і доповнення. // Відомості Верховної Ради України.// 1992.- № 48.- Ст.654;
4. Про підприємства в Україні: Закон України від 27 березня 1991 року //Відомості Верховної Ради УРСР.- 1991.- № 24.- Ст.272.
5. Про економічну самостійність України: Закон України від 3 серпня 1991 року //Відомості Верховної Ради УРСР.-1991.- №34.- Ст.500.
6. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України від 18 лютого 1992 року //Відомості Верховної Ради України .- 1992.- № 21.- Ст.296.
7. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 року //Відомості Верховної Ради України .- 1993.- № 50.- Ст.472.
8. Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення: Закон України від 1 березня 1995 року //Відомості Верховної Ради України.- 1995.- №15.-Ст.103.
9. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України /у зв’язку з прийняттям Закону України "Про Антимонопольний комітет України"/: Закон України від 5 квітня 1995 року //Відомості Верховної Ради України.- 1995.- №14.- Ст.90.
10. Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності": Закон України від 5 липня 1995 року //Відомості Верховної Ради України.- 1995.- №28.- Ст.202.
11. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 року //Урядовий кур’єр.- 1996.- 29 червня.
12.Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 року//Урядовий курєр.-2001.-21 березня.
13. Про заходи щодо забезпечення виконання рішень з питань реформування економіки: Указ Президента України від 18 листопада 1994 року //Урядовий кур’єр.- 1994.- 8 грудня.
14. Про Міжвідомчу комісію з питань демонополізації економіки: Указ Президента України від 2 березня 1995 року //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.- 1995.- № 6.-С. 59-60.
15. Про зміни в системі центральнихорганів виконавчої влади України: Указ Президента України від 13 березня 1999 року // Урядовий кур’єр.-1999.- 16 березня
16. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 року //Зібрання Постанов Уряду України.- 1993. - № 12.- Ст.269.
17. Про запровадження механізму запобігання монополізації товарних ринків: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 1994 року // Зібрання Постанов Уряду України.- 1995.- № 1.- Ст.23.
18. Положення про порядок поділу підприємств і об’єднань та відокремлення від них структурних підрозділів і одиниць: Затверджене наказом Міністерства економіки України, Міністерства статистики України, Антимонопольного комітету України від 20 квітня 1994 року № 43/79/5 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 7 липня 1994 року за № 153/362 //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.-1994 -№11.-С.30-34.
19. Перелік продукції монопольних утворень, ціни на яку підлягають державному регулюванню: Затверджений наказом Міністерства економіки України, Антимонопольного комітету України від 2 червня 1995 року № 84, 20/01 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 червня 1995 року за № 174/7110 //Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств.- 1995.- № 11.- С. 54-59.
20. Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України: Затверджене наказом Антимонопольного комітету України від 5 січня 1994року № 1 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12 лютого 1994 року за № 4/213//Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.-1994.- № 12.- С.55-56.

21. Методика визначення монопольного становища суб’єктів господарювання на ринку: Затверджена розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10 березня 1994 року № 1 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 березня 1994 року за № 48/257 //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.- 1994.- № 6.- С.39-41.
22. Положення про складання та ведення Переліку суб’єктів господарювання, що займають монопольне становище на ринку: Затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10 березня 1994 року № 2-р та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 березня 1994 року за № 49/258 //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.- 1994.- № 7.- С.38-40.
23. Правила розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства: Затверджені розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5-р та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 //Бизнес.- 1994.- 31 травня.
23. Положення про порядок розгляду заяв на одержання згоди органів Антимонопольного комітету України на створення, реорганізацію /злиття, приєднання/, придбання активів /цілісних майнових комплексів/ або часток /акцій, паїв/, ліквідацію господарюючих суб’єктів /про контроль за економічною концентрацією/: Затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 9 грудня 1994 року № 15-р та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 2 березня Госюриздат, 1962.-175 с.року за № 51/587 // Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств.- 1995.- № 7.- С. 95-121.
24. Зміни і доповнення до Тимчасових правил розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства: Затверджені розпорядження Антимонопольного комітету України від 23 лютого 1995 року №3-р та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17 березня 1995 року за № 68/604 //Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств.- 1995.- №8.- С. 58-59.
25. Про деякі питання практики застосування Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності": Інформаційний лист Вищого Арбітражного суду України від 18 травня 1992 року № 01-8/585 //Бюлетень законодавства і юридичної практики України.- 1993.- № 5.- С. 119-121.
ІІ. Література:
26.Антимонов Б.С. Основания договорной ответственности социалистических организаций.-М., 1985. – 241с.
26. Амуржуев О. Проблеми антимонопольного регулирования //Хозяйство и право.- 1990.- № 11.-С. 21-28.
27. Біла Л.Р. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопоьного законодавства України. Автореф. дис. канд. юр. наук.- Одеса, 1995.- 24 с.
28. Біла Л.Р. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України. Дис. ...канд. юр. наук.- Одеса, 1995.-150 с.
29. Горбань С.М., Кузьмин Р.И. Государственное антимонопольное регулирование: опыт Японии.- В сб.: Экономика-право-государственное регулирование.- Донецк: Институт ЭПИ АН Украины, 1992.- С. 54-63.
30. Демонополізуємося//Урядовий кур’єр.- 1994.- 28 травня.
31. Жидков О. А. Антитрестовское законодательство США,- М.: 1963.- 181с.
32. Колесов С.0. Перспективы антимонопольного законодательства Украины.- В сб.: Экономика-право-государственное регулирование.- Донецк: Институт ЭПИ АН Украины, 1992.- С. 46-54.
33. Кривенко К. Монополія і конкуренція в ринковій економіці //Економіка України.- 1992.- № 7.- С. 66-70.
34. Літкевич В. Правове регулювання монополізму в економіці України //Право України.- 1992.-№ 10.-С. 23-25.

35. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципи, проблеми й политика. Пер. с англ. 11- го изд.- К.: Хагар-Демос: 1993.- 785 с.
36. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів – К.: Вентурі, 1996 – 228 с.
37. Сухотин О.В., Богачев В.Н. и др. Монополизм и антимонопольная политика - М., 1994. - с. 175-178.
38. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р., Экономика, М., “Дело ЛТД”, 1993 – 864 с.
39. Фрейзер Т. Монополия, конкуренция й право: регулирование хозяйственной деятельности в Великобритании, Европе, Америке //Реферативний журнал. Серия № 4. Общественные науки за рубежом.- 1990.- № 1.- С. 106-111.
40. Щербина В. С. Попередження господарських правопорушень.- К.: Либідь, 1993.- 132 с.
41.     Barnes, James A.  Law For Business / T. M. Dworkin  Ed 4th – Homewood; Boston IRWIN, 1991, 908 m.p.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038